09/04/2015

Category:

Phất Tụ Hồng Trang - Nam Mệnh Vũ - Chương 1 - 10

Tô châu.

Thượng nguyên tiết, đêm.

Trầm phủ.
Hỉ khánh đích đèn lồng cao cao đích bắt tại đại môn hai sườn theo gió diêu bãi, tiên pháo thanh hoa ba rung động, tiểu đồng nhóm ở trên đường chuyển [giới/vòng] hô hảm, chơi đùa đích bất diệc nhạc hồ. Một lát, liền có gia đinh vội vàng tự phủ viện đi ra, cấp tiểu đồng nhóm một người mấy khối nhân đường khối, phải bọn hắn đến đừng chỗ chơi đùa, chớ để kinh nhiễu phủ lí đích‘ tiểu quý nhân’.

Vài tên nha hoàn ra vào vu bắc viện nhân đích chủ gia nhân phòng. Mỗi mỗi đi ra, trong tay đầu không phải bưng tràn đầy huyết ô đích đồng bồn chính là dính vết máu đích mảnh vải. Trải qua bận rộn, nha hoàn nhóm đích ngạch gian cùng có rất nhỏ đích nhiệt hãn thấm ra. Thẳng đến mang sang đến đích nước ấm không nhiều lắm huyết ô, nha hoàn nhóm mới đắc để giải thoát, sôi nổi ngồi ở hành lang đích lan can thượng tiểu hiết một lát.

Có anh con đích đề khóc thanh tự chủ gia nhân đích ngủ phòng truyền đến, nghe được chờ ở ngoại đầu đích Trầm gia lão gia trong lòng vui vẻ, tiện phải tiến ốc tiều tiều sinh chính là nam là nữ. Đợi hắn hành chí cửa, bật người bị mới từ trong phòng đi ra đích dài hắn mười nhiều tuổi đích trầm quản gia ngăn lại, bán phụ giúp hắn viễn li ngủ phòng, nói:" Lão gia không thể tiến, nữ nhân phân vãn đích trong phòng hối khí trọng, kim cái nhân lại là thượng nguyên tiết, ngài như thế nào cũng phải đợi cho ngày mai mới có thể đi vào thăm phu nhân cùng tiểu thiếu gia."

" Tiểu thiếu gia? Nói như vậy, phu nhân cho ta sinh một cái đứa con?" Nghe vậy, trầm lão gia không khỏi mừng rỡ, lại nhân hôm nay là thượng nguyên giai tiết, hắn tác tính kêu đến vi phu nhân phân vãn mà bận rộn đích nha hoàn nhóm, một người phân hai mươi hai văn ngân. Lại quay đầu lại đem hé ra trăm hai đích ngân phiếu giao cho quản gia, nói:" Như thế này ngươi đem này ngân phiếu giao dư đoạn thẩm, vất vả nàng vi phu nhân tiếp sinh, về sau tiểu thiếu gia còn phải phiền toái nàng nhiều chiếu cố. Hôm nay Trầm gia hỉ nghênh tử tự, ta cái này đi an bài ngày mai đích hỉ yến. Ai? Ta nhớ rõ Tô đại nhân gia là kim sớm hỉ đắc thiên kim đi? Tô đại nhân cùng ta Trầm gia luôn luôn giao hảo, lần này phu nhân cho ta Trầm gia thiêm đinh, thật không bằng liền này trùng hợp cùng Tô đại nhân gia đích thiên kim đính môn nhân búp bê thân, ngày khác ta Trầm gia ở tô châu cũng có thể lâu đắc quan gia chiếu ứng."

" Lão gia nói đích cực kỳ, ta đây cái này tiến ốc nhân đem ngân phiếu giao cho đoạn thẩm nhân." Cầm ngân phiếu, trầm quản gia nhỏ giọng đem ốc môn mở ra, lại cẩn thận đích đem môn khóa hảo, sợ ngoại đầu có người đột nhiên tiến vào phát hiện cái gì. Hắn khinh thủ khinh chân đích đi đến bên giường nhân, đem ngân phiếu giao cho một bên đích thẩm nương. Không đợi hắn mở miệng, trên giường đích nhân lợi dụng suy yếu đích thanh âm hỏi:" Lão gia chính là trở về?"

" Phu nhân, lão gia vừa nghe nói phu nhân vi hắn sinh con trai, lúc này phải chuẩn bị ngày mai đích hỉ yến. Hắn còn nói, cùng với Tô đại nhân gia đích thiên kim đính búp bê thân, làm cho hai gia kết thành thân gia." Trầm quản gia cúi đầu tiều nhãn cưỡng bảo lí đích anh con, cuối cùng do dự khai khẩu:" Phu nhân, ngài..."

Trầm phu nhân là dữ dội thông minh người, quang là tiều trầm quản gia đích muốn nói lại thôi, tiện đoán được hắn muốn hỏi đích vấn đề. Than nhẹ lắc lắc đầu, trầm phu nhân ý bảo đoạn thẩm nhân đem nàng phù tọa đến đầu giường, cũng ôm lấy thượng thả triêm có vết máu đích anh con, nói:" Các ngươi đi theo lão gia bên người lâu như vậy, sẽ không không biết lão gia trọng nam khinh nữ. Ta không nghĩ lão gia nhân ta này thai sinh chính là nữ nhân mà tái nạp một phòng thiếp thị, cũng không nghĩ muốn đứa nhỏ này lớn lên sau cùng ta bình thường, chung phải đó nhập phu gia, quá có khổ nói không được đích ngày."

" Phu nhân đối lão gia... Chính là vẫn có oán ý?" Đoạn thẩm nhân cùng trầm quản gia đều là đánh tiểu nhi tiều trầm phu nhân lớn lên đích, này giữa đã xảy ra chuyện gì nhân, bọn hắn hai người nhất rõ ràng.

Trầm gia gia tài ngàn vạn lần, nhưng phi khởi nguyên trầm lão gia, mà là nhân phu nhân đích gia thế, phi hoàng đằng đạt. Trầm phu nhân tự tiểu tính tử cao ngạo, lại phùng gia trung kinh thương, tiện nghĩ muốn tiếp thế phụ thân đích sản nghiệp, đem chúng nó phát triển đứng lên. Sao nại trầm phu nhân đích phụ thân đồng dạng trọng nam khinh nữ, phi nhưng không có đem sinh ý giao từ trầm phu nhân đánh lí, lại vi nàng chiêu cái tới cửa nữ nhân tế, phải hắn tiếp quản toàn bộ đích sinh ý. Tuy nói trầm lão gia là cái sinh ý kỳ tài, nhưng hắn cuối cùng thưởng nguyên vi trầm phu nhân đích hết thảy. Cũng nhân điểm ấy, trầm phu nhân vẫn đều oán của nàng phụ thân, còn có Trầm gia lão gia. Hiện giờ nàng ngàn đinh vạn dặn bảo giấu diếm anh con đích tính đừng, sợ là chẳng những bởi vì trầm lão gia trọng nam khinh nữ đi?

" Oán, như thế nào không oán? Khả oán thì phải làm thế nào đây? Lão gia đãi ta không tệ, ta cuối cùng không thể nhân tư tâm làm ra kia đẳng vi nghịch cử chỉ. Hiện giờ có đứa nhỏ này, ta lại thật sao không muốn nàng giống ta như vậy. Ta nghĩ, đãi nàng trưởng thành, lão gia định hội đem gia nghiệp toàn sổ giao từ nàng đi đánh lí. Như thế, coi như là hoàn thành ta năm đó đích một chút tiếc nuối."

" Phu nhân, nàng chung quy là cái nữ oa nhi, ngươi phải nàng phẫn thành nam con, chẳng phải là hội... Hủy nàng sao không?" Đoạn thẩm nhân [đau/yêu] tích đích nhìn ngủ say đích anh con, mới nhiều đại đích đứa nhỏ, tiện phải nàng biến mất chính mình đích chân chính tính đừng? Về sau, nếu là có tâm nghi người, kia chẳng phải là... Ai, phu nhân như vậy làm, đối đứa nhỏ này thật sự bất công.

" Hủy? Phải quái, liền chỉ có thể quái nàng là của ta đứa nhỏ. Tương lai, Trầm gia đích gia nghiệp còn nhu dựa vào nàng phát triển đứng lên, tô châu đại hộ khả không đủ! Ta phải đứa nhỏ này, đem Trầm gia đích gia nghiệp mở rộng đến cả nước mới là." Trầm phu nhân bái khai cưỡng bảo, lộ ra trẻ con trứu trứu ba ba đích cổ, thán oản nói:" Ta là hủy đứa nhỏ này đích nhân duyên, nhưng nhân duyên nguyên vi thiên nhất định, đều không phải là ta có thể hủy diệt đích. Ta đối nàng không dậy nổi, lại có thể làm cho nàng kế thừa Trầm gia đích gia nghiệp. Tình, bất quá là tư tâm mang đến đích nghiệt trái, ta không nghĩ đứa nhỏ này vi tình sở vây. Nghĩ đến, lão gia cũng không có cấp nàng gọi là, kia tiện từ ta thủ đến đây đi."

" Trầm tuyệt tâm, Tâm nhi."


1. Chương thứ nhất: Đó y


Hỉ đèn lồng màu đỏ, long phượng ngọn nến.

Làm tảo quế viên, phô hồng tú giường.

Tân đó nương mặc phượng quan hà bí im lặng đích ngồi trên bên giường, chỉ chờ chú rễ quan nhân nghênh tân xong, tiến đến vạch trần của nàng cái đầu, cùng nàng ẩm hạ giao bôi chi tửu, từ nay về sau quan phu họ thị, làm hắn đích lương nhân, giúp chồng dạy con. Thương xúc đích tiếng bước chân từ ngoài phòng truyền đến, tân đó mẹ ôi hai tay nhanh dán tại chân gian, khóe mắt một giọt nhiệt lệ chảy xuống vạt áo, cuối cùng tẩm thấp hỉ hồng đích trù đoạn, tái thở dài cũng tiếc nuối, không khỏi lựa chọn.

Cửa phòng bị người thô lỗ đích đẩy ra, lập tức quán tiến một trận gió lạnh, bạn cuồn cuộn nổi lên đích bụi đất tiềm nhập tân phòng. Người tới mặc một thân dính tửu khí đích cẩm sam, thúc khởi đích phát kế hơi hiển tán loạn, ngay cả kia thùy đáp ở trước ngực đích tấn phát cũng đã bị gió thổi đích linh tán." Nếu tuyết tỷ." Người tới đường đột đích giữ chặt tân đó mẹ ôi thủ, gầy yếu đích khuôn mặt có chưa khô đích nước mắt," Cùng ta đi, chớ để làm hắn đích tân nương, tùy ta rời đi nơi này [được/tốt không]?"

" Tâm nhi?! Vì sao ngươi sẽ xuất hiện ở trong này?" Cái đầu cuối cùng bị nhấc lên, nhưng phi từ chú rễ quan nhân thân thủ vạch trần. Tân đó nương lệ nhãn bà sa đích nhìn người tới, đứng dậy tát khai người nọ đích thủ, rồi lại cuống quít đem cửa phòng quan hảo, miễn cho bị người khác nhìn thấy này tình cảnh này." Ta không thể cùng ngươi đi, ta đã muốn ở song thân đích chứng kiến hạ cùng hắn bái đường, từ đó đó là hắn đích nương tử. Tâm nhi, ngươi đi nhanh đi, chớ để bị người khác trở thành đảo loạn người." Tân đó nương đưa lưng về nhau người tới, đáy mắt huy chi không đi đích, là người nọ hình giống như hoa đào đích hai tròng mắt, xem của nàng thời điểm, luôn nhu tình; tiều đừng chỗ đích thời điểm, cũng mê ly.

" Nếu tuyết tỷ!" Người tới cố chấp đích tái cầm tân đó mẹ ôi thủ, từ trong lòng lấy ra một khối nhân lược có hà tỳ đích bạch ngọc, tâm nội lộ vẻ toan trướng," Ngươi mạc không phải vong, ta lưỡng tằng ở ngoại ô đích rừng trúc trao đổi tín vật, này sinh ngươi tiện con làm của ta tân nương. Này đó, ngươi đều vong sao không? Nếu tuyết tỷ, cùng ta đi, cùng ta đi!"

" Tâm nhi, ngươi nếu là nam tử, ta đương đó ngươi. Khả ngươi... Tâm nhi, giả phượng hư hoàng việc, ta làm không đến. Này khối ngọc bội, tiện làm như ta đưa cho ngươi tỷ muội chi lễ. Từ xưa hôn sự đều là cha mẹ chi mệnh, môi chước nói như vậy, hắn nãi tân khoa Trạng Nguyên, có thể trở thành hắn đích tân nương, là của ta phúc phân. Sau ngày, ta tiện phải theo hắn di cư kinh thành, chúng ta... Này tiện thôi đi."

" Nếu tuyết tỷ thật sao đối ta vô tình sao không? Nhưng nhân ta này nữ tử đích thân phận, tiện cự tuyệt ngươi của ta thân sự, hiện giờ lại thảo thảo đích đó làm người khác đích tân nương. Tâm nhi đối với ngươi loại tình cảm ý, nếu tuyết tỷ thật sao không biết sao không? Ta lưỡng nếu đã muốn trao đổi tín vật, lẫn nhau lại như thế nào vô tình? Kí là có tình, làm sao xem như giả phượng hư hoàng? Nếu tuyết tỷ, đó ta, làm của ta tân nương, trầm tuyệt tâm thề, này sinh này thế, định hội đãi ngươi như một, không đáng thay đổi." Người tới đem tân đó nương ôm vào trong ngực, lòng bàn tay phúc trụ của nàng tóc dài, thiên ngôn vạn ngữ, đều đánh không lại thương xúc đắc đến đích ôn tồn.

Quen thuộc đích ôm, quen thuộc đích hơi thở.

Tân đó nương ở của nàng trong lòng,ngực nhất thời im lặng, song chưởng đang muốn đặt lên người tới đích kiên bối, khép hờ đích hai tròng mắt lại nhìn thấy ánh nhập trong mắt đích đỏ tươi." Không!" Tân đó nương như mộng bừng tỉnh, hung hăng đích đẩy ra người tới," Tâm nhi, ngươi là nữ tử, ta cũng nữ tử, nữ tử cùng nữ tử... Không thể, không thể..."

Người tới bị thôi đắc một cái lảo đảo khái bính ở lạnh lẻo đích vách tường, nàng nhìn trước mặt đích tân đó nương, đáy mắt là oán là hận là yêu là bi, nàng không cam lòng tâm đích đi tiền hai bước, lại nhân tân đó mẹ ôi lui về phía sau mà vô thố đích đứng ở tại chỗ," Nói cho ta, ngươi thật sao... Thật sao cảm thấy được nữ tử cùng nữ tử, không thể bạch Thủ tướng hảo sao không? Ngươi lại, như vậy sợ ta?"

" Tâm nhi." Chúc quang lay động, ai lại nhìn thấy người nọ mau phải khái đụng tới vách tường chi khi, tân đó nương nghĩ muốn thân lại tương lai đắc cập thân ra đích thủ. Nàng vi nàng đau lòng, khả nếu là có thể đoạn của nàng niệm nghĩ muốn, làm cho nàng không hề chấp nhất không sai, nàng nguyện ý vi nàng vô tình." Là, ta sợ ngươi, sợ cực kỳ như ngươi như vậy kỳ quái đích nữ tử. Rõ ràng thân là nữ nhân gia, lại phải phẫn chỉ nam tử, học bọn hắn kia bàn định hạ chung thân. Nữ tử cùng nữ tử, không thể chính là không thể, từ xưa âm dương cùng hợp mới là không thay đổi đích định lí, Tâm nhi như vậy, là muốn tao thiên khiển đích."

Không oán thương thiên chọc ghẹo, phải oán, cũng con oán Trầm gia phu nhân ám đích lí tìm đến nàng, phải nàng cự tuyệt Trầm gia đích cầu hôn, càng oán, Tâm nhi đến cuối cùng mới nói cho nàng, thanh mai trúc mã đích đính ước người, thật là nữ nhân thân.

" Cáp, ha ha ha..." Người tới đột nhiên lên tiếng cười to, nước mắt tự của nàng khóe mắt trộm chảy xuống, ánh lay động đích hỉ chúc, thê lương ngày xưa đích lời thề," Nói cái gì kiếp nầy nguyện vi quân nghiên mặc, huề thủ cộng độ bạch thủ ước. Hiện giờ biết được ta là nữ tử, đính ước chi vật tiện thành tỷ muội chi lễ. Thiên khiển? Cáp, ngươi không muốn đó ta, không muốn cùng ta rời đi, tiện muốn nói gì âm dương cùng hợp! Hảo hảo hảo, ngươi không theo ta đi, thiên phải làm hắn đích chẩm biên nhân, ta khuyên ngươi không đến, cũng không hội bức ngươi. Nhưng là, ta sẽ cho ngươi nhìn thấy, nữ tử như thế nào thú không được nữ tử, trầm tuyệt tâm phi nhưng thú đắc, càng phải như nam tử bình thường, thê thiếp không khuyết!"

" Nếu tuyết tỷ, có câu ta chỉ nói cuối cùng một lần, này sau... Ngươi trước mắt đích Tâm nhi đó là tử, sẽ không lại có." Tâm đã mệt, lệ chưa khô, người tới đưa lưng về nhau tân đó nương biến mất trào ra hốc mắt đích lệ, mang theo oán hận cùng không thể thích hoài đích đau, ra vẻ tiêu sái đích mở miệng," Ít khi thích ngươi, hiện giờ lớn, thích liền thành yêu. Ngươi có lẽ không biết, Tâm nhi này sinh nghĩ muốn được đến đích chỉ có giống nhau, đó là nếu tuyết tỷ ngươi. Đáng tiếc, hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, tuy là Tâm nhi đối với ngươi vạn bàn thích, ngươi lại chỉ có vô tình. Bãi bãi bãi, nếu tuyết tỷ, ngươi cần phải trợn to ánh mắt tiều, ngày sau phương dài, trầm tuyệt tâm nói đến làm được. Thiên hạ nữ tử dữ dội nhiều, thất ngươi một người, ta có thể tìm được rất tốt đích..." Chính là tâm cảnh, tái không thể như sơ đơn thuần.

Một phen phụ khí nói như vậy dứt lời, người tới đích hai gò má đã muốn bị nước mắt triêm thấp. Nàng không muốn tái quay đầu lại xem giờ phút này mạo mĩ sơ trang đích tân đó nương, lại càng không nguyện nhìn thấy hỉ thai thượng kia hai cái vừa mới dấy lên đích long phượng hỉ chúc. Cửa phòng bị một lần nữa mở ra, đánh úp lại đích phong quát đau của nàng hai má, cũng băng đống ngày xưa đích chân tình." Hôm nay, hôm nay là nếu tuyết tỷ đích mừng rỡ ngày, Tâm nhi chưa có thể nhân đưa tới hạ lễ, thật sự có thất lễ sổ. Ngày mai ta tiện làm cho hạ nhân đưa tới hạ lễ, còn thỉnh nếu tuyết tỷ... Bao hàm. Thời điểm cũng không sớm, ta nên hồi... Hồi phủ."

Tiều không được tân đó nương là như thế nào biểu tình, càng nghe không được nàng hay không dài gọi người tới đích tên. Tân phòng đích môn đã muốn bị nàng chậm rãi tắt đi, giống như mở ra màu đen đích bình chướng, đem các nàng trở cách ở hoàn toàn đích hai cái thế giới...

" Tâm nhi, Tâm nhi." Bên tai truyền đến một tiếng thanh khinh gọi," Tâm nhi, tỉnh tỉnh... Tâm nhi, Tâm nhi..."2. Chương thứ hai: Cựu thương


Khinh gọi thanh uyển nhu từ ái, đem trầm hãm ác mộng chi khổ đích thiên hạ tự bi thống trung cường lạp đi ra. Nàng mở hai tròng mắt, cổ sớm là bán thấp một mảnh." Nương." Bên giường đích mỹ phụ làm cho của nàng vẻ mặt trở nên có chút mất tự nhiên, nàng che dấu vạt áo rộng mở đích nội sam, đang muốn thân thủ phiết đi đêm qua mang về trong phòng đích tửu hồ, lại phát hiện nó sớm bị mỹ phụ bên người đích lão ma cầm ở trong tay.

Nên là thấy không được trên giường đích nhân như vậy bộ dáng, mỹ phụ không thể nhân đích lắc đầu thở dài, ý bảo lão ma tạm thả đi ra ngoài. Đãi phòng trong con nàng hai người, mỹ phụ bán quỳ bên giường thế trên giường đích nhân hơi chỉnh hỗn độn tóc, sủng nịch còn nói giáo đạo," Tâm nhi, không phải đã nói không cần tái uống rượu sao không? Chớ quên, ngươi là nữ nhân gia, nữ nhân gia uống rượu say rượu còn thể thống gì?! Huống chi của ngươi thân mình vốn là hàn hư, mấy ngày trước đây thầy thuốc mới cho ngươi khai hàn chứng đích phương tử, lúc này mới vừa vặn tiện uống rượu, Tâm nhi!"

Nghe vậy, người nọ đích hai tròng mắt lại là mê ly, gầy yếu đích diện bàng sớm thất ngày xưa đích tinh thần. Của nàng thần giác cầm cười, một đôi hoa đào nhãn lược có ai oán đích nhìn mỹ phụ, đạo," Nương lại nhớ rõ ta là nữ nhân gia, khả Tâm nhi cũng vong đâu. Như vậy nhiều năm, phủ lí cao thấp giai gọi ta vi thiếu gia, biết này bí mật đích, con nương thân cùng bà vú đi, ngay cả cha đều bị man ở cổ lí, nữ nhân gia không nữ nhân gia đích có năng lực như thế nào?"

" Tâm nhi ứng là còn tại quái nương đối sao không?" Mỹ phụ lược có sở chỉ đích liếc mắt chẩm biên đích bạch ngọc, kia ngọc sớm vỡ thành bốn cánh hoa nhân, hiện giờ đắc lấy chỉnh hợp, quả thật dùng tơ vàng khỏa triền mà trí. Bạch ngọc đích khe hở chỗ có xử lý đích đạm mầu ân hồng, mỹ phụ thật cẩn thận đích cuồn cuộn nổi lên người nọ đích ống tay áo, oản bối chỗ rõ ràng một đạo hoa ngân, cùng chung quanh đích trắng nõn hoàn toàn mà đối.

Giống bị điểm trung tâm sự, trên giường người đích tươi cười suy sụp thốn đi. Nàng đem ống tay áo vội loạn đích phất hạ, tìm đến giường giác đích miên sam phi ở trên người, trên mặt đích biểu tình là tư niệm là ai đau lại hối oán. Chính là, đương nàng một lần nữa xoay người, đáy mắt đích ướt át cập khi đích thối lui, còn một mảnh vô giải đích mê mông." Ta như thế nào quái đích nương thân? Của ta tên là ngươi sở thủ, ta sở có được đích hết thảy giai vi ngươi ban tặng, ngay cả này bạc mệnh đều là nương thân cấp đích, nói quái? Ta có cái gì tư cách quái đâu?"

Ngoài miệng nói không trách, trong lòng sớm ám sinh khúc mắc. Khi cách một năm lâu, trong lòng đích đau lại ngày ngày tăng lên, không thể tiêu ma. Còn nhớ rõ chẩm biên đích ngọc là ở đắc nghe thấy người nọ hương tiêu ngọc vẫn chi khi bị buông ra đích thủ thùy lạc mà toái, cũng không vong oản bối đích hoa ngân chỉ dùng để ngọc đích một mảnh nhân mảnh nhỏ ngoan hoa lưu lại.

Nàng hận nàng oán, hiện giờ càng nhiều chính là hối: Vì sao ngày đó nàng không có dùng hết biện pháp đem nàng mạnh mẽ mang đi? Các nàng bản nên giống từng hứa nặc kia bàn bạch Thủ tướng lão, hiện giờ âm dương cách xa nhau, mà nàng thậm chí chỉ có thể dùng của nàng vài món xiêm y trộm sờ sờ đích vi nàng kiến một cái y quan trủng. Này đau đích ngọn nguồn, là của nàng nương thân cấp đích, này hận đích ngọn nguồn, là cái kia không tranh khí đích Trạng Nguyên gia, đương vài ngày đích kinh quan nhân tiện tham tang uổng pháp, ngay cả mệt chính mình đích phu nhân đồng tội mà hình.

Hận đích nhân đã muốn mất đi, còn lại oán đích nhân là sinh nàng dục của nàng nương thân. Lâu mà lâu chi, oán cùng hận đều hóa thành mộng yểm y phụ ở của nàng trên người, làm cho nàng đau làm cho nàng khổ, dài lâu tới nay, có tăng vô giảm.

" Tâm nhi, ngươi chung quy là nữ nhân thân, nương cho nên phải ngươi phẫn chỉ nam tử, thầm nghĩ cho ngươi miễn chịu nương sở trải qua đích khổ cùng bất công. Nương biết ngươi đối nếu tuyết vẫn, quan ái có thêm. Nhưng nữ tử cùng nam tử chung quy là bất đồng đích, nương không thể nhìn ngươi hành cái loại này tao thiên khiển chuyện tình. Của nàng tử là nhất định cũng ngoài ý muốn, oán không được người khác. Thân là của nàng song thân tuyển đích, nếu là người nọ đạp thật, tự nhiên bình bước thanh vân, làm cho người nhà cộng hưởng phúc chi. Khả hắn tuyển tiệp kính, nhân mà hại chính mình hại cả nhà." Mỹ phụ lập vu bị gọi chỉ‘ Tâm nhi’ người đích phía sau, mộc sơ hoãn mà khinh đích theo của nàng tóc dài hoạt hạ.

Nàng tiếp tục nói," Ngươi đều không phải là ít đồng, lão gia đã muốn bắt đầu đem bộ phận sinh ý giao từ ngươi nhúng tay xem quản. Như thế, ngươi tiện nên giao trái tim tư đầu ở chúng ta Trầm gia đích sinh ý thượng. Tâm nhi, chớ để vong, nếu phi ngươi ở lão gia trong mắt là nam tử, là thiếu gia, hiện tại sớm thành người khác đích thê tử, ba theo bốn đức, phu xướng phụ tùy."

Bạch cẩm dây cột tóc tựa đầu phát chỉnh tề thụ khởi, dư lưu tấn biên đích tóc dài nhiễu triền trước ngực. Trầm tuyệt tâm nhìn đồng kính bên trong mơ hồ đích ánh giống lặng yên không nói gì, bên tai tự nhiên là nương thân từ ái đích thanh âm, nội dung thật không thấy đắc có bao nhiêu ôn hòa. Nàng lưng mỹ phụ đổi điệu bị mồ hôi lạnh tẩm thấp đích nội sam, nhân thiên lãnh, lại ở miên sam trong vòng nhiều thiêm kiện nhân xiêm y. Như thế, chiết phiến nơi tay, tuy không coi là xinh đẹp phiên phiên đích thiếu niên lang, thật cũng là cái sạch sẽ thuần túy đích nhà giàu công tử.

" Nương thân nói đích ở lí, Tâm nhi không phải đã nói sao không? Ta đoạt được đích này đó, đều vi nương thân ban tặng." Trầm tuyệt lòng đang đồng bồn chỗ,nơi chỗ làm rửa mặt, trở về bên giường đem kia khối bạch ngọc tồn vu trong áo. Nàng xem mỹ phụ, hai tròng mắt cùng thần giác giai hàm chứa đọc không ra đích cười yếu ớt," Bất quá, nương cũng đừng vong, ta kí là Trầm gia đích thiếu gia, lão gia trong mắt đích nam tử, đó là có thể thú thân đích. Ta vi nữ nhân thân, là nương một tay xúc thành đích bí mật, nếu là nương muốn đem này bí mật công chư vu chúng, ta nhưng thật ra không để ý trở thành ai đích thê thiếp. Nương muốn ta tiếp thủ Trầm gia gia nghiệp, lại muốn ta y nữ nhân đích tâm tư cấm tự cái nhân đích nhân duyên, ngư cùng hùng chưởng không thể kiêm đắc, nương thân tổng muốn cho ta từng bước, dư ta tự do đích. Còn có,"

Của nàng hai tay khinh giúp đỡ môn soan, ánh mắt giống như phải lướt qua vô tận đích che chắn tới trong lòng người chỗ,nơi đích địa phương," Ta không nghĩ gạt nương thân, vu nếu tuyết tỷ, ta đều không phải là tỷ muội quan ái. Ta yêu nàng, là tư tình tư yêu, tuy là thiên lí không để cho, ta chỉ cần không uổng."

" Tâm nhi, ngươi sao hảo như vậy? Tự nếu tuyết tử sau, ngươi thay đổi nhiều lắm, ngươi không nên..."

Trầm tuyệt trong lòng biết nàng nghĩ muốn nói cái gì, tác tính đánh gảy của nàng ngôn từ." Nương." Nàng thở dài," Tự nàng thành thân ngày ấy, của ta tâm tiện cũng đã chết. Mà nay nàng cùng ta âm dương cách thế, trầm tuyệt tâm tuy là từ trước đích trầm tuyệt tâm, lại có gì dùng đâu? Cha cùng nương muốn đích, vô cũng không là phát triển Trầm gia gia nghiệp, về phần ngoại nhân như thế nào truyền ta nói ta, ta sống đắc tự tại, tự không cần nhân người khác đích ngôn luận mà thay đổi cái gì."

Cửa phòng bị‘ chi nha’ mở ra, tuy là đáy mắt mỉm cười khuôn mặt du tai, nàng nhân nhanh trảo môn soan mà chỉ tiết phiếm bạch đích thủ đã đem cảm xúc hơi hơi bại lộ. Cất bước xuất môn hạm, trầm tuyệt tâm vu thềm đá chỗ ngừng lại một chút, theo sau hướng sườn ốc gọi thanh‘ trầm từ’. Đãi đang nói tiệm lạc, lập tức có một áo xanh thiếu niên thẳng đến mà đến.

Kia thiếu niên sinh đích thảo hỉ, ngũ quan trong lúc đó lộ ra chưa mở ra đích trĩ nộn. Đầu của hắn phát dùng mặc mang toàn bộ thúc khởi, dư hạ đích một tiệt bố mang nhân tiểu chạy mà lung tung diêu bãi." Thiếu gia." Bị gọi chỉ‘ trầm từ’ đích thiếu niên hoài ôm một chậu rốt cuộc chưa có thể kết ra hoa cốt đóa đích màu xanh biếc thực vật, hắn bắt nó khinh phóng vu thềm đá sườn giác, nâng thân khi hai gò má đã là vi hồng." Hoa tượng nói này hoa nhân vốn là vô quả vô hoa, như thế nào bồi thực đều sẽ không khai ra diễm mầu đóa hoa đích." Hắn chi tiết đạo.

" Đúng là vô quả chi hoa sao không." Trầm tuyệt tâm thán nhiên, này hoa là ít khi cùng nếu tuyết ở ngoại ô nhìn thấy đích, hai người ước hẹn cùng nhau thưởng thức nó đích hoa thật. Khi đó nếu tuyết thượng ở, vô phi nghĩ mỗi cách đó khi ngày một khối nhân đi tiều tiều. Nào biết nhân có đán tịch họa phúc, nếu tuyết từ đó không hề, nàng tiện sai người đi ngoại ô tìm tới đây hoa, tất tâm chiếu liêu, phán nó khai ra đóa hoa. Bất đắc dĩ, hoa cùng nhân giống nhau, tổng muốn nghe thiên từ mệnh." Vô hoa chi hoa, lại làm sao là hoa đâu?" Nàng bãi thủ," Thôi, ngươi liền bắt nó trí vu hậu viện, mỗi ngày kiêu thủy xem hộ đi. Nếu khai không ra hoa đến, liền từ nó tùy tâm mà dài đi."

" Tâm nhi." Mỹ phụ ở phòng trong tự nhiên nghe thấy được hai người đích đối thoại, nàng tự bên trong chậm rãi mà ra, vu trầm từ đích một tiếng‘ phu nhân’ nhẹ nhàng gật đầu, đạo," Ngươi đã muốn có khi ngày chưa cùng người nhà cộng dùng điểm tâm, nghĩ đến ngươi hôm nay cũng vô này nó sự tình, tiện cùng ta đang dùng sớm một chút như thế nào?"

" Nhưng thật ra không cần, Tâm nhi đích điểm tâm đều có nàng nhân bị tề." Nói xong, nàng chiết phiến khinh huy, thật cũng không sao cả phòng đích môn hay không rộng mở, dương đầu trong lúc đó ánh mắt càng nhiều điều cười," Trầm từ, chúng ta này tiện đi thôi."

" Ai! Thiếu gia, vẫn là cùng trước kia giống nhau sao không?" Trầm từ theo sát Sau đó, khi thì quay đầu lại tiều liếc mắt một cái vẫn ở thềm đá thượng đứng đích phu nhân, vu thiếu gia bên cạnh người nhỏ giọng nói," Thiếu gia, phu nhân còn tại ngài ngoài phòng đầu đứng đâu, chúng ta liền như vậy đi ra ngoài, hảo sao không? Ngài thật sự có cái đem nguyệt không ở phủ lí dùng điểm tâm, đậu hủ hoa tuy hảo, cũng không chừng no bụng nha?! Thiếu gia ngài..."

" Trầm từ mạc không phải vong, tú mầu khả cơm." Trầm tuyệt tâm đối phu nhân hay không còn đứng ở ngoài phòng tiều nàng không đáng lí thải, của nàng hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, du li một lát thành nhiên biến thành một khác phiên bộ dáng, không hề gợn sóng, bĩ cười tiệm sinh," Đi, hôm nay khởi đích có chút chậm, cũng không biết vãn mẹ ôi đậu hủ hoa bán xong rồi không có."


3. Chương thứ ba: Phi nghe thấy


Nói đến đậu hủ hoa, tô châu thành nội liền có góc vi nổi danh nhân đích hai chỗ. Một chỗ là tự kinh thành một đường hạ khai phân điếm chí tô châu đích‘ về tố phường’, kỳ danh thanh bên ngoài, phường nội các thức tố đồ ăn giai gọi người tán không dứt khẩu. Một khác chỗ còn lại là từ một đã kết hôn nữ tử sở bãi bán đích đậu hủ quán nhân, nữ tử danh gọi‘ oản nương’, mỗi ngày sáng sớm ở trầm phủ đối diện đích trên đường bãi bán sở làm đậu hủ cập đậu hủ hoa, nhân của nàng bộ dáng, tiến đến đích đa số nam tử, lại nhân của nàng tu uyển tính tử, liền có khuy ổi nam tử cố ý điêu nan, ý dục khai du.

Như hướng thường kia bàn, oản mẹ ôi đậu hủ quán tụ tập không ít mặc không đồng nhất đích nam tử. Có chính là tư tư văn văn đích cùng toan tú mới, có chính là não mãn tràng phì đích viên ngoại phú thương, cũng có cái gì đều không phải con vi tiến đến tiều cái náo nhiệt thật là tốt sự dân chúng.

Trầm tuyệt tâm phe phẩy chiết phiến không chút hoang mang đích lập vu đám người ngoại đầu, cũng không lo lắng đãi nàng tiến lên chi khi đậu hủ hoa hoặc đã bán hoàn. Xếp hàng người đông đảo, của nàng tầm mắt xuyên thấu qua đám người đích gian khích nhìn bận rộn không ngừng đích nữ tử. Nàng kia mặc một thân ma bố quần áo, tóc dùng trúc khoái đơn giản đích bàn khởi, sợ không cẩn thận tản ra, lại dùng thô tháo đích khoan bố bao nhanh, một bộ thôn phụ cách ăn mặc. Nói là thôn phụ, nữ tử sinh đích nhưng thật ra uyển mĩ, hơn nữa mới ra nguyệt tử, dáng người lại lả lướt có trí, hành động trong lúc đó lộ ra đừng dạng đích phong vận.

" Hắc hắc, ta nói oản nương, ngươi này đậu hủ hoa lí đầu đích đường phóng đích khả không đủ nhiều nha!" Đám người trong vòng, liền có khuy tý nữ tử đã lâu đích ác thương đường đột mà nói. Hắn trong tay bưng vừa mới thịnh cho hắn đích đậu hủ hoa, viên phì đích trên mặt lộ vẻ ổi tiện đích ý cười.

Kia ác thương trầm tuyệt tâm là nhận được đích, đó là tô châu thành nội kinh doanh đại thước sinh ý đích hồ viên ngoại. Hồ viên ngoại trời sanh tính háo sắc, gia trung sở thú đích sáu phòng thê thiếp đều là hắn uy bức lợi dụ mà đắc, cho nên ở trong thành thanh danh đống hỗn độn, lại nhân nhà của hắn tài, lấy lòng ba kết người cũng không ít có. Riêng là nhìn hắn như lang trành con mồi bàn tiều oản mẹ ôi ánh mắt nhân, trầm tuyệt tâm tiện tri, hắn nên là động khởi đối oản mẹ ôi ý biến thái.

" Hồ viên ngoại chờ, ta này tiện cho ngươi thêm nữa đó đường đến." Một trận khinh tế đích nữ thanh vu không khí trung phiêu tán, oản nương đem thùy lạc đích ngạch gian tóc dài về long chí não sau, tiện ấn hồ viên ngoại trong lời nói cho hắn lại thiêm bán chước tế đường. Cái gọi là túy ông ý không ở tửu, tuy là oản nương vi hồ viên ngoại thiêm một chước lại một chước tế đường, hắn vẫn là bưng chưa từng động quá đích đậu hủ hoa tiến đến oản mẹ ôi trước mặt nhân, chuế thịt hoành sinh đích khuôn mặt tươi cười làm cho hắn tiều thật là*," Oản nương thật sao lận sắc đích thực, đường thêm đích như vậy ít, có thể nào thường ra ngọt vị? Không tin trong lời nói, ngươi tiện thường thượng một ngụm, đến đến đến, ta..."

Nói nói đến tận đây, hồ viên ngoại đích thủ cũng không an phận đích muốn lãm thượng oản mẹ ôi yêu chi. Hắn đích như ý tính bàn có cố nhiên là hảo, lại chung không hề có thể làm cho hắn như nguyện người vu trong đám người đi ra. Trầm tuyệt tâm tự nhiên là nhìn ra tâm tư của hắn, của nàng động tác mau hồ viên ngoại từng bước, ở hắn đích phì nị đại thủ sắp chạm đến oản mẹ ôi quần sam chi khi đường đột đích đem oản nương ôm vào lòng, cánh tay thoáng dùng sức ôm nàng tế nhuyễn đích yêu chi, nhìn thấy nàng đằng thăng đỏ ửng đích mặt cười, mi nhãn trong vòng lộ vẻ điều cười," Ai? Oản nương sao đích như vậy không cẩn thận đâu? Ta ngay tại ngươi phía sau, tái lui thượng một chút nhân, khả liền thải đến ta hôm nay tân đổi đích giày đâu."

Oản nương bị nàng mạo thất đích hành động kinh đến, lại nhân lời của nàng đuổi vội thoát ly của nàng hoài ôm, tu khiếp đích lui chí thực quán một bên. Nàng cúi đầu, không dám chính nhãn đi tiều trầm tuyệt tâm đích mặt, tổng giác, một khi cùng nàng cặp kia nhìn như mê say đích hoa đào nhãn giao thị, tiện cũng chịu mê hoặc một cũng túy đi." Trầm công tử, mới vừa rồi ta không biết ngươi ở của ta phía sau, là ta không tốt, còn thỉnh trầm công tử thấy lượng." Của nàng thanh âm vẫn là khinh miên, hô hấp lại hơi hiển dồn dập. Sợ là mới vừa rồi kia đường đột đích lãm hoài kinh của nàng nhân, cũng tu lòng của nàng.

" Ta đương là làm sao đến đích vô lí người, nguyên lai là Trầm gia đích công tử. Như thế nào, tiều ngươi như vậy nhàn tán khí mầu, chỉ sợ lại là mới từ người nào tỷ nhân đích ôn nhu hương lí đi ra, cũng hoặc là... Muốn đi na gia thanh lâu một trịch thiên kim cùng người nào đầu bài nhân hoan được rồi?" Hồ viên ngoại đối phá hư hắn chuyện tốt người khả không có hảo cảm, huống chi hắn tự bắt đầu liền cực kỳ không đợi thấy trầm tuyệt tâm, xem nàng nan kham, đó là hồ viên ngoại đích một mừng rỡ sự. Hắn ba không được người khác biết trước mặt đích này vị Trầm gia công tử là gì đẳng đích không tư tiến thủ hảo dật ác lao, lại là gì đẳng đích hưởng nhạc vu sắc đẹp tửu hương bên trong, hắn bưng đậu hủ hoa đi vào trong đám người gian, như nói thư tiên sinh kia bàn đề cao âm lượng, đạo," Tô châu thành nội ai nhân không biết, Trầm gia thiếu gia ngày ngày hoan túy vu thanh lâu hương phường trong vòng, không đến mặt trời đã cao ba sào quyết không rời đi. Ha ha, ta nhưng thật ra không biết, trầm lão gia còn có nhiều ít gia tài cũng đủ ngài này vị lớn nhỏ huy hoắc, thật sao là không hiểu đắc kiếm tiền, tiêu tiền thật nhập nước chảy bình thường nha!"

Mọi người hống cười trong lúc đó, trầm tuyệt tâm nhưng thật ra không cho là đúng. Này đã hơn một năm đến nàng sớm bị thành nội lời đồn đãi phỉ ngữ vây quanh, truyền lại việc giai chúc hoang đường dâm nhạc, nếu phải để ý, sợ sớm bị này đó tứ phương mà đến đích đồn đãi ép tới suyễn tức không được.‘ người khác cười ta quá khùng điên, ta cười người khác nhìn không thấu’, nàng trầm tuyệt tâm cho tới bây giờ không thèm để ý ngoại nhân nói nàng như thế nào, chỉ vì nàng chỗ,nơi hồ đích nhân, sớm thân về hoàng thổ, nếu tái không người có thể đi vào lòng của nàng nội, làm sao tu đối ngoại nhân ngôn giảng thiệt tình?

" A a." Trầm tuyệt tâm chiết phiến vi hợp, không cho là đúng đích thi lấy còn miệng," Thật là theo tân kết thức đích tỷ nhân gia đi ra, trước kia thật cũng là nhận thức đích, nghe nói mấy ngày trước đây mới vừa bị thành nội đích mỗ cái thước thương nạp làm tiểu thiếp. Ta nhớ rõ, úc... Kia thước thương nên là họ hồ tới, ai? Nhưng thật ra thực xảo, lại cùng hồ viên ngoại một cái họ thị đâu!" Nàng nói đích như vậy vô tình, dư quang lại nhanh tiều hồ viên ngoại kia trương trong phút chốc cười chuyển thịnh giận đích mặt." Oản nương," Trầm tuyệt tâm làm như ái muội đích thấu gần oản nương, không cố ý đem hồ viên ngoại trí chi tầm mắt lấy ngoại không hề dư lấy lí thải," Hôm nay xuất môn nhân chậm đó, cũng không biết oản nương có thể có cho ta lưu một chén đậu hủ hoa đâu?"

Trầm tuyệt tâm nói nội ý rất là rõ ràng, lời nói việc là giả, lại cũng ám chỉ hồ viên ngoại tân nạp đích tiểu thiếp nguyên vi thanh lâu phấn đầu đích sự thật. Nguyên bản vây xem đích mọi người chỉ cười trầm tuyệt tâm, giờ phút này tiếng cười oanh nhiên, còn lại là nhân hồ viên ngoại đích‘ phấn đầu tiểu thiếp’. Chung về là tự cái nhân ra ngôn ở trước, ngay cả hồ viên ngoại tâm giận nan bình, cũng chỉ phải tự cái nhân chịu, không thể bùng nổ." Hừ!" Nhiều đãi vô ích, hồ viên ngoại buông cái đĩa đậu hủ hoa đích bát phất tay áo tiện đi. Hảo đoan đoan đích tâm tình liền như vậy bị lộng tao, thật sự hối khí!

Hồ viên ngoại vừa đi, xem náo nhiệt đích nhân cũng đi theo đi rồi hơn phân nửa nhân. Oản nương tự mộc dũng lí thịnh ra một chén nhiệt hôi hổi đích đậu hủ hoa, ở mặt trên tát đó hương đồ ăn, lại lâm tầng tự cái nhân làm đích hàm tương, đem nó đệ cùng trầm tuyệt tâm, thùy mâu đạo," Trầm công tử, ngươi phải đích hàm đậu hủ hoa, không có thêm thông hoa."

" Oản nương có thể nhớ rõ của ta hỉ hảo." Trầm tuyệt tâm không có tiếp đến đậu hủ hoa, liền oản mẹ ôi thủ dùng muỗng nhỏ đào một cái miệng nhỏ khinh làm nhấm nháp. Không biết hàm tương nội thêm đó cái gì, trầm tuyệt tâm chỉ cảm thấy thiệt gian có tân dịch tràn ra, tô tô ma ma, thật là ngon miệng." Không tồi, oản mẹ ôi thủ nghệ càng ngày càng tốt lắm." Nàng gọi người tới đàn ngoại đích trầm từ, theo hắn trong tay thủ đến một tiểu khối nhân toái ngân, đem nó tặng chí oản nương trước mặt," Đây là phó đưa cho ngươi tiễn, nghĩ đến mới vừa rồi hồ viên ngoại đích đậu hủ hoa đích tiễn còn chưa phó đi, tiện đại hắn một cũng phó hạ tốt lắm."

Cho dù là hai bát đậu hủ hoa đích tiễn, này toái ngân cũng cấp đích có chút nhiều. Oản nương khó xử đích nhìn thấy trầm tuyệt tâm lòng bàn tay nội đích toái ngân, nàng nhiều ít rõ ràng này vị‘ Trầm gia công tử’ đích tính tử, cho nên có chút do dự đích nâng lên thủ, lại ở cầm lấy phía trước, khiếp ngôn đạo," Trầm công tử, của ngươi bạc lại cấp nhiều, thứ thứ như thế, sợ là..." Nâng lên đích thủ một lần nữa buông, thực quán tiền đã không có mấy thực khách lúc này xếp hàng, oản nương hơi hơi mân khởi đôi môi, đang muốn thôi na, bị trầm tuyệt tâm thoáng dùng sức duệ tiến trong lòng,ngực.

" Oản nương không nghĩ biết ta vì sao thứ thứ đều nhiều hơn cấp bạc sao không?" Trầm tuyệt tâm vu oản mẹ ôi bên tai nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, của nàng thần giác là thiển đạm đích câu cười, hai tròng mắt híp lại, ôm đối phương yêu chi đích thủ cũng không an phận đích phúc hảo khi người đích thủ bối, tuy lược hiển thô tháo, thật cũng rất có thủ cảm." A a, oản nương không cần khẩn trương, ta lại không phải hồng thủy mãnh thú, thương không đến của ngươi."

" Trầm công tử, nam nữ thụ chịu không thân, ta đã là có phu gia nữ nhân đích phụ nhân, ngươi như vậy..." Lời còn chưa dứt, liền có ra vẻ trầm thấp đích dịu dàng nhu âm tự xa xa truyền đến, kia thanh âm mang theo một tia xích trách, tinh tế nghe đến, thật là nữ nhân gia đích tiếng nói," Quang thiên hóa ngày dưới khinh bạc đàng hoàng nữ tử, thật sao là khoác hoa phục đích vô lại, tiện nên đem báo quan nghiêm trị mới là!"


4. Chương thứ tư: Hiểu lầm


Nghe vậy, trầm tuyệt tâm vẫn chưa có sở não ý, nàng mở ra chiết phiến, du tai đích hướng nói chuyện người chỗ,nơi đích phương hướng nhìn lại: Thưa thớt đích đám người ngoại, hai gã thiển sam công tử sóng vai mà đến. Trong đó một gã công tử tự nhiên sinh đích khí vũ hiên ngang, con mắt sáng hạo xỉ, cùng hắn so sánh với, trầm tuyệt tâm thật có vẻ đan bạc nhược khí. Tự nhiên, này thế gian cho tới bây giờ không khuyết như hắn kia bàn tướng mạo đích nam tử, cho dù đi ở trên đường tổng hội dẫn đắc không ít nam tử nữ nhân đích ghé mắt, trầm tuyệt tâm cũng sẽ không đối này lộ ra chút hảo cảm. Nàng chỗ,nơi ý đích, là hắn bên người đích‘ nhu nhược’ công tử.

Kia công tử một thân bát mặc thiển sam, tóc dùng đai lưng chỉnh tề đích thúc khởi. Lông mi làm như không cố ý dùng mi bút ngắm thô, lại khó nén này đạm nhu như tuyết đích da thịt. Nên là chưa dùng khỏa hung bố đem bộ ngực sữa bao vây, trước ngực tự là hơi hiển đột khởi, liếc mắt một cái tiện tri nam nữ. Cái gọi là mắt nếu thu thủy, thần như phấn đào, nếu là tháo xuống trên đầu thúc phát, lộ ra nguyên bản tiêm mĩ đích tú thúy mày liễu, nên là dữ dội mạo mĩ đích nữ tử?

" Yêu, này không phải tiền đó khi ngày mới khảo đích tú mới công danh đích tôn tú mới sao không?" Tú mới công danh khảo thủ không đổi, trầm tuyệt tâm cười nhìn mâu để giấu không hề tiết đích tôn tri hạo, đối trong lòng,ngực kiều thiên hạ đích‘ thoát trốn’ cũng không để ý. Nhưng thật ra nàng phía sau đích trầm từ, tự nghe thấy có người nói hắn gia công tử là khoác hoa phục đích vô lại khi tiện động thân vu trầm tuyệt tâm sườn giữ, mặt lộ vẻ vẻ cảnh giác.

" Ta tưởng là ai, nguyên lai là Trầm gia đích phong lưu công tử." Tôn tri hạo khinh thường mà hừ, sườn mâu đối bên người đích nhân đạo," Tô huynh lâu chưa xuất môn, sợ là không biết ngươi trước mặt này vị Trầm gia lớn nhỏ là gì đẳng‘ phong vân’ nhân vật, cái gọi là‘ phong lưu thành tánh, hảo tửu tham mầu’, nói đích đó là chúng ta này vị Trầm gia đích dong mới, thật sao là tử bằng phụ quý, nếu là sinh vu bần tiện người ta, cũng bất quá là cái vô dụng đích bao cỏ. Tô huynh chỉ này vô sỉ, chỉ sợ tô châu thành tái tìm không ra người thứ hai như nàng như vậy đương chúng khinh bạc đàng hoàng nữ tử đích lãng đãng đồ đệ."

" Uy! Ngươi này tú mới rất không biết tốt xấu, nhà của ta thiếu gia gì thường trêu chọc quá ngươi, ngươi lại..." Trầm từ trong lời nói thượng không nói hoàn, liền bị trầm tuyệt tâm lấy chiết phiến dấu đi. Như thế rõ ràng đích biếm tổn cùng tễ đoái, mặc cho ai nghe xong đều hội khí não, thiên sinh trầm tuyệt tâm sớm nghe quán như hắn như vậy tổn nhân mặt chi từ, thấy có trách hay không, tiện cũng không sao cả não không não có tức hay không.

Nàng không nói ngữ, chính là cười nhìn thấy lập vu nàng trước mặt đích‘ tô huynh’, tiều nàng không cẩu ngôn cười, nhưng thật ra thật muốn tiều tiều nàng sinh khởi khí đến là gì đẳng bộ dáng. Nên là như thế nào biểu tình đâu? Trầm tuyệt tâm nheo lại hoa đào mâu, giống như phải xuyên thấu qua nàng cặp kia đạm mạc đích con ngươi nhìn thẳng của nàng nội tâm, khuy thị bị nàng che chắn nghiêm thật đích‘ chân thật cảm xúc’.

Bị trầm tuyệt tâm lấy điều cười lại khó hiểu mê ly đích hai tròng mắt chăm chú nhìn,‘ nhu nhược’ công tử đích mày hơi hơi trứu khởi, lại thủy chung mặt không chút thay đổi đích vu tôn tri hạo sóng vai mà đứng. Chung quanh đám người lại tụ tập, đa số đến xem Trầm gia thiếu gia đích cười nói mà đến. Trầm tuyệt tâm đối như vậy đích trường hợp sớm quen thuộc, hợp với trầm từ với dân chúng đích vây xem không đáng lí thải. Ngược lại là oản nương, nàng sợ bị người khác đem trầm tuyệt tâm hiểu lầm đi, tiện do dự đi đến vị kia‘ nhu nhược’ công tử đích trước mặt, nhẹ giọng đạo," Công tử hiểu lầm, trầm công tử nàng, vẫn chưa đối ta làm ra gì khinh bạc cử chỉ. Nàng thường đến thăm của ta tiểu quán nhân, là cái... Người tốt."

" Người tốt? Nếu là người tốt, lại khởi hội đương phố làm kia đẳng phóng lãng cử chỉ? Ngươi không cần nhân nàng là phú quý người ta đích thiếu gia liền kiêng kị vu nàng vi nàng giải vây. Ta hướng luật lệ quy định, phàm đương phố khinh bạc nữ tử giả, giai khả tặng nhập quan phủ điều tra, khinh tắc phạt ngân hơn mười hai, trọng tắc trượng đánh hai mươi đại bản. Như nàng như vậy..." Đang nói nói, cũng không biết người nào đồ háo sắc nhìn ra‘ nhu nhược’ công tử đích‘ thực thân’, nương đám người đích che dấu trộm ở của nàng kiều đồn phía trên ngoan sờ soạng một phen.

Chỉ nghe đắc‘ nhu nhược’ công tử phát ra một tiếng thét kinh hãi, lập tức lộ vẻ phòng bị đích đảo qua chung quanh đích nhàn hạ người. Mỗi cái nhân đích biểu tình đều là thấu náo nhiệt thật là tốt kì cùng hống nháo, cũng không tằng có ai lộ ra chút‘ có tật giật mình’ đích manh mối. Nghe được kinh hô, lại chú ý tới‘ nhu nhược’ công tử đích không ổn, tôn tri hạo không khỏi quan thiết hỏi," Tô huynh cớ gì ? đột nhiên kinh hô?"

" Không có gì." Kia‘ nhu nhược’ công tử tự là không muốn lúc này ở lâu đích, nàng nâng mâu, tầm mắt chính đối thượng trầm tuyệt tâm bao hàm ý cười đích con ngươi, mê ly thả, ngoạn thế không cung. Như thế lược mang điều diễn đích ánh mắt làm cho nàng không khỏi cho rằng mới vừa rồi gây nên là trầm tuyệt tâm cố ý lâm vào, cẩn thận tư cập, lại không phải không có có thể. Như thế, nàng tiện theo bản năng đích lui về phía sau nửa bước, cố gắng cùng nàng rớt ra khoảng cách.

" Thật sao không có gì sự tình sao không? Tô huynh, chính là có người..." Tôn tri hạo trụ miệng, hắn đại để đoán được bên người người mới vừa rồi kinh hô đích nguyên nhân, chính là việc này chung về không thể trực bạch thuyết minh, nếu nàng không nói, chính mình lại như thế nào nói được?

Có người không muốn đề, có người không thể đề, mà có đích nhân, cố tình thích cầm lấy người khác không muốn đề không thể đề chuyện tình không để. Trầm tuyệt tâm cho tới bây giờ đều là người như thế. Nàng tiếp nhận tôn tri hạo trong lời nói, thản nhiên đích phe phẩy trong tay đích chiết phiến, tái khép lại khi, cầm nó nhẹ nhàng đem trầm từ để đến phía sau." Ai? Vì sao nói nói đến một nửa nhân sẽ không tái tiếp tục đâu? Lại nói tiếp, tôn tú mới bên cạnh vị công tử này thật sao sinh đích môi hồng răng trắng, xinh đẹp tuyệt trần động lòng người nột!" Nàng nói lí có chuyện, khơi mào thần giác đích ý cười tiến đến‘ nhu nhược’ công tử đích trước mặt nhân. Ngay sau đó, liền có thanh thúy đích bàn tay thanh đột ngột đích vang lên, ai cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra cái gì, trừ bỏ động thủ đánh nhân đích thiên hạ, cùng kia vô tội bị có nhân.

" Vô sỉ!" Động thủ đánh nhân đích thiên hạ khai khẩu, đúng là mới vừa rồi chịu nhân sờ niết kiều đồn đích‘ nhu nhược’ công tử. Của nàng nửa bước chỗ, trầm tuyệt cảm thấy ý thức đích băng bó bị có tả mặt cương ở tại chỗ, thần giác đích cười, lại sâu thúy đích làm cho người ta khó hiểu. Nàng rõ ràng đối phương vì sao đánh nàng, nên là ngộ cho rằng nàng chính là cái kia ổi tiết vu của nàng hạ lưu đồ đệ.

Chính là sự thật đều không phải là như thế.

Mới vừa rồi nàng tới gần chi khi, cơ hồ rõ ràng đích nhìn thấy vi đứng‘ nhu nhược’ công tử bên cạnh người đích cùng toan tú mới thân ra hắn đích thủ sờ ở của nàng vú. A, trầm tuyệt tâm cười, ánh mắt gắt gao đích nhìn chằm chằm tội khôi họa thủ, nàng không tính toán giải thích cái gì, tùy ý tất cả đích hiểu lầm phụ thêm ở của nàng trên người. Nàng không tính toán giải thích, không đại biểu phía sau đích hạ nhân tiếp tục trầm mặc. Trầm từ tự tiểu liền đi theo trầm tuyệt tâm bên người hầu hạ nàng, đối hắn mà nói, thiếu gia là hắn tối cao vô thượng đích chủ tử. Hiện giờ có người lớn mật đánh thiếu gia đích mặt, hắn như thế nào có thể cùng này những người đứng xem bình thường tọa lấy đãi tễ!

" Ngươi dám đánh ta gia thiếu gia!" Trầm từ trắng nõn đích mặt nhân tức giận mà hơi hơi phiếm hồng, hắn撸 khởi ống tay áo muốn hảo sinh giáo huấn trước mặt này vị không biết tốt xấu đích‘ nhu nhược’ công tử, còn chưa bính cập của nàng quần áo, thân thể lại bị chiết phiến đích biên đầu để ở, không khỏi hắn xúc động làm việc.

" Không thể." Trầm tuyệt tâm thấp giọng đạo, hai tròng mắt nheo lại gian, tựa tiếu phi tiếu đích âm lãnh làm cho bị nàng nhìn chằm chằm đích‘ tội khôi họa thủ’ dùng sức nhân đánh cái lạnh run, yên lặng đích rời khỏi đám người, thoát đi là phi nơi.

" Tô huynh, chính là nàng?" Tôn tri hạo làm như hiểu được cái gì, lúc này tức giận nổi lên. Hắn bảo trì tú mới nên có đích‘ phong độ’, lớn tiếng đạo," Rốt cuộc là thanh danh đống hỗn độn đích Trầm gia ác ít, quang thiên hóa ngày dưới hành bực này vô sỉ việc! Đương đem ngươi tặng nhập quan phủ, phạt mấy chục đại bản mới vừa rồi đại mau lòng người!"

Làm như không nghĩ đem chính mình liên lụy tiến quan phủ,‘ nhu nhược’ công tử lập tức thay đổi thái độ, nói" Thôi, thời điểm cũng không sớm, ta nên hồi phủ đi. Hôm nay có thể đi ra du cuống một phen, thật sự đa tạ tôn huynh, thất bồi." Ngữ tất,‘ nhu nhược’ công tử vội vàng nhiễu ra đám người, thật sự không muốn tiếp tục ở lại bực này có thể bại lộ thân phận đích địa phương.

Nàng đi rồi, tôn tri hạo lại càng không hội tiếp tục ngốc ở trong này. Xem náo nhiệt đích nhân còn chưa tán đi, đương sự giả lại đi được chỉ còn lại có trầm tuyệt tâm chủ phó hai người. Trầm từ tức giận chưa tiêu, hắn không hiểu thiếu gia như thế nào có thể nhẫn hạ như thế có tổn mặt chuyện tình, chính tính toán mở miệng hỏi, chung quanh đám người một trận xôn xao. Có nam tử theo cách đó không xa tức giận tràn đầy đích vọt vào đám người, lại một tiếng bàn tay tự đám người vang lên, bạn nam tử mắng mắng liệt liệt đích nháo nhượng thanh," Xú bà nương, còn không về nhà cho ta nấu cơm! Bán đậu hủ hoa chậm trễ lâu như vậy, là muốn đói chết ta yêu! Hôm nay kiếm đích tiễn đâu! Đều cho ta giao đến!"


5. Chương thứ năm: Tư ức


Bạn nam tử đích trách mắng cùng quanh mình dân chúng đích chỉa chỉa nhiều điểm, mới vừa rồi còn đầy mặt đỏ ửng đích đào thoát khai trầm tuyệt tâm đích hoài ôm đích oản nương băng bó hai má quỳ ngồi ở đích, tuy là vạn bàn ủy khuất, cũng không dám có bán tự phản bác. Nàng lặng yên hủy diệt sắp tễ ra hốc mắt đích lệ, theo vây quanh đích quần đâu nội lấy ra hôm nay sở kiếm đích toàn bộ ngân lượng, không đợi đứng dậy, trong tay đích ngân lượng liền bị nam tử cướp đoạt nơi tay." Tướng công, là ta không tốt, hôm nay bên ngoài đầu chậm trễ lâu như vậy, ta cái này trở về nấu cơm. Đúng rồi tướng công, Linh nhi còn ngủ?"

Linh nhi là oản nương sở sinh đích bất mãn một tuổi đích nữ nhân, ngày thường lí oản nương xuất ngoại bãi quán không tiện chiếu cố đứa nhỏ, toại đem nàng hống ngủ sau đi thêm rời đi. Kháp phùng hôm nay tướng công ở nhà, nàng nghĩ đến hắn hội hảo sinh chiếu liêu Linh nhi, rốt cuộc là bọn hắn đích nữ nhân, ngày thường lí tái như thế nào thị tửu hảo đổ, cũng nhiều ít hội tẫn này phụ thân chi trách đi? Chính là, nàng nghĩ muốn đích thật sự quá mức đơn giản...

Nghe vậy, nam tử hướng trên mặt đất thối khẩu nước miếng,撸 khởi ống tay áo, lại một cái bàn tay phiến ở oản mẹ ôi trên mặt." Linh nhi hay không ngủ quan ta chuyện gì?! Ngươi là của nàng nương thân, ta thật muốn hỏi ngươi, hôm nay bên ngoài đầu ngây người lâu như vậy lại con buôn bán lời điểm ấy nhân ngân lượng? Xú bà nương, ngươi là không phải tồn tâm không nghĩ ta hảo quá?" Điểm ấy nhân ngân lượng, làm sao đủ hắn mua rượu còn trái? Hôm nay hắn chính là phải đem mấy ngày trước đây thâu đích ngân lượng đều thắng trở về đích!

" Tướng công, hôm nay đoạt được quả thật chỉ có này đó ngân lượng, ta..." Oản nương không dám ở tướng công đích trước mặt quá nói rõ ngữ, nàng thật cẩn thận đích biến mất không biết khi nào thâu tễ ra khóe mắt đích lệ, sợ nhân chính mình đích xuyết khấp lại nhạ tướng công phiền lòng, tái tao phiến đánh.

Xem náo nhiệt đích dân chúng càng ngày càng nhiều, không ít người đối nam tử đích hành vi thêm lấy lời nói chỉ trích. Nhưng thật ra trầm tuyệt tâm, nàng thùy mâu tiều quỳ ngồi ở đích đích oản nương, đáy mắt xẹt qua một tia liên mẫn, chỉ trong chốc lát liền biến mất vô tung." Trầm từ, chúng ta đi thôi." Xuyên qua đám người, hỗn loạn tức giận mắng đích sảo nháo thanh đuổi dần tự trầm tuyệt tâm đích bên tai đạm đi, nàng phe phẩy chiết phiến tùy ý đích cuống, trong lòng do dự nên không nên đi tự gia đích thương phô tiều thượng nhìn lên.

" Thiếu gia, trầm từ tâm có nghi hoặc." Đuổi theo trầm tuyệt tâm đích cước bộ, trầm từ cuối cùng không muốn mới vừa rồi đích vấn đề chôn sâu trong bụng, hắn cẩn thận đích quan sát thiếu gia đích thần sắc, sườn mâu đạo," Rõ ràng là vị kia tô công tử chẳng phân biệt được thanh hồng tạo bạch ra tay đánh nhân, thiếu gia vì sao không cho ta đem nàng giáo huấn một phen? Còn nữa, kia bán đậu hủ đích oản nương, nàng bị khi dễ đắc kia bàn đáng thương, thiếu gia vì sao không ra ngôn chế chỉ đâu? Rõ ràng thiếu gia ngài..." Đều không phải là ngộ sự khoanh tay đứng nhìn người.

Nghe vậy, trầm tuyệt tâm chính là ảm đạm cười, cước bộ khinh chậm đích chuyển quá ngỏ tắt nhỏ. Hai má thượng có bị có nóng bỏng đau cảm, thiển đạm đích thủ ấn dần dần hiện ra, nàng giật giật thần, quyết định đổ vào này vấn đề," Chế chỉ? Như thế nào chế chỉ đâu? Oản nương tính tử duy nặc, cái gọi là ba theo bốn đức giai bị, nhưng phi chuyện tốt. Ta nếu ra ngôn chế chỉ, chỉ sợ hội bác của nàng phu quân đích mặt, đãi Về đến nhà trung càng hội thêm lần đem nàng đánh mắng. Nhãn không thấy vi tịnh, nếu không thể hỗ trợ, làm sao tất hạt thấu náo nhiệt đâu?"

" Trầm từ không hiểu, thiếu gia là như thế nào nhìn ra oản nương tính tử duy nặc đích?"

" A a, ngươi tiều nàng nhiều lần bị ta điều diễn, cũng không tằng có chút phản khẩu, thậm chí ngay cả uấn ý đều không dám hiển lộ. Như thế, đương tri nàng tính tử nhược nọa, không muốn sinh sự. Như vậy nữ tử, trừ phi tìm cái yêu thương của nàng phu gia, nếu không trong lời nói, cũng chỉ có thể như hiện tại như vậy, tao phu gia khi dễ lạc." Thấy trầm từ còn có nghi hoặc, trầm tuyệt tâm nhẹ lay động vài cái chiết phiến, tư đạo," Nghe nói oản mẹ ôi phu gia nguyên bản cũng là nhà giàu thương hộ, nàng đâu, còn lại là phu gia đích đồng dưỡng tức."

" Ai? Nếu là nhà giàu thương hộ, vì sao hội luân rơi xuống bãi quán quá sống đâu?"

" Sợ là của nàng phu quân rất không tranh khí, bày đặt hảo hảo đích sinh ý không làm, thiên sinh mê thượng đánh bạc. Thị tửu tham đổ, tái đại đích gia nghiệp cũng phải bị hắn bại quang." Trầm tuyệt tâm phát ra một tiếng mấy không thể nghe thấy đích thở dài, giống như ở thương tiếc oản mẹ ôi khổ mệnh, lại giống như ở đau tích này bị bại quang đích gia tài.

Nói chuyện, hai người lại cũng không biết bất giác đi tới Trầm gia đích điếm phô phân phô. Đang muốn tiến môn, đã thấy trầm lão gia cùng phủ nha đích sư gia cập hai gã quan sai nói xong cái gì, kia bàn lấy lòng đích cười, đồng thời đem một phần văn thư giao dư phủ nha đích sư gia.

" Thiếu gia, lão gia ở lí đầu đâu! Chúng ta còn đi vào sao không?" Đi theo thiếu gia bên người nhiều năm, trầm từ đối của nàng hiểu biết không nhiều lắm rồi lại không ít, thiếu gia cũng không nguyện ý cùng lão gia nhiều làm tiếp xúc, mỗi mỗi lão gia xuất hiện đích địa phương, thiếu gia tổng hội tị mà tái tị, cũng không nghĩ muốn có sở dừng lại.

Quả nhiên, tư cập một lát, trầm tuyệt tâm mang theo trầm từ nhiễu ra ngỏ tắt nhỏ, miệng tự là làm cho này thứ đích tị cập tìm đến lấy cớ," Phụ thân nên là ở cùng quan phủ đích sư gia giao tiếp ngọc thạch thải tập đích văn thư, này một lát quá khứ, chỉ biết quấy rầy bọn hắn."

" Thiếu gia, ngọc thạch thải tập đích văn thư không phải vẫn đều giao ở chúng ta Trầm gia sao không? Sao đích này một lát lại phải giao trở về đâu?"

" Ngươi sai lầm rồi." Trầm tuyệt tâm dừng lại cước bộ, ánh mắt ở xóa lộ khẩu đích tả hữu bồi hồi, nàng đạo," Ngọc thạch thải tập nhu từ quan phủ quyết định nên từ người nào thương gia toàn quyền phụ trách, văn thư mỗi ba năm luân đổi. Nếu phi cha cùng tri phủ đích quan hệ không giống bình thường, kia trương văn thư lại như thế nào hàng năm hạ xuống chúng ta Trầm gia đâu? Hiện giờ giao tiếp, nghĩ đến là quan phủ bên kia nhân làm làm bộ dáng thôi, quá đó thời điểm, vẫn là phải trả lại cấp chúng ta trầm phủ đích."

" Nguyên lai như thế, thiếu gia, ngài biết đích cũng thật nhiều." Trầm từ giật mình mà ngộ.

" Đạo nghe đồ dứt lời, tại sao biết đích nhiều ít đâu. Đi, tùy ta đi ngoại ô đích trúc viện nhân tiều tiều." Hồi lâu chưa từng đặt chân, chỉ nói là không muốn đụng vào nơi đó đích thư họa điển tịch, lại không nghĩ lây dính kia phiến thuần mà không rảnh đích trí nhớ, sợ bính, tiện vỡ thành thứ tâm đích lưỡi dao sắc bén, hoa cát vốn là tồn tại đích đau xót.

Trầm tuyệt tâm trong miệng theo như lời đích trúc viện nhân ngay tại tô châu thành đích giao ngoại, nó bí mật vu rừng trúc trong vòng, nếu phi tuần bị người thải đạp đích đường nhỏ, nhưng thật ra rất khó phát hiện rừng trúc ở chỗ sâu trong đích u tĩnh trúc viện nhân.

Trúc diệp toàn lạc, trầm tuyệt tâm chủ phó hai người thải bán lẫn vào bùn đất đích lá rụng đi vào dùng li ba [giới/vòng] khởi đích tiểu viện nhân." Trầm từ, ngươi ở lại viện lí đi." Trầm tuyệt tâm đồ tự đẩy ra trúc ốc đích môn, từng bước hai bước ba bước, đúng là vẫn còn đạp tiến hồi lâu không vào đích thư phòng. Nơi này, là trầm tuyệt tâm âm thầm phân phó công nhân đáp kiến đích‘ đừng viện’, ngủ phòng thư thất tự là hoàn toàn, xuy hỏa chử cơm thổ oa cũng không tằng động quá. Không ai biết nó đích tồn tại, tự biết được nếu tuyết đích tử tấn, nàng tiện sai người đem hết thảy có quan hệ của nàng vật kiện đều bàn đến nơi này. Nắm không được nàng, nhưng cầu thủ từng đích trí nhớ, luôn phiến lũ, lại cũng an tâm.

Tiếng đàn đột ngột dựng lên, trầm tuyệt tâm lập vu phía trước cửa sổ tư mặc mà nhìn, đầu ngón tay một chút lại một chút đích bát động dựng đứng vu góc đích cổ phác cựu cầm. Ngoài cửa sổ rừng trúc tĩnh mật, bên tai khúc có thể nào âm, đáy mắt, lại mơ hồ hiện ra ra một khác phiên phong cảnh.

" Tâm nhi đích cầm kĩ càng phát ra đích thục xảo." Khúc chung huyền tĩnh, lương đình trong vòng, áo xanh nữ tử buông trong tay trúc địch, tươi cười thiển nhu. Tầm mắt sở cập, là ngồi ngay ngắn vu cầm tiền đích áo trắng công tử. Gió thu vi lương, nước chảy khinh sàn, bị gọi chỉ‘ Tâm nhi’ đích áo trắng công tử đứng dậy nhẹ nhàng cầm áo xanh nữ tử đích thủ, đáy mắt lộ vẻ một mảnh nùng tình, nàng cười, thần giác thoáng khơi mào một tia hồ độ," Cũng là nếu tuyết tỷ giáo thật là tốt, huống chi, có thể cùng nếu tuyết tỷ hợp tấu, tổng đắc dụng tâm mới là."

" Đã biết đạo bần miệng." Áo xanh nữ tử thật cũng không hồi tị của nàng‘ ôn tình’, từ nàng dùng hai tay bao vây trụ chính mình đích thủ. Thẳng đến, cặp kia thủ đích chủ nhân như thâu thiết đích tiểu nhân bàn đem nàng lãm ở trong lòng,ngực, nàng mới không ôn không hỏa đích đẩy ra, rồi lại bị của nàng động tác tao đỏ hai gò má." Nam nữ thụ chịu không thân, Tâm nhi khi nào như vậy lớn mật."

" Hắc, nếu tuyết tỷ này một lát nhưng thật ra chê ta?" Bị cự tuyệt, áo trắng công tử phi nhưng không có thu liễm động tác, ngược lại tái độ đem áo xanh nữ tử nhanh ủng trong áo, lòng bàn tay không biết khi nào xuất hiện một khối nhân không rảnh đích bạch ngọc," Mạc không phải vong nó? Nếu tuyết tỷ chính là nói qua đích, đây là ngươi của ta đính ước chi vật, ngày sau, ta tiện phải cầm nó đi nếu tuyết tỷ đích phủ thượng cầu hôn. Tình chàng ý thiếp, cầm sắt cùng minh, nói đích không phải là ngươi ta hai người?"

" Ai, ai nói phải đó cùng ngươi!" Áo xanh nữ tử mặt lộ vẻ ý xấu hổ, phấn quyền khinh chủy trong lòng thượng nhân đích đầu vai. Sao đích như vậy không thêm che dấu, minh mắt trương đảm đích nói ra hôn đó việc, thật sao tao tử nàng đâu!

" Ai? Nếu tuyết tỷ không cần đó ta? Hay là còn có người khác?" Áo trắng công tử trêu ghẹo đạo.

" Ngươi chớ để hồ ngôn! Hôn đó vốn là là cha mẹ chi mệnh môi chước nói như vậy, ta..." Áo xanh nữ tử dấu diện, lời nói nội cũng nói không nên lời đích vui sướng," Nếu là cha mẹ đồng ý, ta đương đó ngươi." Thành nhiên, Trầm gia đại hộ, nàng cùng Tâm nhi lại là thanh mai trúc mã, như thế thiên chỉ lương duyến, cha mẹ khởi hội không muốn!

" Hắc, ngươi ta nhiều năm tình nghĩa, bá phụ bá mẫu giai xem ở trong mắt, định hội thành toàn chúng ta đích. Ngày sau, ngươi đương là của ta thê, từ nay về sau hai hai cùng y, tái vô li phân." Áo trắng công tử hoàn áo xanh nữ tử đích yêu chi, nắm chặt của nàng hai tay, hô hấp do ở nhĩ tế," Nếu tuyết tỷ, Tâm nhi thích ngươi, nguyện ngươi ta tình chí ba sinh, cộng triền phù năm."

" Tình chí ba sinh, cộng triền phù năm." Áo xanh nữ tử thì thào, kia đinh ninh nói như vậy triển chuyển hóa tiến gió mát, bạn đốn nhiên đích tiếng đàn thổi qua trầm tuyệt tâm đích tấn phát, mâu để ướt át một mảnh, sợ là... Lại nên nhân này không biết khi nào toát ra đích nhớ lại, Tâm nhi túy, toái.


6. Chương thứ sáu: Sơ tình


" Ai yêu Trương công tử, ngài đều có đó khi ngày chưa từng có đến đây, khả làm cho tiếu hồng nghĩ muốn đích nhanh đâu!"

" Lí lão gia, mấy ngày không thấy ngài càng phát ra tuổi trẻ, hương thúy nhân đang ở trên lầu chờ ngài nột!"

" Hải yêu, này không phải lưu chưởng quầy sao không!"

Di hương viện cửa, lão bảo lắc lắc thượng lưu phong vận đích dáng người nhân đem tễ đến đích lão gia công tử cười nghênh tiến môn nhân. Không ít lâu lí đích cô nương vì tranh thưởng sinh ý đã sớm đồ chi mạt phấn hậu ở cửa, chỉ chờ nhìn như yêu triền vạn quán đích khách thương nhóm ở các nàng trước mặt nhân dừng lại, mang theo bọn hắn đích ngân lượng đầu tiến khách phòng trong vòng.

" Trầm từ, ngươi thả hồi phủ đi, ta chính mình đi vào liền hảo." Khiển đi đi theo đích thiếu niên, trầm tuyệt tâm mang theo trong suốt ý cười khóa tiến di hương viện. Lâu ngoại tự là khách thương ủng tễ, đại đường trong vòng lại huyên náo y nỉ. Không ít công tử lão gia nhóm đẳng không được đem trong lòng,ngực đích cô nương mang vào phòng gian, tiện tùy ý cởi bỏ các nàng đích vạt áo, một bên uống say lòng người đích giai nhưỡng, một bên đem thủ tham nhập trong đó tìm hương cầu ấm.

Trầm tuyệt tâm là nơi này đích thường khách, thấy nàng tới đây, lão bảo làm như nhìn thấy phí phạm hoa đích ngân lượng, lắc lắc đồn nghênh lại đây," Trầm công tử! Ngài khả lại đây đâu! Sơ tình ở trong phòng đẳng đắc khả vội vả đâu!!"

" Phải không?" Trầm tuyệt tâm‘ a a’ cười, từ trong tay áo thủ đến hé ra năm mươi hai đích ngân phiếu giao dư lão bảo bàn tay," Kí là như thế, ta đây tiện không thể làm cho nàng khổ đẳng." Nàng giá khinh liền thục đích đi vào sơ tình đích cửa phòng khẩu, cũng không gõ cửa, lập tức mở cửa mà vào.

Phòng trong vòng, có nữ tử lụa mỏng phấn quần ngồi trên bàn tiền, nàng cũng không giống như này nó thanh lâu nữ tử kia bàn nùng trang diễm mạt, con nhợt nhạt đích miêu mi, thần thượng đích nhan sắc lại tự nhiên chí cực. Nữ tử sinh đích mi thanh mắt tú, tuy không tính xinh đẹp khuynh thành, tài năng ở như vậy ô yên chướng khí đích thanh lâu trong vòng còn có thể bảo trì y hi đích đạm nhã, đã là khó được.

Nghe thấy đẩy cửa đích thanh âm, nữ tử tự thần du trung thanh tỉnh, đứng dậy chi khi, mi nhãn mang cười." Ngươi đã đến rồi." Như là quen biết nhiều ngày đích lão hữu, sơ tình đem vừa mới phao hảo đích thượng đẳng trà giao dư trầm tuyệt tâm đích trong tay, đãi nàng ngồi xuống, cửa phòng đã bị sơ tình quan nhanh sáp soan.

Trầm tuyệt tâm đem đệ đến chi trà hơi chỉ nhấm nháp, đạo" Ân, hôm nay này trà khẩu cảm thuần cùng, chính là phao trà nước hơi có kém dị. Này đẳng lá trà, không thể dùng tỉnh nước trôi phao, nhu thần khi sương sớm, phương có thể chử ra này chân chính đích trà vị." Nàng đối ẩm trà đem đổng lược đổng, bằng điêu toản đích vị giác, thật cũng chia biện ra tốt xấu.

Làm như đối sơ tình hôm nay sở xuyên thậm cảm thấy hứng thú, nàng buông chén trà tùy tay đem sơ tình lạp tọa trong lòng,ngực, thân thủ thốn đi nàng trên vai đích phấn sa bạc sam đem ngoạn không thôi," Sơ tình xuyên đích như vậy hảo xem, là tính toán hội tình lang đi sao không?"

" Tình lang?" Sơ tình theo trầm tuyệt tâm đích tầm mắt nhìn thấy bị nàng cầm ở trong tay đích bạc sam, hai tay nếu khinh nếu trọng đích ôm của nàng cổ, khẽ cười nói," A a, di hương viện nội ai chẳng biết đạo, Trầm gia đích công tử đó là của ta tình lang, làm sao còn có người khác? Luận gia tài, ai nhân so với đắc tô châu thành nội đích Trầm gia? Ngươi kí là trọng kim đem ta bao hạ, lại làm sao đắc nhân ra rất cao đích giới tiễn cùng ngươi phàn so với?"

" Lời này ta thích nghe, ta trầm tuyệt tâm ra đắc khởi đích giới tiễn, người bên ngoài cũng so với không được đích." Trầm tuyệt tâm cười cười, lại đem kia kiện bản chúc nữ tử đích bạc sam phi ở tự cái nhân đích trên người, hâm mộ lại tiếc hận đích sườn mâu tiều trên vai đích xiêm y, không sao cả sơ tình như thế nào ý tưởng, đạo," Không biết hôm nay sơ tình cho ta bị như thế nào thật là tốt tửu đâu!"

Ngoại nhân đều biết Trầm gia đích công tử ngày ngày hướng di hương viện tìm hoa hỏi liễu, thanh lâu trong vòng lại nói nàng hoa trọng kim bao hạ di hương viện đích hoa khôi sơ tình, ngày ngày cùng nàng hoan hảo, cũng con sơ tình rõ ràng, trầm tuyệt tâm thứ thứ tới đây, bất quá đồ cái một túy phương hưu, cũng tìm cái không tính chán ghét đích địa phương độc lãm tâm thương.

" Tự là khó được thật là tốt tửu đâu." Sơ tình tự dưới giường thủ đến hai quán thượng chưa khai phong đích trần tửu, giải này phong, thật vu chén trung giao dư trầm tuyệt tâm," Nếm thử,chút xem, chính là hảo tửu?"

Mới vừa phẩm quá trà lại thường thuần hậu rượu ngon, trầm tuyệt tâm đốn giác thiệt gian hơi hơi chua sót, lại con một thuấn, liền bị nồng đậm tửu hương hòa tan." Hảo tửu." Nàng khẽ động thần giác một ẩm mà tẫn, nhặt lên giường gian đích bố mang mông trụ hai mắt, nghe được sơ tình một tiếng nhu hỏi," Ba phần túy vẫn là bảy phân túy đâu? Này trong phòng bàn đắng còn chưa triệt ra, sơ tình sợ công tử không thận bị thương." Nàng nhẹ phẩy trầm tuyệt tâm đích thủ, con ngươi ở chỗ sâu trong, là đau lòng là thương tiếc, lại một mạt người bên ngoài chưa từng biết được đích tình ý.

" Sơ thức ba phần túy, cựu khi bảy phân túy, hôm nay thập phần túy." Sơ thức, nhưng không biết sơ thức vì sao nhân. Nên là đối sơ tình nhiều có hiểu biết đích, nếu không cũng sẽ không như thế dung túng, lại càng không để ý nàng có thể biết được nàng‘ thật là nữ tử đích bí mật’. Bán đàn rượu ngon hạ đỗ, đã là hai phân mông lung túy ý, nàng cầm lấy tửu đàn bên cạnh, tìm sơ tình trên người đích yên chi hương đạc bước về phía trước," Sơ tình không cần lo lắng, nơi này ta sớm thục giống như chính mình đích phòng, đoạn sẽ không bị bàn đắng bán thật. Nhưng thật ra ngươi, nếu là bị ta quơ được, ha ha ha ha...."

Vô vị đích tiếng cười bất giác bên tai, trầm tuyệt tâm đích mặc đã là không chỉ không loại, nữ tử đích bạc sam con bị nàng bộ một con ống tay áo, hiện giờ lảo đảo mà đi, cổ áo bị thuần hương đích trần tửu tẩm thấp, càng hiển suy sụp." Sơ tình, ở đâu nhân đâu!" Nàng xem không thấy sơ tình rốt cuộc đứng ở nơi nào, chỉ nghe không tính nồng đậm đích yên chi hương nhiễu [giới/vòng] mà tìm, hảo vài lần, suýt nữa bị bên cạnh bàn đích viên đắng bán thật, tiều đắc sơ tình không đành lòng vu tâm, chủ động đầu hoài tặng ôm, cả thân thể nhanh dán trầm tuyệt tâm mạn tửu khí đích quần áo.

" Công tử thật là lợi hại đâu." Sơ tình ôm trầm tuyệt tâm đích cổ, đầu ngón tay nhợt nhạt đích sờ qua nàng bị miếng vải đen che khuất đích hai tròng mắt, chậm chạp không chịu đem tháo xuống. Nàng không muốn trích, trầm tuyệt tâm cũng không tính toán xả hạ ngại nhãn chi vật. Trên bàn đích hai đàn trần tửu giai thành không đàn, này một lát chính ai ai thích thích đích nằm vu viên đắng bên cạnh.

Phòng ngoại đầu là nhiễu nhân đích oanh ca yến vũ, y nỉ dây dưa, trong phòng lại là một khác phiên trầm mặc, không người ngôn ngữ, hoảng nếu tĩnh thế. Thật lâu sau, sơ tình nhìn trầm tuyệt tâm đích tố nhan, thật sâu khinh gọi một tiếng" Tâm nhi".

Như thế quen thuộc đích gọi thanh, đồng dạng đích tình, bất đồng đích tiếng nói, khiến cho trầm tuyệt tâm thân hình cứng đờ, tái hồi thần khi, bên môi thì thào tự nói," Nếu tuyết tỷ, là ngươi, ngươi cuối cùng xá không được ta, đã trở lại đối sao không? Nếu tuyết, ta hảo sinh nhớ ngươi, nếu tuyết..."

Tâm tính thiện lương giống bị vô số cái tế châm đau đớn, sơ tình đích hai tròng mắt che một tầng bạc bạc đích thủy vụ, thần giác cũng nếu thâm sâu đích ý cười. Sợ là, cũng chỉ có như vậy, mới có thể ủng trụ của nàng khu thể, tham luyến độc chúc của nàng hơi thở." Là ta, Tâm nhi, ta cũng thâm nhớ kỹ ngươi. Tâm nhi, của ta Tâm nhi..."

" Nếu tuyết, nếu tuyết..." Che hai tròng mắt đích miếng vải đen đã muốn bị nước mắt thoáng triêm thấp, trầm tuyệt tâm gắt gao đích hoàn sơ tình đích yêu chi, nàng rõ ràng nếu tuyết sớm không ở nhân thế, lại tình nguyện nàng ngay tại chính mình đích trước người, như thế khi bình thường bị ôm ở trong lòng,ngực, thật sự cùng tồn đích khu thể, đạm nhập tị gian đích yên chi hương, còn có rõ ràng thâm tình đích gọi âm.

" Tâm nhi, nói ngươi thích ta, nói ngươi yêu ta."

" Thích ngươi, Tâm nhi chưa bao giờ thất quá đối với ngươi đích cảm tình, chưa bao giờ." Bên hông đích song chưởng nhanh lại nhanh, trầm tuyệt tâm phàn sơ tình đích thân bối, khấu của nàng não sau muốn đem nàng nhu tiến chính mình đích thân thể." Không cần tái rời đi ta, không cần đó hắn, con cho ta đích nương tử, con chúc một mình ta."

" Sẽ không rời đi, tái sẽ không rời đi ngươi. Tâm nhi, ta con nguyện chúc ngươi một người, con nguyện chúc ngươi, một người." Nước mắt tùy ý, sơ tình đem dĩ nhiên vựng đồi đích trầm tuyệt tâm phù đến trên giường, bạn ở của nàng bên cạnh người, lớn lá gan thân hôn của nàng thần cánh hoa. Bị trần tửu tẩm quá, hợp với bão mãn đích tửu hương, một cũng bị ăn tiến trong bụng." Tâm nhi, Tâm nhi." Sơ tình rơi lệ, là hỉ là bi, là liên.

Hỉ chính là, nàng cuối cùng nói nàng muốn đích‘ chân tình ngôn’; bi chính là, nàng đem nàng làm như nàng nhân, thâm tình lâm vào; liên chính là, của nàng tình, nàng cho tới bây giờ chưa từng biết được.

Trầm tuyệt tâm, ngươi con nhớ rõ nếu tuyết là của ngươi thanh mai trúc mã, có từng nhớ rõ năm ít chi khi, cùng các ngươi kết bạn đồng ngoạn đích còn có một cái thương gia chi nữ?! Sợ là của ngươi trong mắt chỉ có nếu tuyết, của nàng xuất hiện, vô cũng không là ngươi trí nhớ lí đích một hồi thiển lược. Sơ tình vuốt ve trầm tuyệt tâm đích mặt, đem nàng trước mắt đích miếng vải đen tháo xuống, đầu ngón tay ở lại của nàng mày, phục mà chọn đi nàng khóe mắt đích dư lệ.

Nếu nói nếu tuyết vu các nàng đính thân chi khi phương bị cho biết, báo cho nàng thật là nữ tử, như vậy sơ tình, ở lẫn nhau năm ít liền vi trầm tuyệt tâm thủ này không thể ngoại nói đích bí mật. Nàng ở trong lúc vô tình biết được này bí mật, còn chưa làm cho nó dưới đáy lòng tồn lưu, gia trung sinh biến, cha mẹ song vong, nàng cũng đọa vi phong trần nữ tử, bị buộc hư thân, thành thanh lâu nội đích tiếp khách bài nữ.

Hứa là hữu duyên, nàng lại may mắn bị trầm tuyệt tâm trọng kim bao hạ, từ nay về sau miễn đi làm cho người ta sinh yếm đích tiếp khách. Chính là, chung quy không hề là từ trước đích trong sạch thiên hạ, nàng nói không nên lời cùng trầm tuyệt tâm đích cựu thức, hợp với kia ẩn vu mâu để đích thâm tình, giai thành kẻ khác thán oản đích ti vi.

" Tâm nhi, rõ ràng túy chính là ngươi, vì sao si chính là ta?" Sơ tình lấy tay vu của nàng vạt áo trong vòng, rõ ràng là nữ tử, lại phải bọc thật dày đích triền hung. Nàng rõ ràng trầm tuyệt tâm vì sao tổng thích đem của nàng ngoại sam phi ở trên người, nào có nữ tử không thương mĩ trang đâu? Tâm nhi nàng, cũng có một viên muốn sơ trang đạm nhiễm đích nữ nhân tâm đâu!


7. Chương thứ bảy: Họa mi


Mặt trời đã cao ba sào, phố thị huyên hiêu.

Đêm qua sướng nhiên đại túy, trầm tuyệt tâm rốt cục triển chuyển tỉnh lại. Nàng xoay người phát ra một tiếng nỉ non, đầu vi đau, nhạ đắc nàng không thể tiếp tục giấc ngủ. Đứng dậy gian, sơ tình đã ngồi ở sơ trang thai tiền tĩnh miêu tế mi, kia bàn chuyên chú, cũng không chú ý trên giường người hay không tỉnh lại." Sơ tình." Trầm tuyệt tâm cúi người thải đạp hài ngoa, đem hỗn độn đích vạt áo hơi chỉ sửa sang lại.

Y vẫn là đêm qua đích y, chưa từng bị người thốn đổi. Nghĩ đến, này đó là trầm tuyệt tâm nguyện ý thứ thứ lưu túc vu sơ tình đích trong phòng đích nhân từ. Nàng nâng mâu nhìn sơ tình đích sườn nhan, tổng cảm thấy được tiểu có quen thuộc, rồi lại nói không nên lời nơi nào quen thuộc. Nàng không rõ ràng lắm sơ tình hay không biết được nàng là nữ tử đích bí mật, cũng không rõ ràng, nhạ đại đích di hương viện, nàng hay không cũng cùng này tỷ nhóm nhân giống nhau từ đau khổ đích trải qua mà tự nguyện đầu thân thanh lâu. Nàng chỉ biết, sơ tình không bằng lâu nội đích này nàng phong trần nữ tự cam sa đọa, bằng thịt kiếm thủ ngân lượng. Nhiều lần lui tới, sơ tình vu nàng càng như là thục thức nhiều năm đích hữu nhân, đầu này sở hảo, ở nàng tiến đến chi khi bị hảo tửu trà, tùy nàng đau ẩm.

" Công tử, ngươi tỉnh." Sơ tình cười nói. Bán biên mi thượng chưa miêu họa hoàn toàn, đang muốn đem mi bút buông hầu hạ trầm tuyệt tâm rửa mặt, đã thấy nàng tiếp đến mi bút, lôi kéo sơ tình tọa nhập nàng hoài, trầm giọng nói," Đừng động, còn lại đích bán biên mi, tiện làm cho ta vi ngươi miêu họa [được/tốt không]?"

" Công tử một phen tâm ý, sơ tình như thế nào cự tuyệt?"

" Kí là sẽ không cự tuyệt, sơ tình cớ gì ? không thể an tọa ta hoài đâu? Như thế nào, ngươi thực khẩn trương sao không?" Trong lòng,ngực thiên hạ cắn thần run rẩy, như thế nào gọi người chuyên tâm miêu mi? Như vậy hảo xem đích mi, nếu là họa đích không bằng tâm ý, tiện không tốt đâu. Tư cập, trầm tuyệt tâm nắm ở sơ tình đích yêu chi lấy làm cho nàng an ngồi trên trên đùi. Bốn mắt tương đối, trầm tuyệt tâm nâng bút chậm rãi đích ôm lấy sơ tình đích mi nhẹ nhàng miêu họa, kia bàn sinh sáp, lại kia bàn cẩn thận, sợ nhân tự cái nhân đích sơ sẩy đem như thế hảo xem đích mi miêu phá hư.

Tâm nhi, cũng biết họa mi việc, nãi tình nhân phương có thể lâm vào? Ta bản nên cự tuyệt, ngươi lại là phủ rõ ràng, sơ tình phán này hướng phán đắc tâm nội toan khổ? Nhìn nhau không nói gì, trầm tuyệt tâm dụng tâm họa mi, sơ tình tắc thật sâu đích nhìn tầm mắt sở cập người đích dung nhan, vu trong óc ở chỗ sâu trong lẳng lặng miêu họa, khắc ấn đáy lòng.

" Tốt lắm." Buông mi bút, trầm tuyệt tâm giơ lên bên môi ý cười, thùy mâu không đi xem sơ tình phiếm hồng đích hai gò má," Không bằng sơ tình họa thật là tốt xem, tiều đắc quá khứ chính là. Ta lần đầu tiên họa mi, quả nhiên tu đắc luyện tập." Mâu gian ảm đạm, trầm tuyệt tâm gì tằng quên, nếu tuyết trên đời, tằng hứa nặc này sinh chỉ chờ nàng một người vi mình miêu mi, mà nay nhân đã không ở, sợ chỉ có kiếp sau, mới có thể còn nàng lời hứa.

" Công tử họa đích tốt lắm, sơ tình rất là thích." Nghĩ muốn nói ngày sau đều hy vọng Tâm nhi vi nàng họa mi, nói đến bên miệng, cuối cùng bị nàng thâm yết trong bụng. Nàng như thế nào có thể đường đột Tâm nhi, nếu là kia bàn nói, sợ hội dọa chạy nàng đi?

" Thích liền hảo, thời điểm cũng không sớm, ta..." Tiếng đập cửa điên cuồng rung động, ngoài cửa, trầm từ dắt giọng hát hô to kêu to, cơ hồ đem lâu nội đích trong lúc ngủ mơ nhân toàn bộ đánh thức," Thiếu gia, không tốt lạp! Lão gia biết được ngươi ở di hương viện triệt đêm hoan tiêu, này một lát chính đại phát lôi đình phải hạ nhân nhóm đem ngươi bảng hồi phủ trung. Phu nhân phải ta trước một bước gọi ngươi trở về, nàng ở khuyên lão gia đâu! Tái không trở về đi, sợ là muốn ra đại sự nhân đích."

Nghe vậy, trầm tuyệt tâm còn chưa ứng thanh, sơ tình đã lộ lo lắng vẻ," Công tử, ngươi..."

" A a, trầm từ đến đích nhưng thật ra thời điểm." Cũng không sao cả‘ lão gia hay không tức giận hoành sinh’, trầm tuyệt tâm dùng tẩm thấp đích khăn mặt xoa xoa mặt, mở cửa bước ra phòng, quay đầu lại đạo," Này tiện hồi phủ, sơ tình, tạc nhân cái đích tửu không tồi, lần sau tái bị một vò mới hảo. Chính là kia trà, không được nhập vị."

Đều phía sau, thiếu gia cư nhiên còn có tâm tư điếm nhớ lần sau lại đến! Trầm từ thế thiếu gia nóng vội, khả mặc kệ người bên ngoài hay không có chuyện phải đối thiếu gia nói, duệ của nàng ống tay áo hướng dưới lầu chạy đi," Thiếu gia, chúng ta nên mau đó trở về! Ngươi không biết, lão gia đích sắc mặt khả khó coi đâu!"

" Thời điểm thượng sớm, đi oản nương kia nhân ăn bát đậu hủ hoa tái hồi phủ cũng không muộn." Nói tuy như thế, trầm tuyệt tâm đích sắc mặt dĩ nhiên lãnh ngưng. Cha hướng đến đối nàng hà khắc đích thực, lần này định nhiên ít không một chút đau đánh. Ngàn không nên vạn không nên, không nên say rượu thập phần, lại ngủ thẳng buổi trưa mới tỉnh, ngay cả oản mẹ ôi xe quán cũng không thấy bóng dáng, sợ là kiếm chừng tiễn về nhà đi đi.

Trầm phủ đích đại môn rộng mở, đãi trầm tuyệt tâm khóa vào phủ viện, lập tức có hạ nhân tiểu chạy mà đến, cung kính đích lập vu của nàng trước người, cúi đầu đạo," Thiếu gia, lão gia ở từ đường đẳng ngài."

" Biết, ngươi thả đi xuống đi." Từ đường, cái kia bãi mãn tổ tông bài vị đích địa phương, là ít khi tiện tồn vu nàng đáy lòng đích mộng yểm. Do nhớ rõ ngây thơ chi khi, nàng nhân không cẩn thận suất toái cha nhất trân thị đích nghiễn thai mà nhạ giận hắn, đêm hôm đó, nàng liền bị phạt quỳ gối từ đường trong vòng, chỉnh đêm đối với lạnh như băng đích bài vị, đến xương hàn tâm. Nàng vong không được nơi đó, tổ tông từ đường, kia một khối khối bài vị, như là một đôi ánh mắt, lạnh lùng đích nhìn nàng thừa nhận đau thân thứ tâm đích gia huấn.

Trí thân vu từ đường ngoại đầu, trầm tuyệt tâm không khỏi hơi có khiếp ý. Nàng không biết là như thế nào đi tới đích, nhạ đại đích trầm phủ, từ đường bị kiến ở một mình đích một chỗ, rõ ràng nhớ không được phương vị, thiên sinh từ trí nhớ chậm rãi mà đến. Trầm lão gia ở bên trong đẳng nàng, quang là tiều hạ nhân nhóm tràn ngập ý sợ hãi đích sườn nhan, trầm tuyệt trong lòng biết đạo, cha đích tức giận con tăng chưa giảm.

Từ nội đường không thể ngoại nhân bước vào. Trầm tuyệt tâm bãi thủ làm cho trầm từ hậu bên ngoài đầu, do dự khóa tiến từ đường, nhìn thấy trầm lão gia đích bóng dáng, cung kính đích gọi một tiếng," Cha." Của nàng tầm mắt đảo qua trước mặt đích bài vị, như trước là giờ chứng kiến,thấy đích lạnh như băng mộng yểm, giờ phút này lại giống một đám xem khách, câu cười tiều phía dưới thật là tốt diễn.

" Quỳ xuống." Trầm lão gia cũng không quay đầu lại, khoanh tay mà đứng. Hắn nhìn cống thai thượng đích bài vị, tâm nội áp không được đích lửa giận khiến cho hắn cuối cùng cầm lấy bài vị bên cạnh đích đằng điều hướng trầm tuyệt tâm đích thân bối đánh đi." Nghịch tử! Ta Trầm gia đích mặt đều bị ngươi mất hết!" Trầm lão gia xuống tay không nhẹ, đánh cho trầm tuyệt tâm kêu lên một tiếng đau đớn, thân bối tự là [đau/yêu] đích nóng bỏng, lại cắn nha không dám phát ra âm thanh.

" Một năm, ta dung túng ngươi một năm lâu, con ngóng trông ngươi khôi phục nguyên lai kia bàn diện mạo. Khả ngươi phi nhưng không có hối quá, ngược lại biến bản thêm lệ, hiện giờ lại ở thanh lâu ngốc chí thưởng ngọ! Ngươi nghe nghe, ngươi đều nghe thấy ngoại đầu đích người ta nói ta Trầm gia cái gì! Bại gia tử, phong lưu thành tánh, huy kim như thổ!!! Hảo một cái phong lưu ca nhân, ta Trầm gia đích hậu nhân, khi nào luân rơi xuống như vậy dong bại?! Ngươi như vậy, làm cho ta sao hảo yên tâm đem Trầm gia đích gia nghiệp giao dư ngươi! Nghịch tử, thật sao nghịch tử! Hôm nay đương tổ tông đích diện nhân, ta tiện phải hảo sinh đích giáo huấn ngươi! Ta Trầm gia, tuyệt không có tham luyến nữ mầu đích vô năng dong bối, ngươi nếu tái đương như thế, ta tình nguyện phế đi ngươi! Cho ngươi cả đời cấm ở từ đường không được ra phủ!"

Đằng điều một chút một chút đánh ở trầm tuyệt tâm đích thân bối, đau đích nàng mày thân trứu, ngạch gian sớm là mồ hôi lạnh trực mạo. Kia bàn làm như phải tràn ra bì thịt đích thanh âm, nghe được cửa đích hạ nhân nhóm cũng kinh hãi đảm chiến, trực thán lão gia xuống tay quá nặng, nếu là đem thiếu gia đánh ra tốt ngạt, phu nhân cần phải đau lòng tử đích.

" Lão gia!" Nhân chưa tới thanh trước chí, trầm phu nhân tự là ưu tâm đứa nhỏ đích thân thể ăn không tiêu lão gia đích trách phạt, mới vừa nghe nói nàng bị đằng điều đau đánh, lập tức theo trong phòng đuổi lại đây, phác thân bảo vệ đầy người mồ hôi lạnh đích trầm tuyệt tâm, trách cứ đạo," Lão gia! Ngươi sao khả xuống tay như vậy trọng! Tâm nhi hàn chứng ở thân, vốn là thể nhược, làm sao kinh được ngươi như vậy đau đánh! Tuy là ngàn sai vạn sai, nàng cuối cùng chúng ta đích đứa nhỏ, ngươi thật sự là, rất nhẫn tâm!" Nhãn tiều trầm tuyệt tâm thân bối chỗ hiện ra đích hồng ngân, trầm phu nhân không khỏi rơi lệ," Đánh ở nhân thân đau ở nương tâm, lão gia! Ngươi giao trái tim nhân đánh thành như vậy, chính là phải ta theo nàng một cũng đau tử mới hảo! Tâm nhi, ngươi không có việc gì đi?"

Tao này đau đánh, trầm tuyệt tâm sắc mặt trắng bệch không thôi, nàng cường chống xả ra mỉm cười, da tróc thịt bong, lại có chỗ nào vị? Thân đau, tâm cũng không đau đích, nàng nâng mâu nhìn liếc mắt một cái bài vị, vô lực đạo," Nương thân quải lự, ta không có việc gì." Nói xong, trước mắt tối sầm, vựng ở trầm phu nhân đích trong lòng,ngực.

" Tâm nhi!" Như vậy đột nhiên đích vựng quyết, hoảng đắc trầm phu nhân ôm chặt trong áo đích đứa nhỏ, cũng khiến cho trầm lão gia đốn cảm vô thố, trong lồng ngực tức giận bị quý trách thủ đại, ngữ khí lại hàng ba phần," Phu nhân, ta đều không phải là cố ý đau hạ ngoan thủ, thật sự là nàng rất có thể nào khí, không đánh không được nột! Phu nhân, Tâm nhi nàng..."

" Ngươi tránh ra!" Trầm phu nhân gì tằng như vậy lãnh ngôn đối đãi quá trầm lão gia, hiện giờ tức giận cùng thêm, làm cho trầm lão gia lần cảm bối rối. Nàng không chịu làm cho người khác sam phù trầm tuyệt tâm, tình nguyện cùng bà vú mà nhân hợp lực đem nàng nâng dậy, cái nàng đi ra từ đường," Trầm từ." Trầm phu nhân kêu," Nhanh đi đem tiêu thầy thuốc tìm đến, nhanh đi!" Tâm nhi đích thân phận không tiện bị người khác biết được, tiêu thầy thuốc là của nàng bản gia đường huynh, phi nhưng y thuật đắc, càng đối trầm tuyệt tâm đích bí mật thủ khẩu như bình. Nếu không, Tâm nhi đích bí mật, như thế nào man đắc như vậy thông triệt.

Thiếu gia bị lão gia đánh vựng, phủ trung cao thấp đều bị kinh ngạc phi thường.

Dù sao trầm lão gia có quý ở trước, không tiếc hàng hạ dáng người hậu ở trầm tuyệt tâm đích ngoài phòng, chỉ chờ tiêu thầy thuốc đến đây lại li, mới vừa rồi vội vàng đẩy cửa mà vào. Chính là còn chưa trông thấy trên giường đích vựng quyết người, hắn đã bị trầm phu nhân ngăn đón ở cửa, quái trách đạo," Ngươi phải làm gì! Tâm nhi bị ngươi đánh cho bì thịt bong khai, hay là ngươi còn muốn tiếp tục đánh nàng có thể nào?!"

" Ai, phu nhân! Ta đều không phải là cố ý hạ này ngoan thủ, chính là nàng thật sự rất làm cho ta thất vọng, giao dư của nàng sinh ý không đáp lí, phản thật ngày ngày chạy đến di hương viện tìm hoa hỏi liễu. Ngươi cũng biết ngoại đầu đích đồn đãi dữ dội khó nghe? Phu nhân, Tâm nhi không nhỏ, tái như vậy không lâu tiến, ta có thể nào đem sinh ý toàn quyền giao vu nàng thủ?!"

" Cho dù như thế, ngươi gì về phần đem nàng đánh thành như vậy! Tâm nhi tái như thế nào không lâu tiến, rốt cuộc là của ta đứa nhỏ! Sinh ý việc, ngươi chậm rãi giáo nàng tiện hảo, còn nữa, ngoại đầu đồn đãi sớm không phải một hai ngày chuyện tình, đánh nàng lại có gì dùng?! Tổng muốn cho nàng chính mình thành thục, tự giác lúc còn nhỏ mới là!" Đối với trầm tuyệt tâm ra vào thanh lâu việc trầm phu nhân tự là rất rõ ràng, cho nên tĩnh một con nhãn bế một con nhãn, chỉ vì nàng biết, Tâm nhi vô cũng không là ngoạn nhân tâm chưa lui, đi vào thấu thấu náo nhiệt thôi, cũng không thể thật sự làm đó cái gì. Tâm nhi thông dĩnh, tuyệt sẽ không làm cho nàng nhân biết được nàng hao hết tâm tư muốn che dấu đích bí mật.

Nghe vậy, trầm lão gia thùy mâu trầm mặc một lát, tái nâng mâu, hắn thật sâu đích thở dài, đạo" Phu nhân nói đích hữu lý, nếu phải nàng thành thục, tu đắc nàng chính mình tự giác mới là. Cái gọi là thành gia lập nghiệp, nam nhi khi trước thành gia rồi sau đó lập nghiệp. Có lẽ nàng thành gia lúc sau, thì sẽ thu liễm tì tính. Nghĩ đến, tô tri phủ đích thiên kim hiện giờ đã đến ra đó tuổi, đãi Tâm nhi đích thương khỏi hẳn, ta tiện mang nàng đi tô phủ cầu hôn." Các nàng vốn là là búp bê thân, huống chi năm nay cùng Trầm gia tranh thưởng ngọc thạch thải tập sinh ý đích thương gia lại,vừa nhiều hảo đó, nếu có thể cùng tô tri phủ kết thành thân gia, đối Trầm gia đích sinh ý có trăm lợi mà vô một hại.Phất Tụ Hồng Trang - Nam Mệnh Vũ - Chương 1 - 10 | Bách hợp tiểu thuyết8. Chương thứ tám: Ứng thân


" Không thể!" Thành nhiên Tâm nhi vi nam tử giả dạng, thả phủ nội cao thấp giai không biết hiểu, nhưng nữ tử chính là nữ tử, như thế nào có thể giống nam tử kia bàn thú đắc thê thất? Càng huống chi, một khi bị kia tô gia đích thiên kim phát hiện, Trầm gia khởi phi tránh khỏi tội trách? Trầm phu nhân bổn ý thầm nghĩ làm cho đứa nhỏ thế nàng đi hoàn nàng sở không thể đi qua đích lộ, làm sao tằng nghĩ tới đãi nàng trưởng thành, tiện phải nhân‘ nam tử đích thân phận’ thú thê thành thân.

" Phu nhân?" Trầm lão gia đối phu nhân đích thái độ thật là khó hiểu, Tâm nhi thành thân là chuyện tốt, huống chi đối phương là tô châu thành đích tri phủ, hai gia đám hỏi, đối Trầm gia đích sinh ý hơn có lợi. Trầm gia có tài, lại chung phải kiêng kị quan phủ ba phần, nếu cùng tô tri phủ thành thân gia, đó là quyền tài song thu, chẳng phải nhạc tai?!

Trầm phu nhân tự biết phản ứng quá đại, toại bình thản thái độ, sợ bị lão gia cảm thấy ra có sở không ổn," Lão gia, của ta ý tứ là, Tâm nhi hiện giờ còn chưa tỉnh lại, cầu hôn việc, tổng phải nàng nguyện ý mới là. Tâm nhi như vậy tuổi, là nên thành gia, nhưng tổng phải tìm cái nàng thích đích, bằng không ngày cũng không đắc thuận tâm."

" Phu nhân nhiều lự." Trầm lão gia thấy nàng không hề quái trách vu hắn, lúc này cầm trầm phu nhân đích hai tay, hoãn thanh đạo," Hôn nhân đại sự, vốn là vi cha mẹ chi mệnh môi chước nói như vậy, tô tri phủ cùng chúng ta Trầm gia cũng tính môn đương hộ đối, cũng có cựu khi búp bê thân ở trước, thương nhân tối giảng tín dùng, kí là đính quá búp bê thân, lại sao khả hủy thân đâu? Phu nhân, đãi Tâm nhi thành thân, ta cũng quên đi một cái cọc tâm sự. Như thế, cũng có thể yên tâm đem sinh ý giao dư Tâm nhi đáp lí. Ta nghĩ, nàng hiện giờ tâm tính không chừng, định là bởi vì thượng chưa gia đích quan hệ, nếu là có thê thất, làm việc định đương trầm ổn thỏa đương mới là."

Thành là như thế, nếu là Trầm gia đích sinh ý đều giao từ Tâm nhi đáp lí, nàng nhiều năm đích tâm nguyện cũng quên đi lại, đối lão gia đích ám oán, tự nhiên giảm bớt vài phần. Trầm phu nhân nghe chính là‘ cũng có thể yên tâm đem sinh ý giao dư Tâm nhi đáp lí’, do dự đích cũng có cùng tô tri phủ kết thân việc. Bất quá, y như vậy nhiều năm qua lão gia đều chưa từng biết được Tâm nhi thật là nữ nhân thân đích bí mật, cho dù Tâm nhi lấy nam tử thân phận thú thân, chỉ cần so với lúc trước càng thêm cẩn thận, định có thể giấu diếm thỏa thiện. Như vậy nghĩ, trầm phu nhân ngôn ngữ lí lại lưu có hồi chuyển đường sống," Lão gia, cha mẹ chi mệnh thành nhiên ở lí, dù sao là vi Tâm nhi thú thê, định nhiên mã hổ không được. Tâm nhi thượng chưa tỉnh lại, gì không đợi nàng tỉnh lúc sau tái cùng nàng thương thảo việc này? Ngươi cũng biết Tâm nhi đích tì tính quật cường, nếu nàng có thể đồng ý trong lời nói, tiện tỉnh đi không ít phiền toái."

" Được rồi, ta nghe phu nhân đích chính là." Trầm lão gia hướng đến đối trầm phu nhân trong lời nói ngôn nghe kế theo, một phương diện nhân đối của nàng trân hộ, một khác phương diện tắc nhân hắn mất đi đích nhạc phụ đối hắn đích ân đức cùng tín nhiệm. Như thế, hắn tất yếu đối phu nhân yêu thương có thêm. Nghĩ mới vừa rồi phu nhân kia bàn khí não, trầm lão gia lộ ra xin lỗi đích ý cười, nói:" Phu nhân, ta đều không phải là cố ý đối Tâm nhi thêm lấy ngoan đánh, thật sự là quá mức tức giận. Ngươi, ngươi sẽ không phải sinh của ta khí."

" Ngươi cũng biết ngươi xuống tay quá ác sao?" Trầm phu nhân tối thấy không được trầm lão gia như vậy bộ dáng, vợ chồng nhiều năm, đáy lòng đích mỗ chỗ cũng có một chỗ mềm mại nhân hắn mà lưu, thấy hắn giống cái tiểu hài nhi bàn cúi đầu nhận sai, cũng không hảo tiếp tục quái trách," Tâm nhi ra sinh tiện có chứa hàn chứng, thân thể không bằng thường nhân kia bàn ngạnh thật. Cho dù tái tức giận, đều không nên thi lấy nặng tay, cũng may chính là thương ở bì thịt, nếu là làm cho nàng hàn chứng tái phạm, khả bảo ta như thế nào cho phải?! Lão gia, Tâm nhi không phải tiểu hài tử, đối nàng nên lấy ngôn ngữ cùng khuyên, mà không phải đằng điều đánh phạt."

" Ai, phu nhân cũng đừng nói sau này đó, ta biết kim thứ việc là ta không tốt, ta nhận sai đó là." Trầm lão gia cúi đầu càng thâm, nghĩ muốn đi vào tiều tiều Tâm nhi đích thương thế, lại nhân vừa rồi bị trầm phu nhân cự chi cửa mà không được mà vào. Nếu phu nhân nói‘ chính là bì thịt đau xót’, hắn cũng khả an tâm trở về xử lý sinh ý." Phu nhân," Hắn lui đến bậc thang phía dưới, nói:" Phân phô lí còn có sự tình phải xử lý, Tâm nhi nơi này, còn có lao ngươi nhiều hơn chiếu liêu."

" Đi thôi, Tâm nhi nơi này ta thì sẽ tự mình xem hộ." Nhìn trầm lão gia rời đi đích bóng dáng, trầm phu nhân không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nàng trở lại đem cửa phòng quan hảo, cầm lấy thầy thuốc cấp đích dược cao tiếp tục đồ mạt ở trầm tuyệt tâm đích thân bối. Linh tán đích điều ngân có hảo mấy chỗ chảy ra vết máu, trầm phu nhân không đành lòng nhìn thẳng này đó lâm lâm vết thương, đồ mạt qua đi tiện cẩn thận đích cấp nàng hơi chỉ băng bó.

Hồi lâu, đãi dược cao hoàn toàn sấm tiến bì thịt, trầm tuyệt tâm chậm rãi đích mở to mắt. Nàng cũng không ngoài ý muốn nương thân đích im lặng chờ đợi, ngược lại còn nàng một cái trấn an đích tươi cười, cứ việc thân bối lộ vẻ nóng bỏng đích đau ý, lời nói như trước không ôn không hỏa," Không nghĩ tới của ta thân mình cốt lại nhược thành như vậy, a a..." Nàng cường chống ngồi xuống, đầu tiên sờ soạng chẩm hạ đích bạch ngọc," Còn tại." Nàng thoáng yên tâm, lại nói," Đột nhiên vựng thật, làm cho nương lo lắng."

" Tâm nhi cuối cùng nữ nhân thân, na kinh được kia bàn đau đánh? Là ngươi cha xuống tay quá nặng, hắn thật sự là, việt sống việt trở về!" Trầm phu nhân thở dài, vuốt ve trầm tuyệt tâm vừa mới khôi phục đó huyết sắc đích diện bàng, nói:" Rốt cuộc là ngươi cha, hắn làm như vậy cũng là khí ngươi đêm túc thanh lâu. Ta đã muốn nói qua hắn, ngươi tiện không cần trách hắn."

" Kí là cha ta, ta như thế nào có thể quái?"

" Tâm nhi, ngươi không phải năm ít không biết đích đứa bé, nên lớn lên. Ngươi như vậy, thật sự làm cho vi nương đau lòng." Trầm phu nhân tái độ thở dài, nhìn trầm tuyệt tâm khi, đáy mắt là cơ hồ phức tạp đích [đau/yêu] tích, nàng nói:" Nương biết ngươi trong lòng còn nhớ lộ vẻ nếu tuyết, nhưng nàng chung quy đã là mất đi người, sinh tử có mệnh, cưỡng cầu không được. Nương có quý, có thể bồi thường của ngươi, vô cũng không là chúng ta Trầm gia đích gia nghiệp. Tâm nhi, ngươi cha vu ngươi hôn ngủ chi khi hướng ta đề cập cùng tô tri phủ kết thân một chuyện. Ngươi cùng tô tri phủ đích thiên kim đều ở thượng nguyên tiết ra sinh, tự tiểu ngươi cha thế ngươi cùng tô tri phủ đính hạ búp bê thân, hiện giờ ngươi đến đó thú tuổi, ngươi cha tiện muốn mang ngươi đi tô tri phủ phủ thượng cầu hôn."

" Việc này quan hệ đến ngươi là phủ tiếp quản phủ trung sinh ý một chuyện, lại có thể bại lộ của ngươi nữ tử thân phận. Vi mẹ ôi không dám tự tiện vi ngươi làm chủ, toại mới vu ngươi sau khi tỉnh lại đề cập việc này, không biết ngươi..." Trầm phu nhân nhìn thấy nàng, tư tâm ngóng trông nàng ứng hạ, lại khó xử thành thân lúc sau nên như thế nào đối tô tri phủ đích thiên kim giấu diếm Tâm nhi đích‘ bí mật’.

Ra ngoài dự kiến chính là, trầm tuyệt tâm phi nhưng không có nhiều làm tự hỏi, ngược lại dễ dàng ứng hạ kết thân một chuyện. Nàng thùy mâu nhìn thấy bàn tay bạch ngọc, tái nâng mâu, lại là mê ly một mảnh, tuy là trầm phu nhân, cũng không pháp khuy tham trong đó thâm ý. Nàng cười, nhưng phi khiên cường," Cha nghĩ muốn đích đúng vậy nhân, ta đã đến thú thân tuổi, tự đương nghe theo cha mẹ đích an bài tuyển cái thích hợp đích người ta cùng với kết thân. Có thể cùng tô tri phủ đích thiên kim đám hỏi, thật sự là của ta phúc khí, huống chi nương không phải vẫn hy vọng ta tiếp thủ phủ thượng đích sinh ý sao không? Nếu chỉ cần thành thân tiện có thể hoàn thành nương thân trong lòng sở nguyện, Tâm nhi có gì không muốn?"

Nàng xem trầm phu nhân, ánh mắt đuổi dần du viễn," Ta nghĩ phải đích nhân đắc không đến, cùng ai thành thân lại có cái gì quan hệ? Bất quá, nương thân cần phải nhớ, Tâm nhi có thể thế ngươi hoàn thành sở không kịp đích tâm nguyện, nhưng thỉnh nương thân không cần làm thiệp của ta hỉ hảo, cùng ai nhân tham hoan, lại tư hỗn nơi nào, là của ta tự do. Nương thân, khả không cần tái nhiều quải tâm." Nàng như thế nào không biết, cha cho nên biết được nàng ở di hương viện đêm bất quy túc một chuyện, quả thật nương thân cho biết, báo cho. Hôm nay sở ai đau đánh, toàn nhân nàng khởi.


9. Chương thứ chín: Cầu thân


Chung quy chính là bì thịt chịu đau, túng có sở thương, đồ thầy thuốc sở xứng đích dược cao cũng khép lại đích cực nhanh. Dược cao tuy có thể sử miệng vết thương khép lại, lại nan tiêu bối chỗ đích ấn ngân. Rõ ràng là cực kỳ tế nộn quang khiết đích mĩ bối, thiên nhân vài đạo không thể tiêu lại đích dấu vết, đồ tăng một tia không giống dữ tợn đích dữ tợn.

Đối này, trầm tuyệt tâm cũng không sầu lự. Nàng tự biết phải đem‘ vốn là nữ tử’ đích bí mật giấu diếm, lại càng không sẽ có ra đó đích có thể, tác tính không đáng lí hội, duy có ở triền khỏa hung bố đích thời điểm, hội nhiều triền một đạo, không cố ý hoặc đúng dịp đích đem kia lưỡng đạo ấn ngân triền dấu.

Lại là một thân tú lá sen nhiễm đích thanh sam, vi cùng với đáp xứng, trầm phu nhân đặc ý sai người theo trong điếm thủ đến có chút quý trọng đích thanh ngọc thúc phát vi trầm tuyệt tâm đái thượng, như thế, tiện không tính thâu Trầm gia đích mặt. Cùng tô gia kết thân là đại sự, cầu hôn lại mã hổ không được. Lâm xuất môn phía trước, trầm phu nhân ngàn đinh vạn dặn bảo, phải trầm tuyệt tâm thu hồi ngoạn nháo tì tính, thiết không thể cùng nhân đãi chậm.

Nói đến tiến đến cầu hôn, việc này tự trầm tuyệt tâm ứng hạ chi khi tiện trở thành định cục. Trầm lão gia tính cấp, lại nhân nghĩ muốn được đến ngọc thạch khai thải đích văn thư, trầm tuyệt tâm đích thân mình vừa mới khôi phục, tiện muốn dẫn nàng đi tô tri phủ phủ thượng cầu hôn.

Tô tri phủ đích nữ nhân danh gọi tô vãn ngưng, cùng trầm tuyệt tâm đồng nhất cùng sinh. Nhân tự tiểu dưỡng ở thâm khuê, bộ dáng như thế nào tự là không mấy người biết được, liền ngay cả tính tử là trong trẻo nhưng lạnh lùng là ngoan liệt lại hoặc đoan trang, cũng không đắc nhân tri. Như thế, này môn thân sự càng như là đánh bạc, đầu chung lí đích điểm sổ trầm tuyệt tâm xem không được, chỉ có thể bằng vận khí đến quyết định thắng thua.

Lần đầu tiên tiến đến tô tri phủ đích quan để, trầm tuyệt tâm nan miễn câu nệ. Nàng đi theo trầm lão gia đích phía sau, dư quang hoàn thị phủ nội đích phong cảnh. Tô tri phủ làm quan nhiều năm, ở tô thành dân chúng đích trong lòng xem như hảo quan. Chính là hảo quan không đợi vu thanh quan, như thế xa hoa đích quan để, tuy so với không được Trầm gia phủ trạch, lại có thể dễ dàng đích đem không ít tô thành phú thương đích phủ trạch so với hạ.

Tô tri phủ vu tiền thính thượng tòa tiếp thấy tiến đến người, thấy trầm lão gia bên người đích nhân, trong lòng đã là nhiên." Nguyên lai là trầm lão gia, nhưng không biết trầm lão gia tiến đến gây nên chuyện gì?" Hắn sai người thủ đến thượng trà ngon diệp hướng phao, tuy đối mặt trầm lão gia mà ngồi, tầm mắt lại ở trầm tuyệt tâm trên người qua lại.

" Tô đại nhân, đây là tiểu nhi trầm tuyệt tâm, hôm nay đặc đến mang nàng bái kiến Tô đại nhân." Tuy là gia tài vạn quán, đối mặt quan phủ trung nhân cũng không đắc không khiêm ti ba phần. Trầm lão gia trên mặt mang cười, nói lí cũng có nói không nên lời đích cung kính, hắn nói:" Ta tuổi lớn, phủ trung sinh ý tổng phải giao dư tiểu nhi đáp lí, đại nhân ngày thường đãi ta Trầm gia không tệ, tiểu nhi ngày sau tiếp quản sinh ý, càng phải nhiều hơn ân đái đại nhân. Tâm nhi, còn không mau gặp qua Tô đại nhân?!"

" Trầm tuyệt tâm gặp qua Tô đại nhân." Nàng đứng dậy đã lạy tô tri phủ, nâng lên đầu khi chính đối thượng hắn đích ánh mắt, không ti không kháng, cũng không tằng có chút lấy lòng ý.

" Hảo hảo hảo, mau tọa đi." Tô tri phủ cười nói," Lệnh lang một biểu nhân tài, ngày sau định hội đem Trầm gia đích sinh ý làm đích lớn hơn nữa rất tốt. Trầm lão gia có như thế tiếp ban nhân, cũng đương yên tâm mới là."

" Mông đại nhân cát ngôn tán thưởng! Tâm nhi, còn không đa tạ đại nhân khoa tán."

Ngồi xuống lại khởi, trầm tuyệt tâm thủy chung thần giác cầm cười, chưa từng cho hắn nhân lưu lại không ổn đích ấn tượng." Trầm tuyệt tâm có thể đắc đại nhân khoa tán thật sự vinh hạnh, ngày sau định không phụ đại nhân cát ngôn, cũng không cô phụ cha đích tài bồi." Một câu nói ra, trầm lão gia tự là vừa lòng đích gật đầu. Bằng Tâm nhi hôm nay đích biểu hiện, hắn càng phát ra đích tin tưởng‘ trước thành gia sau lập nghiệp’ trong lời nói đích chân thật tính. Hắn đốc định, đãi Tâm nhi thành thân, nàng định có thể lúc còn nhỏ càng nhiều, như từ trước kia bàn thảo nhân thích, làm việc cũng không nhu người khác quải tâm.

" A a, mau tọa mau tọa, không cần câu lễ."

Tô tri phủ đích sắc mặt là vui mừng đích, trầm lão gia thấy thế, tiện không hề quanh co lòng vòng, mở cửa thấy sơn nói:" Không dối gạt đại nhân, hôm nay quá phủ đều không phải là chỉ là vì làm cho tiểu nhi bái kiến đại nhân. Không biết đại nhân còn nhớ rõ mười mấy năm tiền chúng ta gây nên nữ nhân đính hạ đích búp bê thân? Hiện giờ lệnh yêu cùng tiểu nhi đều đã trưởng thành, hôm nay sở đến, đó là nhắc tới thân đích. Nhưng không biết đại nhân, ý hạ như thế nào?" Nói lời này khi, trầm lão gia vẫn chú ý tô tri phủ đích biểu tình, thấy hắn chính là trầm tư, cũng vô do dự thôi thoát vẻ, tiện tri việc này đã thành cục hơn phân nửa.

Tô tri phủ trầm tư trong lúc thủy chung đem ánh mắt dừng ở trầm tuyệt tâm trên người, về phần đăm chiêu việc, tự là hiển mà dịch thấy đích. Hồi lâu, hắn nâng chung trà lên đem hướng phao đích nước trà uống đi hơn phân nửa, nói:" Ân, búp bê thân một chuyện tuy khi cách nhiều năm, cũng không tằng quên đi. Lệnh lang cùng tiểu nữ cùng đã trưởng thành, đàm hôn luận đó cũng chúc hẳn là. Người tới, đi đem tiểu thư cùng phu nhân thỉnh đi ra. Hôn nhân đại sự, tổng muốn cho tiểu nữ cùng lệnh lang thấy thượng một mặt mới hảo."

" Là là là, tuy nói hôn nhân việc vi cha mẹ chi mệnh môi chước nói như vậy, cũng phải đương sự song phương có cái ít nhất đích cùng diện. Tiểu nhi sinh đích không tính tuấn mỹ phi thường, lại cũng đều không phải là chương đầu thử mục đích gian ác chi cùng. Tin tưởng, chỉ bằng bộ dáng, cũng sẽ làm cho lệnh yêu vừa lòng đích."

" Tự nhiên. Lệnh lang nghi biểu đường đường, vừa muốn tiếp quản Trầm gia đích sinh ý, ngày sau tiền trình không thể hạn lượng." Khi nói chuyện, hạ nhân đã đem tô tri phủ đích phu nhân cùng nữ nhân thỉnh lại đây. Tô phu nhân nghi thái ung dung, giơ tay nhấc chân tẫn không mất tri phủ phu nhân đích dịu dàng tri tính. Bên người nàng đích tố y nữ tử, da thịt như tuyết, thanh nhã tuyệt tục, tuy chưa từng có tô phu nhân kia bàn ung dung nghi thái, lại chỉ có cô gái đích mạn diệu mềm mại. Nàng theo tô phu nhân đích bước điều liên bước khẽ dời, tầm mắt chạm đến trầm tuyệt tâm chi khi, trong trẻo nhưng lạnh lùng đích mâu để hiện lên một tia kinh ngạc, con một thuấn tiện bình tĩnh như sơ.

" Cha."

" Lão gia."

" Phu nhân, ngưng nhân." Tô tri phủ đứng dậy phất quá tô phu nhân đích hai vai, giới thiệu đạo," Trầm lão gia, nói vậy phu nhân là gặp qua đích. Đây là trầm lão gia đích yêu tử trầm tuyệt tâm, ngưng nhân, còn không gặp qua trầm lão gia!"

" Vãn ngưng gặp qua trầm lão gia." Tô vãn ngưng hơi hơi vuốt cằm, làm như nhận thấy được nàng nhân đích tầm mắt, con dư quang đảo qua, tiện nhìn thấy trầm tuyệt tâm tựa tiếu phi tiếu đích ánh mắt, ngoạn nhân vị cư nhiều. Nghĩ đến, nàng nên là nhìn ra nàng là ai đích, ngày ấy ở đường cái mắc mưu mọi người đích diện nhân đánh nàng một bàn tay, sợ là bị nàng nhớ hận trong lòng đích. Chính là thì tính sao, vốn là nàng khinh bạc vu nàng, bị phiến bàn tay, thật chúc cữu từ tự thủ.

" Ai! Tô đại nhân, đều nói lệnh tham sống đích mạo mĩ, hiện giờ vừa thấy, thật sao như thế." Cái gọi là chim sa cá lặn chi nhan, mạo đẹp như hoa lại há có thể hình dung đích thiếp thiết? Trầm lão gia trên mặt đã là tán thưởng, tâm nội càng cảm thấy này cái cọc hôn sự nãi Trầm gia chiếm tiện nghi. Hắn tự là không biết trầm tuyệt tâm cùng nàng phát sinh quá như thế nào không mau việc, trong lòng vui sướng, chính muốn trầm tuyệt tâm cùng với đối đàm một phần nhân, đã thấy nàng thần giác câu cười, nhìn tô vãn ngưng không biết suy nghĩ chuyện gì.

" Tâm nhi, ngươi cười cái gì?" Hắn hỏi.

" A a, tự nhiên cười thiên hạ to lớn, duyên phận diệu không thể ngôn." Trầm tuyệt tâm ngoạn vị đích nhìn thấy tô vãn ngưng, không để ý nàng cảnh cáo giống như đích lạnh như băng ánh mắt, nói:" Mấy ngày trước đây phủ trung vô sự, tiện muốn đi phô trung tiều tiều sinh ý, trên đường cùng một bạch tịnh công tử phát sinh đó hứa không mau, lúc ấy chưa từng để ý. Hiện giờ tái kiến Tô đại nhân đích thiên kim, nhưng thật ra sinh ra đó hứa mê mang, ngày ấy đích công tử cùng Tô cô nương thật sự giống nhau đích thực."

" Trầm công tử sợ là nhận sai, vãn ngưng tự tiểu thân cư phủ nội tiên ít ngoại ra, càng đừng nói cách ăn mặc thành công tử. Bất quá, duyên phận một chuyện nhưng thật ra không giả, nếu là vô duyên, lúc này lại khởi khả quen biết? Nếu nói hữu duyên, thả quen biết mà chưa từng cùng tri." Tô vãn ngưng đọc thấu‘ khiêu khích’ người đích ánh mắt, ngại vu trưởng bối ở đây không thể nào còn khẩu. Quan gia nữ tử, nhiều dưỡng ở thâm khuê không đáng xuất môn, mà nàng thường xuyên phẫn chỉ nam tử theo hắn nhân ra phủ, hoặc là vu trà lâu ẩm trà giữ nghe nhàn nghe thấy; hoặc là vu văn nhân mặc khách hội tụ nơi sướng đàm thi họa. Về phần cái kia‘ người khác’, nàng tri, tô phu nhân tri, Tô đại nhân cũng có nghe thấy– đó là vị kia vừa mới khảo thủ tú mới công danh đích tôn tri hạo.

Lưỡng tiểu bối khi nói chuyện, Tô đại nhân đích đáy mắt mơ hồ mà hiện một tia không duyệt. Hắn quay đầu, vừa mới đối thượng trầm lão gia đích ánh mắt. Kia ánh mắt tự là mang theo đó hứa lấy lòng đích vui sướng, làm như đang nói: Đại nhân nhìn thấy không, lệnh yêu đối tiểu nhi nên là vừa lòng đích. Bằng không lại như thế nào nói ra‘ hữu duyên, quen biết mà chưa từng cùng tri’ nói như vậy? Nếu phải cùng tri, đãi nàng hai người thành thân lúc sau, tự nhiên cùng tri.

Trầm lão gia đích ánh mắt tự nhiên là bị Tô đại nhân đọc đổng đích, hắn chuyển mâu đối tô phu nhân nói:" Phu nhân có từng nhớ rõ năm đó cùng Trầm gia đích kết thân chi ước? Hiện giờ hai người con trai đều lớn, trầm lão gia huề tử tới đây, đó là chỉ điểm chúng ta gia ngưng nhân cầu hôn đến đích."

Nghe vậy, tô phu nhân giật mình, nói:" Ngưng nhân đích thân sự tự tiểu đính cấp Trầm gia, hiện giờ các nàng đều đã trưởng thành, cũng là thời điểm thành thân. Việc này lão gia làm chủ đó là, ta nghe lão gia đích." Vừa mới dứt lời, tô vãn ngưng đích trên mặt đã là một khác phiên biểu tình, nàng không thể nói‘ không lấy chồng’ chi xúc động lời nói, đáy mắt đích đạm mạc cũng bị đột đến đích kết thân việc hướng tẫn, thân mình khẽ run, đó là nhân này nghe đến hoang đường đích thân sự.


10. Chương thứ mười: Ẩn tình


Tiến đến bái phỏng đích khách nhân đã muốn rời đi, tô vãn ngưng nắm duệ ống tay áo lập vu Tô đại nhân trước người, hàm răng khinh cắn hạ thần, nói:" Cha thật sao phải đem ta đó vu kia Trầm gia thiếu gia sao không? Ngươi cũng biết..." Cũng biết chuyện gì? Nàng không hề có thể nói đích băn khoăn, phát ra sinh việc, không thể nói. Nàng cẩn thận đích quan sát Tô đại nhân đích sắc mặt, tạm dừng hơi hứa, phục mà mở miệng:" Thành nội dân chúng đều biết, kia Trầm gia thiếu gia trượng gia trung giàu có, chỉnh ngày không có việc gì, hoan trường chỉ nhạc, lại..."

Lời còn chưa dứt, Tô đại nhân đã muốn thay đổi sắc mặt. Hắn thở dài, giữa giống như có nhiều lắm bất đắc dĩ:" Ngưng nhân chớ để nói sau, ta cùng trầm lão gia từ lúc ngươi ra sinh chi khi tiện đính hạ này môn thân sự. Không nói đến tô trầm hai gia hôn ước ở trước, nhưng nói vi phụ, sang năm tiện đến từ quan đích tuổi sổ. Cha không phải tham quan, từ quan lúc sau nếu là không người dựa vào, ngày sau đích cuộc sống định đương kiết theo. Trầm gia là tô thành thủ hộ, ngươi đó nhập Trầm gia, chẳng khác nào đắc một phiến phá không khai đích bình chướng, bảo ngươi cuộc sống không lo. Kia Trầm gia đích thiếu gia tuy là nhân phong lưu, nhưng chung về tuổi thượng tiểu, nếu là có gia thất, tin tưởng sẽ có sở thu liễm. Ngưng nhân, ngươi là người thông minh, cha đem nói nói đích như vậy rõ ràng, ngươi chẳng lẽ không rõ cha đích khổ tâm sao không?"

Nghe vậy, tô vãn ngưng đích mày bất giác thâm trứu. Nàng xem Tô đại nhân đích sườn mặt, trong lúc nhất thời trăm cảm giao tập. Tự nàng lúc còn nhỏ tới nay, cho dù ít có xuất môn, nàng vẫn cựu rõ ràng, nàng là tri phủ gia đích thiên kim, của nàng phụ thân, là này tô châu thành nội lớn nhất đích quyền thế. Mà hiện tại, này quyền thế đích có được giả cư nhiên nói cho nàng không lâu đích tương lai, bọn hắn cần dựa vào người khác, càng sâu, nàng tu đắc gả cho cái kia đương phố ổi tiết của nàng‘ ác ít’, trở thành của nàng chẩm biên nhân.

" Cha, thế nào cũng phải như thế sao không? Cha hỏi ta khả đổng khổ cho ngươi tâm, kia cha lại là phủ rõ ràng của ta tâm sự?"

‘ ba’! Tô đại nhân nâng thủ hung hăng đích chụp bàn, đã là không muốn tái cùng tô vãn ngưng nhiều lời nửa câu. Hắn nhẫn trong lồng ngực não ý, khinh nắm phu nhân đích cổ tay, nói:" Phu nhân, còn lại trong lời nói tiện từ ngươi cùng ngưng nhân nói đi. Hảo hảo khuyên nàng, chớ để làm cho nàng túng tính tử làm việc, đến đầu đến buộc cũng ta tô gia đích mặt." Dứt lời, phất tay áo tiện đi.

" Nương, cha trong lời nói..." Hứa là bị Tô đại nhân đột nhiên đích chụp bàn thanh kinh đến, tô vãn ngưng tọa đích cũng không an ổn. Nàng nâng mâu nhìn tô phu nhân, làm như theo của nàng ánh mắt lí nhìn thấy vô lực sửa đổi đích định cục. Định cục sao không? Tô vãn ngưng không khỏi tâm sinh ai thương, nàng nghĩ đến nàng là tri phủ đích thiên kim, hôn sự chung hội bất đồng vu mặt khác dân chúng gia đích nữ tử, tất yếu nghe theo cha mẹ chi mệnh. Mà nay xem ra, cũng trốn bất quá đích sao không?

" Ngưng nhân, nương biết ngươi nghĩ muốn cái gì." Tô phu nhân an ngồi trên nữ nhân đích bên người, nắm của nàng hai tay dư lấy khuyên úy," Ngươi cũng biết, tôn chí hạo đã là có hai phòng thê thiếp đích nhân, chẳng sợ ngươi nhân hắn đích mới học khuynh mộ vu hắn, các ngươi đều là không có khả năng đích. Ngươi cha sẽ không đồng ý hắn đích nữ nhân khuất tôn trở thành người khác đích điền phòng, tôn tri hạo túng khảo lấy tú mới công danh, cũng không nhất định có thể vào triều làm quan. Ngươi cha làm quan như vậy nhiều năm, chẳng sợ chính là tiều, ngươi cũng nên rõ ràng làm quan đích nan. Mà Trầm gia bất đồng, không nói đến bọn hắn gia tài ngàn vạn lần, cho dù không cẩn thận sinh ý làm bồi, cũng khả đông sơn tái khởi. Trầm gia công tử chưa từng thú thê, ngươi đó, là minh môi chính thú. Ngày khác nếu nàng nghĩ muốn tái thú thiếp thất, cũng phải lấy được của ngươi đồng ý."

" Ngưng nhân, vi cha mẹ đích người nào không hy vọng nữ nhân hạnh phúc? Trầm gia nhân cùng ngươi cha giao đạo nhiều năm, hảo cùng phá hư ngươi cha trong lòng rõ ràng. Nghe nương một câu, cùng với khuynh mộ vu nhân, không bằng bị người a hộ. Đó nhập Trầm gia, ngươi đó là Thiếu phu nhân, đãi phu quân tiếp quản toàn bộ sinh ý, ngươi sở có thể được đến chính là nhiều là ít, là tốt là xấu, tin tưởng ngươi so với nương rõ ràng hơn."

" Nương!" Tô vãn ngưng chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, nàng muốn cười: Nguyên lai, nương thân cũng đều không phải là chân chính đích đổng nàng. Nàng tuy hân thưởng tôn tri hạo đích tài hoa, nhiều lần cùng với ngoại ra, nhưng chưa đánh định chủ ý ủy thân vu hắn. Nàng thừa nhận nàng đối tôn tri hạo có như vậy hơi hứa đích thích, lại... Tô vãn ngưng phát ra một tiếng vừa không có thể nghe đích thở dài, Trầm gia đích Thiếu phu nhân? Con vì như vậy một cái hư hoa đích xưng hô, nàng tiện phải gả cho cái kia đương phố khinh bạc quá của nàng lãng đãng công tử sao không? Mà của nàng cha mẹ, cũng vì về sau đắc lấy ỷ trượng Trầm gia, mới vừa rồi trọng hứa hẹn, làm cho nàng gả cho một cái cũng không thích đích nhân sao không?

Thích, không thích? Nàng còn có cái gì lựa chọn sao không? Nàng vốn là không có chân chính thích đích nhân, đó, bất quá là sớm đi đi nương thân đi qua đích lộ, không có tình, lại đương như thế nào?

" Nương, không cần nói." Tô vãn ngưng trầm tư thật lâu sau, đã là vạn bàn bất đắc dĩ:" Nữ nhân hôn sự, cha mẹ chi mệnh môi chước nói như vậy. Ngưng nhân phải gả cho ai đương ai đích thê tử, cha cùng nương làm chủ đi. Gần đây thân mình có chút thiếu, ngưng nhân đi trước cáo lui." Nàng đứng dậy, ánh mắt đảo qua trầm tuyệt tâm phía trước ẩm quá trà đích chén trà, tự giác buồn cười: Rõ ràng nhiều ngày trước còn tính toán đem cái kia khinh bạc có phu chi phụ đích lãng đãng công tử tặng nhập phủ nha, hôm nay đã thấy nàng tiến đến hướng nàng cầu hôn. Trầm tuyệt tâm, như vậy một cái phong lưu thành tánh, trầm mê tửu thịt chi hoan đích một kẻ vô dụng đích nhà giàu công tử, nàng thật sao muốn thành vi của nàng thê tử sao không?

Một đường đi tới, trầm tuyệt tâm ngay cả đánh mấy phún đế. Nàng tìm này thay nhau vang lên đích yêu uống thanh lại tán mà đi, ở mỗ cái hóa quán tiền dừng lại cước bộ. Phía sau chính là trầm phủ, nàng nhưng không vội trở về." Ai?" Trầm tuyệt tâm dời bước chí tiểu phiến nhân trước mặt, dùng chiết phiến chỉ hướng bên cạnh không dư đích quán vị, nói:" Sao đích hôm nay không thấy oản nương lúc này bãi bán?"

Tiểu phiến tự là thức đắc của nàng, trong lời nói không khỏi cung kính:" Tiểu đích không biết, oản nương đã muốn mấy ngày chưa lúc này bãi quán thụ bán."

" Ác? Phải không?" Trầm tuyệt tâm nếu có chút đăm chiêu, mở ra chiết phiến khinh phiến vài cái, có tính toán đi thanh lâu tiêu khiển một phen, đi rồi vài bước rồi lại chiết phản. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là nhiễu trở về phủ đệ, lệ hành công sự giống như đích đứng ở trầm phu nhân đích cửa phòng khẩu, không lạnh không đạm đích gọi thanh" Nương".

" Tâm nhi, ngươi cha đâu?" Trầm phu nhân ngồi ngay ngắn vu phù y phía trên, đãi trầm tuyệt tâm tiến môn nhân, tiện đứng dậy đem trên bàn tân làm đích điểm tâm đoan lại đây. Nàng đoan tường của nàng vẻ mặt, muốn từ trung biết được hôm nay cầu thân đến tột cùng thành công cùng phủ. Thân là trầm tuyệt tâm đích nương thân, trầm phu nhân cho tới bây giờ đều không nghĩ giờ khắc này quá sớm đã đến, nhưng mà sự thật cho tới bây giờ đều là bối đạo mà trì: Một mặt là thú thân lúc sau tiếp quản Trầm gia đích sinh ý, một mặt là nàng vi chính mình đích đứa nhỏ che dấu nhiều năm đích tính đừng bí mật. Chung quy, trầm phu nhân lựa chọn tiền giả, tự tư thả bất đắc dĩ.

" Cha theo phủ nha đi ra sau tiện đi chúng ta tân khai đích cửa hàng tra trướng, làm cho ta đi trước hồi phủ cùng ngươi tri hội một tiếng."

" Tri hội cái gì? Chính là thân sự thành?" Trầm phu nhân ngữ khí quan thiết.

Điểm tâm vẫn là ôn đích, trầm tuyệt tâm tùy ý lấy khối nhân thường hương vị, bãi thủ làm cho nha hoàn đem còn lại đích đều đoan đi xuống, nói:" Thành cũng không thành, Tô đại nhân kia phương ý tứ hàm hồ, nói không được đồng ý còn nói không thể không đồng ý. Ta nghĩ, bọn hắn đại để phải thương thảo một phen đích, không sao cả quá trình như thế nào, Tô đại nhân kia bàn tinh minh, cửa này thân sự đã là nhất định, hoặc sớm hoặc vãn thôi."

" Phải không?" Trầm phu nhân thùy mâu, trong lúc nhất thời cũng không biết nên hỉ nên bi.

" Như thế nào? Này chẳng lẽ không đúng nương sở hy vọng đích sao không? Thành thân, ta tiện khả tiếp quản Trầm gia đích sinh ý, giúp ngài hoàn thành ngài mười mấy năm tiền đích tiếc nuối." Trầm tuyệt tâm cười, trong giọng nói có nói không nên lời đích thê lương." Nếu tuyết." Nàng nhìn ngoài cửa thì thào tự nói, mỗi mỗi nhớ tới cái kia tố y nữ tử, oản chỗ đích vết sẹo sẽ gặp mơ hồ làm đau.Nếu tuyết tỷ, vì sao thú đích không phải ngươi đâu? Trong lòng đích nhân không ở, Tâm nhi, còn có thể là từ trước đích Tâm nhi sao không?----------------


Mời các bạn chọn chương để xem!Chương 1- 10               Chương 11 - 20                Chương 21 - 30 Chương 31 - 40            Chương 41 - 50                Chương 51 - 60


Chương 61 - 70            Chương 71 - 80                Chương 81 - 90


Chương 91 - 100          Chương 101  -110            Chương 111 - 117 (Hoàn)