13/04/2015

Category:

Phất Tụ Hồng Trang – Nam Mệnh Vũ – Chương 21 - 30

21. Chương thứ hai mươi mốt: Thỉnh thiếp


Nguyên bản đích phòng bị một lần nữa thiêm trí đại hồng đích hôn giường hôn bị, long phượng hỉ chúc bị bãi đặt ở tân thiêm đích trên bàn, chỉ chờ mừng rỡ chi đêm dấy lên, vi phòng thiêm mãn hỉ khí nhân. Trầm phu nhân đứng ở trong phòng phân phó hạ nhân nhóm tân gia đủ đích bãi phóng, nhìn như vui sướng, thật tắc ưu tâm xung xung.


" Nương, cũng biết cha tìm ta gây nên chuyện gì?" Trầm tuyệt tâm không nghĩ ở này gian trong phòng nhiều ngốc, hơn nữa là kia giường đỏ tươi đích long phượng bị tử, càng là tới gần, rơi rụng đáy lòng đích trí nhớ càng là không biết giác đích dựa vào long, khẽ động nàng chưa từng khép lại đích đau xót.

" Đều không phải là ngươi cha tìm ngươi." Trầm phu nhân đem bận rộn đích hạ nhân toàn bộ khiển đi, lâu giấu đích ưu sầu rốt cục hiển lộ. Nàng nắm trầm tuyệt tâm đích thủ chậm chạp không chịu buông, tâm nội đích mâu thuẫn khiến cho của nàng mày cao cao trứu khởi, làm sao tiều cho ra ngày xưa đích ung dung? Đoán đích đến trầm tuyệt tâm đích tâm tình, trầm phu nhân cũng không tái vi chính mình‘ phiết thanh quan hệ’, từng đích nếu tuyết đích bất hạnh, có nàng một phần làm hệ. Nguyên tưởng rằng chỉ cần thay đổi nữ nhân đích‘ tính đừng’ tiện nên đến sai thất đích giấc mộng, không ngờ thiên định số mệnh, tuy là nàng trăm bàn không muốn, vẫn phải đem nữ nhân đẩy vào hôn nhân đích hỏa khanh.

" Tâm nhi, là ta phái người lấy ngươi cha đích danh nghĩa tìm ngươi hồi phủ." Trầm phu nhân tự nhận đối nàng không dậy nổi, lại thấy của nàng ánh mắt lí lộ vẻ ai tình, lại vu tâm không đành lòng:" Tâm nhi, tái quá mấy ngày ngươi tiện phải cùng kia tô gia tiểu thư hành thành thân chi lễ. Nương, rất là mâu thuẫn, ngươi cuối cùng nữ nhân thân, lại khởi khả cùng nữ tử thành thân? Nương không nghĩ hại ngươi, lại chậm trễ vị kia tô gia tiểu thư. Nương lần này gọi ngươi trở về, là muốn cho ngươi..."

" Hôn phòng không sai biệt lắm bố trí thỏa đương, lại khởi có hối hôn chi lí?" Dự đoán được nương thân đích ý tưởng, trầm tuyệt tâm bất lưu đường sống đích cự tuyệt nàng," Ta tuy không biết nương nhân chuyện gì sinh ra lui hôn đích ý tưởng, nhưng nhãn tiều vi thực, ngài nếu không nghĩ, lại như thế nào nhân phô trương?! Nữ tử cùng nữ tử? A a, ta nhưng thật ra vong, lúc trước ngài đó là dùng này lí nhân gạt ta cùng nếu tuyết nói không nên nói đích, ngày sau gây thành đích đau, là của ta, cũng của nàng. Ta nói rồi, ta sẽ làm được ngài nghĩ muốn làm đích, về phần ta cùng ai nhân có sở qua cát, nhìn ngài không cần quá hỏi."

" Ta..." Bị như vậy vừa nói, trầm phu nhân cũng không tri như thế nào phản bác. Tâm nhi nói đích đúng vậy, nàng nếu là không nghĩ các nàng thành thân, lại khởi hội lo lắng phô trương. Khả nàng lại mâu thuẫn a! Thành thân đều không phải là việc nhỏ, hai người tất yếu đồng giường cộng chẩm hành vợ chồng chi lễ, hơi không hề thận, nàng khổ tâm che giấu mười nhiều năm đích bí mật sẽ lộ ra ngoài, đến lúc đó, hậu quả không chịu nổi thiết tưởng.

Chính là, trầm tuyệt tâm tựa hồ cũng không lo lắng trầm phu nhân tất cả đích ưu tâm. Nàng cầm lấy trên bàn đích hỉ chúc cúi đầu đem ngoạn nhân, rõ ràng thần giác mỉm cười, khóe mắt lại có nước mắt hoạt ra, chưa từng không cố ý, cũng không tằng khắc chế. Nhớ tới khi đó nương tửu ý lỗ mãng xông vào người khác đích hôn phòng, vọng đồ mang theo nếu tuyết bỏ trốn, kết quả đắc đến đích cũng một câu‘ nữ tử cùng nữ tử không thể...’ nhiều mĩ đích hôn trang, nhiều tinh trí đích hôn phòng, nhiều xinh đẹp đích tân nương tử, lại là nhiều tuyệt tình đích nếu tuyết tỷ!

Như vậy nghĩ, trầm tuyệt tâm cười to ra tiếng, thân thể lại run rẩy không ngừng." Tâm nhi!" Trầm phu nhân thấy thế, lúc này đem nàng lãm ở trong lòng,ngực, [đau/yêu] tích đích vuốt ve của nàng thân bối, nói:" Chính là có chỗ nào không thoải mái?! Có phải hay không ngươi cha ngày đó xuống tay rất ngoan, lưu lại dư thương? Ta cái này sai người đem thầy thuốc tìm đến cho ngươi tiều tiều!"

" Không cần!" Trầm tuyệt lòng đang trầm phu nhân đem phải xuất môn phía trước kêu trụ nàng, nàng âm thầm sát điệu sắp chảy xuống đích nước mắt, cứ việc cũng không dễ dàng, vẫn cố gắng điều chỉnh hảo cảm xúc đối mặt thân mẫu:" Ta vẫn chưa có sở không khoẻ, sẽ không lao nương ưu tâm. Nếu là không có gì sự tình, con cái này xuất môn nhân, không lúc này quấy rầy nương thân bố trí hôn phòng."

" Tâm nhi! Ngươi sẽ không muốn biết vi nương vì sao gọi ngươi hồi phủ sao không?"

" Nương bảo ta hồi phủ, không phải là cùng ta thương lượng hay không lui hôn một chuyện sao không? Nên cấp đích đáp án ta cũng cấp, nương còn có cái gì phân phó sao không?"

" Tâm nhi, nếu ngươi không lùi hôn, nương chỉ hy vọng ngươi cẩn thận làm việc, vạn không thể bị kia tô gia tiểu thư có sở phát hiện. Còn nữa, hôm nay quan phủ đích phê văn đã muốn xuống dưới, ta Trầm gia vẫn là tô châu thành duy nhất có thể khai thải ngọc thạch đích thương hộ. Trơ mắt hôn kì sắp tới, không khỏi tiết ngoại sinh chi, đã nhiều ngày ngươi tận lực ít ra phủ môn, hơi sau sẽ có hỉ nương lại đây cùng ngươi công đạo nên chú ý đích sự nghi, ngươi nghe đó là." Trầm phu nhân nhìn thấy trầm tuyệt tâm đích bóng dáng, đan bạc cũng quật cường, thật làm cho người ta không đành lòng vu tâm:" Tâm nhi, quá khứ chuyện tình chung quy quá khứ, ngươi là mẹ ôi kiêu ngạo, cũng Trầm gia duy nhất đích kế thừa nhân, nương hy vọng ngươi có thể hảo hảo đích."

" Nghe mẹ ôi đó là." Không cho nàng ra phủ, nàng cũng không nghĩ muốn ở hôn phòng lâu đãi. Trầm từ còn tại ngoại đầu hậu, trầm tuyệt tâm cáo từ nương thân, vu hoa viên đích lương đình nội tĩnh thưởng phân phương. Nói là tĩnh thưởng, lòng của nàng đã loạn chỉ đoàn ma, ngày xưa đích điểm tích tụ thượng trong lòng, mỗi mỗi mạnh xuất hiện, tổng sẽ làm nàng gặp nạn lấy khắc chế đích đau ý. Hôn, nàng hướng đến không nghĩ đồng không có cảm tình đích nhân bái đường, chỉ vì nàng ra sinh vu Trầm gia, nhiều lắm đích nhiều lắm đều do không được chính mình làm chủ, tuyển ai thành thân như thế, kinh doanh như thế nào đích sinh ý lại như thế.

Nếu là sinh ở tầm thường người ta, có phải hay không hết thảy đều hội bất đồng? Trầm tuyệt tâm nhẹ lay động chiết phiến, tầm thường người ta đích nữ tử, có phải hay không không cần làm nam tử giả dạng, hoa mấy đồng tiền đến tiểu quán nhân mua một phần chi phấn, vi âu yếm đích nhân đồ mạt trang nhan đâu? Lại là không phải, có thể lựa chọn thích đích nhân, cùng hắn cộng kết ngay cả lí, sinh tử cùng tùy?

" Ai." Trầm tuyệt tâm thùy mâu, nhìn này thịnh phóng đích đóa hoa, thì thào ngâm nói:" Hoa khai hoa lạc bán duyến xuân, nhân gian có tình giống như vô tình nột." Lại một tiếng thở dài, trầm tuyệt tâm đích trong tầm mắt nghênh đến mại toái bước đích hạ nhân, hắn xuất hiện ở lương đình ngoại đầu, trong tay cầm một phần thỉnh thiếp, cung kính nói:" Thiếu gia, mới vừa rồi có cái nữ tử tiến đến kêu cửa, làm cho tiểu đích đem này giao đến ngài đích trong tay."

" Biết là người nào sao không?" Trầm tuyệt tâm mở ra bài post, trong đó đích nội dung làm cho nàng không khỏi gợi lên thần giác. Đồng thời, hạ nhân cấp ra biết hiểu đích trả lời:" Hồi thiếu gia, người tới nói là hồng tụ phường đích, con phân phó tiểu đích cần phải bắt nó giao cho ngài, còn nói nếu có chút hạnh đắc thiếu gia thưởng quang, định có thể sử hồng tụ phường bồng tất sinh huy."

" Thật không?" Trầm tuyệt tâm khiển đi tặng bài post đích hạ nhân, tùy tay đem thỉnh thiếp để vào trong tay áo." Hồng tụ phường?" Nàng cảm thấy được thú vị đứng lên," Một cái tân khai đích thanh lâu thôi, lại cũng học được văn nhân nhã sĩ phóng tặng thỉnh thiếp? Thú vị, thú vị! Hạ nguyệt sơ chín thật không, ta thật phải tiều tiều, hồng tụ phường đích chưởng gia nhân, là gì hứa nhân cũng?!"


22. Chương thứ hai mươi hai: Thành thân


Huyên náo phố thị, nghênh thân đối trượng.

Cổ nhạc ti trúc, cẩm y hoa phục.

Mừng rỡ ngày, trầm phủ cao thấp có điều không vặn đích bận rộn, trầm lão gia cùng trầm phu nhân ngồi ngay ngắn vu cao đường phía trên, chỉ chờ tân nương tử bị hoa kiệu đưa đến phủ ngoại, từ chú rễ quan nhân tiếp nhập phủ môn, từ nay về sau uyên ương hợp bích, bạch thủ thành ước.

Bị mời mà đến đích phú lí cùng thân mang theo hạ lễ lục tục tới rồi, từ trầm phủ đích quản gia nhất nhất nghênh tiến viện nội nhân, phân biệt an bài ở ứng chúc đích tịch vị. Không ít dân chúng gia đích tiểu nhi điên chạy vu trầm phủ ngoài cửa, chỉ chờ hạ nhân nhóm đem hỉ đường phân cho hắn nhóm, hống thưởng một phen phía sau mới hi nháo rời đi. Hảo đại đích náo nhiệt! Có lão nhân trụ quải trượng đứng ở cách đó không xa xem nhìn, trong lòng cảm thán đương là tô châu thành nội tối long trọng đích một hồi hôn lễ.

Ngoại đầu náo nhiệt ồn ào, nội viện nhân cũng một trận vô thố.

Trầm từ cùng trầm phủ đích mặt khác hạ nhân nâng chú rễ quan nhân đích hỉ phục lo lắng đích hậu bên ngoài đầu, nhãn tiều nghênh thân đích đội ngũ đã muốn mau đưa tân nương tử tiếp đến phủ thượng, thiếu gia lại đem tự cái nhân vây ở trong phòng chậm chạp không ra. Này hôn, rốt cuộc là kết vẫn là không kết? Mấy hạ nhân như hỏa lô thượng đích con kiến tiêu táo không chịu nổi, đều quá như vậy thời gian dài, thiếu gia còn không ra đổi mới hỉ phục, nếu là đem này đại hảo đích hôn sự muốn làm tạp, ai phạt đích chính là bọn hắn này đó vô tội đích hạ nhân!

" Ai yêu! Trầm thiếu gia! Trầm thiếu gia! Của ta chú rễ quan nhân yêu! Cầu ngài mau đó đi ra! Tân nương tử nhanh đến, ngài nên đi ra ngoài tiếp tân nương tử!" Hỉ nương ở ngoài cửa lại cấp, nàng thu hai gia nhân đích ngân lượng, khả không thể ở như vậy quan trọng hơn đích thời điểm ra sai nhân!

" Thiếu gia! Ngài mau đi ra thay quần áo nha! Tái trì, lão gia cùng phụ nhân nên cấp!"

" Là a thiếu gia! Ngài mau đi ra nha! Kim nhân là ngài đích mừng rỡ ngày, chúng ta đều chờ hầu hạ ngài rửa mặt thay quần áo đâu!"

Ngoại đầu cầu nhượng thanh này thay nhau vang lên, phòng trong cũng yên tĩnh một mảnh. Hồi lâu, không điệu đích tửu đàn cổn dừng ở đích, thượng có hà tỳ đích ngọc bội bị tửu khí tràn đầy đích lệ thiên hạ nắm vu trong tay, nàng rốt cục đứng dậy đem chuẩn bị tốt đích nội sam thay, nhìn nhắm chặt đích môn song thì thào tự nói:" Nếu tuyết, ngươi cũng biết thiên ý trêu người? Không thể tưởng được ngươi ta sẽ ở cùng ngày thành thân, chính là ngươi ở phía trước năm, ta vu sau năm. Ngươi nếu ở thiên có linh, đương là hiểu được, ta nghĩ phải thú đích nhân, cho tới bây giờ con ngươi một người, chấp niệm quá sâu, không biết khi nào phương có thể hóa giải. Ngoại đầu hạ nhân ở đẳng, nếu ông trời liên ta, tiện cho ngươi ta kiếp sau cộng kết ngay cả lí. Nếu tuyết, nghĩ nhiều... Nghĩ nhiều tái kiến ngươi một mặt, tái cùng ngươi hợp cầm một khúc, không phụ tương tư a!!!"

Cẩn thận đích đem ngọc bội nấp trong trong áo, trầm tuyệt tâm đem lòng tràn đầy đích sầu khổ tương tư thật sâu mai táng, nghe ngoại đầu không biết ai phóng đích tiên pháo, liễm đi trên bàn hỉ nương cấp đích xuân cung đồ, mở cửa nói:" Người tới, hầu hạ bổn thiếu gia thay quần áo!"

" Ai yêu của ta chú rễ quan nhân! Ngươi khả xem như đi ra!" Trọng yếu đích diễn viên nhân rốt cục xuất hiện, hỉ nương trong lòng huyền khởi đích tảng đá lớn tùy theo rơi xuống đất. Nàng đang muốn tiến môn nhân công đạo cùng ứng đích tế tiết, lại bị mãn ốc đích tửu khí sinh sôi đích huân đi ra. Tái tiều đồng hành đích hạ nhân, đều bị trong phòng mạn ra đích tửu khí sở kinh, không biết thiếu gia nhân gì bốn phía uống rượu, mạc không phải... Tâm có sở chúc, không muốn thành thân?! Chính là, tiều này bộ dáng, cũng không giống nha! Mặc kệ, chủ tử đích tâm sự nhân bản không phải bọn hắn này đó hạ nhân đắc lấy lung tung đoán đích! Thời gian gấp gáp, hạ nhân nhóm bất chấp phòng trong đích tửu khí hay không sang nhân, một bên nhân rất nhanh hầu hạ thiếu gia thay quần áo rửa mặt, một bên nhân đem tán loạn đích tửu bình đều thu thập ổn thỏa, sợ bị lão gia phu nhân biết thêm lấy trách phạt.

Bạn một tiếng lại một tiếng‘ tân nương tử đến lâu! Chú rễ quan nhân đi ra nghênh tân nương lâu!’ trầm tuyệt lòng đang hỉ mẹ ôi dẫn dắt rơi xuống một thân hồng diễm đích hỉ phục đi ra phủ môn nhân. Nàng đều không phải là sinh đích tuyệt mỹ tuấn nhân, nhưng nhân kia bản chúc nữ tử đích bạch tịnh, làm cho nàng nhiều một tia thanh tú. Lại nhân kia một nửa nhân gợi lên đích thần giác, cùng nhiều người một phần không kềm chế được. Hơn nữa cặp kia người khác đọc không ra đích hoa đào nhãn, nhìn như vô tình, chỗ chỗ có tình. Như thế cách ăn mặc đích công tử ca nhân, thật sao là phong lưu tiêu sái, một thân phú quý chi phong.

" Chú rễ quan nhân, nên tiếp tân nương tử ra kiệu môn nhân lâu!" Có hỉ nương ở bên tai đích nhỏ giọng nhắc nhở, trầm tuyệt tâm vạch trần hỉ kiệu đích hồng liêm nhân tiến lên cầm tân nương tử giao điệp ở trước người đích thủ. Hứa là quá mức đột ngột kinh tân nương, nàng theo bản năng đích đem thủ hồi súc, lại ảo bất quá trầm tuyệt tâm đích khí lực, cuối cùng từ nàng cầm tự cái nhân đích thủ, chuẩn bị tùy nàng đi vào Trầm gia đích phủ môn.

" Chú rễ quan nhân, tân nương tử đích chân không thể triêm thổ, còn phải chú rễ quan nhân chịu mệt, lưng nàng vượt qua cánh cửa nhân! Từ nay về sau nột, chính là các ngươi Trầm gia đích người vợ nhân lâu!" Hỉ khánh đích ngày phá lệ thảo hỉ, hỉ đắc hỉ nương tiều một đôi nhân bích nhân dấu không được trên mặt đích ý cười.

Bối tân nương sao không? Trầm tuyệt tâm vốn là thể chất suy yếu đích nữ tử, phải nàng bối khởi cùng nàng không sai biệt lắm sức nặng đích nữ tử, thật có chút miễn cưỡng. Thôi, kí là thành thân, nên có đích quy củ còn phải tuân thủ. Trầm tuyệt tâm do dự một lát, xoay người vu hỉ kiệu tiền chờ tân nương phụ bối mà lên. Đãi nàng thật cẩn thận đích hiện lên đến, tác tính dùng song chưởng giam cầm nhanh của nàng hạ nửa người, nghiêng đầu ngoạn cười một câu:" Tô Đại tiểu thư nên cẩn thận, nếu là lộn xộn, cẩn thận suất đắc cái nhân ngưỡng mã phiên!"

" Ngươi!" Tô vãn ngưng bị nàng ế đích nói không nên lời nói, chỉ phải gắt gao đích [giới/vòng] nhanh của nàng cổ, động cũng không cảm động, sợ bị té rớt ở đích. Tâm tình của nàng vốn là không tốt, này trường hôn sự phi nàng sở nguyện, đó đắc không phải thích đích nhân, như vậy tâm tình nên là đại đa số nhân đắc lấy thể hội đích. Chính là, không mừng không muốn lại có gì dùng đâu? Kí là thân ở quan gia, hôn sự tự ra sinh tiện từ không được tự cái nhân, cùng với nói là cha mẹ vi nàng tìm cái an sinh đích nhân, không bằng nói cha mẹ dùng nàng đổi đến hạ nửa đời đích không lo.

Một cái khổ, hai cái sầu. Người bên ngoài tiều không được, hỉ nương cũng đắm chìm ở hôn lễ đích hỉ khánh giữa." Tân nương tiến môn nhân lạp! Đến đến đến, hai vị tân nhân nên bái thiên địa lạp!" Bạn vang trời đích chiêng trống thanh, trầm tuyệt tâm trang mô chỉ dạng đích nắm tân mẹ ôi thủ theo tảng đá phô thành đích đường nhỏ nghênh hướng ngồi ngay ngắn vu cao đường đích hai phương trưởng bối.

Tô vãn ngưng bị hỉ mạt cái trụ mặt, tiều không thấy tiền đầu đích lộ hay không trơn nhẵn, nhưng y dưới chân đích‘ cảnh trí’, thật cẩn thận đích hướng tiền đi tới. Nhiên, tảng đá lộ rất có mặt ngoài, tái như thế nào cẩn thận, vẫn là có vạn nhất, không thận uy chân hõa." Nha!" Một tiếng khẩn trương đích duyên dáng gọi to, tô vãn ngưng ở mọi người đích ánh mắt lí ngã tiến cập khi phù trụ của nàng trầm tuyệt tâm đích trong lòng,ngực. Hỉ mạt chớp lên, hai người ở đột nhiên im lặng đích phủ viện trung gắt gao y ôi, kia bàn‘ thâm tình triền miên’, thật tiện sát người bên ngoài.

Đáng tiếc, triền miên chi cảnh tái mĩ, cuối cùng có người bật thốt lên mà ra sát tẫn phong cảnh trong lời nói:" Tô tiểu thư ngày ấy đánh ta đích thời điểm cũng không phải là như vậy nhu nhược y nhân, như thế nào? Đây là phải làm của ta nương tử, cho nên đặc đích nghênh hợp của ta hỉ hảo sao không? Bất quá đâu, ta không quá thích nhược không khỏi phong đích nhu nữ tử, hơn nữa là..."

" Vô sỉ!" Đang muốn nâng thủ đích mưu nhân, trầm tuyệt tâm mau nàng từng bước nắm chặt của nàng thủ, đương chúng lớn tiếng nói:" Ai nha của ta tân nương tử, thật sao là ngươi nông ta nông, hợp với canh giờ đều đi theo dừng lại đến xem náo nhiệt! Tân nương tử nếu là cấp chung sống, chúng ta không ngại trước đã bái đường, ngày sau triền triền miên miên, khoái hoạt như tiên đâu!!!"


23. Chương thứ hai mươi ba: Túy tình


Nói ra trong lời nói rất không thêm che dấu, trầm lão gia đầu tiên trứu khởi mày, thật cẩn thận đích chú ý bên người nhân Tô đại nhân đích sắc mặt như thế nào, phát hiện hắn chính là theo mọi người hống đường mà cười, tiện cũng yên lòng, khụ một tiếng nói:" Tâm nhi! Cát khi đã đến, còn không mau cùng tân nương tử lại đây bái đường!"

" Là." Trầm lão gia nghiêm túc đích bộ dáng khiến cho trầm tuyệt tâm không tâm tình tiếp tục hi nháo, của nàng ánh mắt lược mang quá giả lấy tươi cười đích trầm phu nhân, theo bản năng đích nắm chặt tân nương tử đích thủ, nhạ đắc nàng trong lòng căm tức cũng không khả phát tác, chỉ phải tùy bên người người cẩn thận hướng tiền đi tới, không khỏi tái ngã sấp xuống đương chúng ra dương cùng, nàng cũng không đắc không cùng trầm tuyệt tâm hai tay giao nắm, một cái thủ bối lạnh lẻo, một cái lòng bàn tay vi nhiệt, như thế thiếp hợp, thật cũng lẫn nhau thủ ấm, không lắm ôn hòa.

" Ai yêu yêu, tiều tiều chúng ta đích tân nhân, giao thủ tức giao tâm, thật sự là tiện sát người bên ngoài đích một đôi nhân bích nhân yêu!" Có hỉ mẹ ôi phụng thừa nói như vậy, ở đây đích mọi người khởi hống cười nháo, trầm phu nhân mặt lộ vẻ sầu mầu, trầm tuyệt tâm cũng ở trong tối trung cười khổ, chuyển nhìn sắp trở thành chẩm biên nhân đích tân nương tử, thì thào một tiếng" Nếu là ngươi, đương có bao nhiêu hảo."

Thượng thả nhớ rõ thiếu niên khinh cuồng, nắm cựu nhân đích thủ lấy ngôn thệ minh:‘ Tâm nhi nhìn trời khởi thệ, này sinh không phụ nếu tuyết. Đắc nếu tuyết làm bạn, tái vô nàng nghĩ muốn! Nếu tuyết tỷ, khả nguyện cùng ta cùng tri cùng tùy? Cùng thủ cùng hợp, mạc có li phân!

" Khả nguyện cùng ta cùng tri cùng tùy? Cùng thủ cùng hợp, mạc có li phân!" Hống nháo thanh không ở, cả sảnh đường đều là trầm tuyệt tâm ôn nhu như nước đích tố thỉnh nói như vậy. Nàng đã là ba phần mê say, lại nhân chói mắt đích đại hồng rối loạn phân tấc, sai đem tân nhân chỉ cựu nhân, ngay cả phiếm lương đích lòng bàn tay cũng mang theo nùng tình đích lo lắng. Chiêng trống thanh đã đình, bái đường thanh vi khởi, chỉ vì trầm tuyệt tâm trong lời nói, mọi người giai ngừng thở, con đãi tân nương tử dư lấy trả lời.

" Ngươi nói..." Cái gì? Tô vãn ngưng tự là không hiểu nàng này phân đột nhiên đích thâm tình từ gì mà đến, chính là nữ tử cuối cùng nữ tử, nhân khi tiện nghĩ có hướng một ngày bái đường thành thân nên là có gì quang cảnh, lại muốn sở đó người lại là như thế nào như ý lang quân. Mà nay sở ảo tưởng đích giai xảy ra trước mắt, vốn là không được mà thôi đích khổ sự, lại nhân trầm tuyệt tâm trong lời nói, đem cửa này không tình nguyện đích hôn sự bịt kín một tầng ái muội đích thiển sa.

Nên nói cái gì đâu? Chúng mắt khuê khuê, nàng như thế nào không muốn; bái đường đã định, nàng sao khả cự tuyệt?

Vốn là một viên đạm như nước đích tâm, mà nay lại bị điểm thượng một giọt ấm lệ. Lệ theo tại sao, mạc không phải nhân trầm tuyệt tâm đích thâm tình trong vòng, lại có một tia ai thương sao không?

" Ta nguyện." Trả lời bản chỉ có một cái, tô vãn ngưng lời nói không lạnh không đạm, lại đem cửa này thân sự thôi thượng cuối cùng đích□□. Vỗ tay này thay nhau vang lên, chiêng trống thanh vang trời điếc tai, phụ trách‘ hảm đường’ đích cực kỳ đức cao nhìn trọng đích lão giả cười trong suốt đích loát râu bạc trắng, nói:" Cát khi đã đến, nhị vị tân nhân nên bái đường lâu!"

" Nhất bái thiên địa!!!"

Cựu nhân không ở, tân nhân độc niệm, hai giả giai thương.

" Nhị bái cao đường!!!"

Đoạn suy nghĩ, rối loạn tâm thần, bối cao giả cười mà mãn, đồ lưu tân nhân không thấy thương sở, uyển vu cựu mộng.

" Vợ chồng giao bái!!!"

Bạch Thủ tướng ước, triền miên năm xưa, tân nhân gì hỉ, cựu nhân gì ưu?

" Tặng nhập động phòng!!!"

Nến đỏ nhiên túy, khó hiểu phong tình, lương tiêu cảnh đẹp, lại có gì nhàn?

Cuối cùng nhãn tiều một thân đỏ tươi đích tân nương tử bị tặng nhập tân phòng, trầm tuyệt tâm nhìn về nơi xa kia quen thuộc lại xa lạ đích bóng dáng, rối loạn trí nhớ, lại là hỗn độn. Tiến đến đích thân bằng hữu nhân sôi nổi đem tửu ước hẹn, trượng coi như không tồi đích tửu lượng, trầm tuyệt tâm tiếp được một ly lại một ly hảo tửu, thẳng đến vạt áo bị tửu thủy triêm thấp, vu hống nháo trung từ hỉ nương cùng một ít xem náo nhiệt đích nhân ủng thốc đi vào tân ngoài cửa phòng, một tiếng hai tiếng ba tiếng, xao quá mở ra đích cửa phòng, bán là mê say đích trong tầm mắt, chưa hiên cái đầu đích tân nương tử mặc thanh ngồi ở bên giường nhân, khẩn trương mà im lặng.

Thấy trầm tuyệt tâm vẫn không nhúc nhích đích sửng sờ ở cửa, hỉ nương còn đạo nàng là nhân mới thành lập thân sự mà kích động, nhắc nhở nói:" Chú rễ quan nhân, nên yết tân nương tử đích cái đầu lạp!"

" Ân." Thiển ứng một tiếng, trầm tuyệt tâm hai tay khơi mào cái đầu, nhìn ánh nhập hai tròng mắt đích tân nương tử đích dung nhan, không thắng cảm thán. Thậm mĩ, mĩ đích đạm mạc hết thảy, tuy là chẳng phải kinh tâm động phách, lại gọi người khó có thể bất vi sở động.

Hỉ nương đem hai chén hỉ tửu phân biệt giao ở một đôi nhân tân nhân trong tay, đãi các nàng dùng quá chén trung rượu ngon, không khỏi thật to đích thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói:" Hai vị tân nhân, này thân sự đã thành, chúng ta sẽ không quấy rầy tân nhân thay quần áo liền tẩm." Dứt lời, đem một khối nhân màu trắng đích khăn lụa phô điếm ở giường trung, cười mà không nói trong đó dụng ý, mang theo đồng hành đích mấy nha hoàn một cũng lui đi ra ngoài, lại đem cửa phòng tự ngoại mà khóa, lưu hai gã tân nhân bị vây trong phòng, trầm mặc phi thường.

Hồi lâu, trầm tuyệt tâm đem ngoạn nhân trong tay không chén, cố ý thả vô tình đích khuynh thân vu tô vãn ngưng, tửu chén rơi xuống, của nàng song chưởng khổ xanh vu của nàng hai sườn, trên mặt là diễn hước, lại là một mạt nồng đậm đích túy ý:" Đường, bái xong rồi. Kế tiếp đích sự nhân, tân nương tử nên là rõ ràng đích đi, ân? Ha ha ha ha."

" Li ta viễn đó!" Tô vãn ngưng sợ cực kỳ như vậy đích khoảng cách, như thế gần sát, gần đến có thể rõ ràng đích cảm nhận được đối phương phún sái mà đến đích cực nóng hô hấp, cùng với người nọ đáy mắt đích thâm tình. Thâm tình? Tô vãn ngưng cảm thấy được chính mình nhất định là tiều sai lầm rồi, như vậy một cái đăng đồ lãng tử, của nàng trong mắt, lại khởi sẽ có cái gì thâm tình?!

" Không!" Chỉ nghe trầm tuyệt tâm cố chấp đích không muốn thối lui, mê ly đích hai tròng mắt nội, tựa hồ về tới cựu năm đích mỗ thiên, đồng là như vậy đích ánh mắt, khẩn trương lại sợ hãi. Là nàng! Là nếu tuyết, là của nàng nếu tuyết! Của nàng nếu tuyết đã trở lại, nàng phán lâu như vậy, đẳng lâu như vậy, của nàng nếu tuyết cuối cùng đã trở lại!

" Ngươi cũng biết, ta chờ giờ khắc này đẳng bao lâu?" Lâu lắm lâu lắm, lâu đến nàng cũng sắp vong chính mình nguyên bản đích bộ dáng, con nhớ rõ từ trước các nàng cùng ủng cộng tri, không thuộc loại chính mình, nhưng thuộc loại lẫn nhau.

" Cái... Ngô..." Tô vãn ngưng càng phát ra không hiểu lời của nàng, đang muốn đặt câu hỏi, thần đã bị đột như này đến đích hôn đổ trụ, nói chuyện không thể. Kia bàn lương bạc đích thần, mang theo run rẩy hàm trụ của nàng thần cánh hoa. Tô vãn ngưng rốt cục thấy rõ trầm tuyệt tâm đích khẩn trương, nguyên lai một cái nam tử đích lông mi, cũng có thể so với nữ tử càng dài càng đậm mật sao không? Một viên phương tâm chưa từng hứa nhân, có thể hay không nhân này đột như này đến đích thân hôn, liền thật sự nhiên hết thảy, cam tâm tình nguyện đích đi theo trước mắt đích nhân, cùng nàng bạch Thủ tướng ước đâu?

Thành thân đích tiền một đêm, nàng nghĩ tới chung hội trải qua như vậy đích một tao. Nàng không nghĩ thỏa hiệp, thậm chí ở chẩm hạ bị tốt lắm tiễn đao. Nếu trầm tuyệt tâm dám có sở không quỹ, nàng hay dùng này đem tiễn đao làm cho nàng thu liễm. Chính là ở phía trước một khắc, nàng rốt cục hiểu được, là nữ tử, sớm muộn gì đều nên trải qua này tra tấn vừa thẹn nhân đích quá trình. Con nguyện trước mắt đích nhân có thể hảo sinh đãi nàng, chẳng sợ chính là chút đích nhu tình, cũng thỏa mãn.

Vạt áo bị nhẹ nhàng đích cởi bỏ, lộ ra nội lí đích đỏ tươi cái yếm. Da thịt trắng nõn thắng tuyết, mang theo lơ đãng đích run rẩy, nhạ nhân trìu mến, đám người thải trích. Làm như thâm tình đích ánh mắt tương đối, trầm tuyệt tâm nhẹ vỗ về đối phương phù hồng phiên nhiên đích mặt, khẽ cắn của nàng cằm, cởi bỏ nàng cổ sau đích thằng kết.

" Ta yêu ngươi, nếu tuyết." Một tiếng tình nói, bạn vang vọng phòng trong đích bàn tay thanh, thanh tỉnh mê say đích nhân, cũng vũ nhục run rẩy người đích nguyện ý.


24. Chương thứ hai mươi bốn: Định ước


Ngoài phòng đèn lồng lay động, phòng trong chúc quang lay động.

Tái không có so với động phòng hoa chúc như vậy im lặng ban đêm, hạ nhân nhóm đánh đảo qua bẩn loạn đích đại viện nhân cùng tiền đường tiện sớm sớm ngủ đi. Huyền nguyệt sáng tỏ, ai cũng không nghĩ ở như thế* quấy rầy hai cái tân nhân đích nghỉ ngơi. Dù sao cửa phòng đã khóa, đường đã bái, thân thành, có năng lực có ai thoát được ra đã định đích hôn nhân đâu?

Bàn tay thanh tán đi, dư hạ đích thủ ấn rõ ràng đích bắt tại trầm tuyệt tâm đích trên mặt, kia bàn bắt mắt, không kiêng nể gì đích nhắc nhở mới vừa rồi phát ra sinh chuyện tình. Ái muội đích nhân uân tán đi, hai người lại nhớ tới lúc ban đầu đích trầm mặc. Trầm tuyệt tâm đích tửu tỉnh, tỉnh đích hoàn toàn; tô vãn ngưng đích tâm lương, lương đích thấu triệt. Nàng đột nhiên cảm thấy được hết thảy đều quá mức buồn cười, thiếu chút nữa nhân bị thốn quang đích đại hồng đó y buồn cười, phòng trong đích long phượng hỉ chúc lại buồn cười, hợp với nàng tự cái nhân, phía trước kia bàn đích vọng tưởng, đều là một hồi thật buồn cười đích đoản mộng.

Bốn mắt tái độ tương đối, tô vãn ngưng làm như nhìn thấy trầm tuyệt tâm đáy mắt đích tu nhục ý. Định là tu nhục, nàng định là nhân lần trước đích bàn tay mà trả thù, mới vừa rồi lệnh nàng như thế khuất nhục. Động phòng chi đêm, quần áo bán thốn, thân là chú rễ quan nhân đích nhân lại độc độc nhớ kỹ nàng nhân đích danh, vu tô vãn ngưng mà nói, quả thực là lớn lao đích vũ nhục. Giờ phút này tái nhìn thấy trầm tuyệt tâm cặp kia hơi hơi nheo lại đích hoa đào nhãn, tô vãn ngưng dấu trụ nội lí phong cảnh lui đến giường đích một giác, hiềm ác đích nhìn nàng, ánh mắt sở cập, là mới vừa rồi cùng nàng da thịt sở xúc đích lương bạc mềm mại đích phấn thần.

" Mới vừa rồi..." Trầm tuyệt tâm cố gắng giải thích, nàng đều không phải là cố ý khinh bạc trước mắt người, chỉ đổ thừa tửu ý say lòng người, rối loạn lòng của nàng thần, mới vừa rồi làm ra kia đẳng đường đột cử chỉ.

Tô vãn ngưng không biết nàng muốn nói gì, cũng không nghĩ muốn cùng nàng từng có nhiều đích lời nói trao đổi." Tránh ra! Không cần tới gần ta!!!" Nàng sờ soạng chẩm hạ đích tiễn đao, nếu là có thể, nàng hận không thể dùng kia đem bén nhọn đích tiễn đao đem nàng thứ tử. Ai kêu, của nàng thâm tình vũ nhục nàng,‘ nếu tuyết?’ kí là tâm có sở chúc, có vì sao cùng nàng cầu hôn? Lại vì sao đối nàng làm ra kia đẳng hành động! Đáng giận đích đăng đồ lãng tử! Kí là nhớ kỹ cái kia nếu tuyết, tìm nàng đó là!

Nhìn thấy đối phương tay cầm đích tiễn đao, trầm tuyệt tâm đột nhiên cười đích khoa trương. Khá lắm tô vãn ngưng, thành thân màn đêm buông xuống lại đem như thế sắc bén chi vật nấp trong chẩm hạ, thật sao là yêu cực kỳ cái kia tôn tú mới, không muốn nàng nhân đụng vào thân thể đi! Nhớ tới nàng cùng tôn tri hạo kia bàn thân nật đích trên đường du cuống, trầm tuyệt tâm đích áy náy ý khoảnh khắc vô tồn. Thân là tri phủ thiên kim, không để ý cập hình tượng cùng nhân tư hội, như thế chăng đổng khiết thân tự hảo đích nữ tử, tuy là chủ động bên người đi lên, cũng làm cho nàng cảm giác hiềm khí.

" Tới gần ngươi? Tô tiểu thư làm như đem tự cái nhân nghĩ muốn đích rất hảo, mạc không phải nghĩ đến ai đều nguyện ý tới gần ngươi tô Đại tiểu thư một thân phương trạch yêu?" Trầm tuyệt tâm trực đứng dậy tử, nói:" Tiểu thư nên là rõ ràng, hai gia kết thân bản không phải ngươi ta bổn ý, bất quá là một hồi ích lợi quan hệ thôi. Kí là hữu danh vô thật, tiểu thư tiện nên hiểu được, ta lưỡng nhân đích quan hệ không thể bị ngoại nhân nhìn ra."

Hảo đả thương người trong lời nói, hảo khó nghe trong lời nói! Tô vãn ngưng muốn phản bác, lại không thể nào nói ra. Đúng vậy nhân, hai gia đích kết thân nguyên vốn là không phải nàng sở nguyện ý, khả nàng đều không phải là... Nhiều lời vô ích, kí là trầm tuyệt tâm tâm có sở chúc, nàng làm sao tu dịu đi hai người đích quan hệ? Tô vãn ngưng lãnh nghiêm mặt, hai gò má đích đỏ ửng cũng dần dần thốn đi:" Ngươi nghĩ muốn nói cái gì?"

" Thật cũng không có gì, vô cũng không là ước pháp tam chương thôi." Trầm tuyệt tâm cười nói.

" Ước pháp... Ba chương?" Tô vãn ngưng tiều nàng, không biết nàng trong hồ lô đến tột cùng bán đích cái gì dược.

" Đúng là ước pháp tam chương." Trầm tuyệt tâm cẩn thận đích ngồi trên bên giường nhân, nói:" Thứ nhất chương, ngươi ta kí đã thành thân, nhân tiền ngươi ta phải ân yêu huề thủ, không thể bị người khác nhìn ra không ổn; nhân sau lẫn nhau làm việc không đáng làm thiệp, ngươi đi của ngươi dương quan đạo, ta quá của ta độc mộc kiều. Đệ hai chương, kí là ta Trầm gia đích nhân tức, tất yếu hiếu kính công bà, hỗ trợ chiếu khán gia vụ, đồng dạng đích, ta cũng hội hành hảo bổn phận, không có sở đãi chậm. Đệ tam chương, không khỏi bị người phát hiện, ngươi ta nhất định phải cùng ngủ một phòng, giường lưu cho ngươi, ta ngủ ngạnh tháp. Ta mặc kệ ngươi bên ngoài cùng ai cùng hảo, thành thân việc đã là sự thật, nhìn ngươi nhiều hơn thu liễm, chớ để làm cho ta Trầm gia gia môn vô nhan! Ngươi khả đồng ý?"

Nghe vậy, tô vãn ngưng bất giác tái độ đã bị vũ nhục. Ước pháp tam chương nàng đáp ứng không thể hậu phi, nhưng này cuối cùng một câu‘ bên ngoài cùng ai cùng hảo’?! Mạc không phải đương nàng tô vãn ngưng là kia bàn không biết kiểm điểm đích nữ tử sao không?! Buồn cười, thật sao là buồn cười!

" Tự nhiên đồng ý của ngươi ước pháp tam chương. Trầm công tử yên tâm, nếu thành Trầm gia đích nhân tức, tiện sẽ không hành kia bàn khác Trầm gia mặt không ánh sáng việc. Đồng dạng, cũng thỉnh trầm công tử thêm lấy thu liễm, nếu miễn không thanh lâu một hàng, mong rằng trầm công tử đừng nữa đại trương kì cổ, miễn cho ta tô gia mặt tảo đích!" Tô vãn ngưng còn đánh đạo.

" Hảo hảo hảo, tô tiểu thư linh nha lị xỉ, ta tự nhiên là nói bất quá của ngươi. Không còn sớm, ta sẽ không quấy rầy tiểu thư nghỉ tạm, minh cái nhân còn phải sớm khởi cấp công bà kính trà. Tiểu thư yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi làm ra gì phi phần có cử, đinh điểm nhân đều không nghĩ." Dứt lời, kéo kéo thượng có nùng tửu đích vạt áo, oa tiến rất là biệt khuất đích ngạnh tháp, bế mâu mà ngủ.

Phòng lại nhớ tới lúc ban đầu đích im lặng, tô vãn ngưng chậm rãi đích buông trong tay tiễn đao, thẳng đến trầm tuyệt tâm thật sự ngủ đi, mới vừa rồi không hề khống chế khuông trung nước mắt, tùy ý nó tùy ý hoa lạc. Đêm rất lương, lòng của nàng cũng bị đống thương. Chuẩn bị thỏa hiệp đích hết thảy giai đã không ở, tô vãn ngưng không biết nàng về sau đích ngày đương là như thế nào, tuy là bị trầm tuyệt tâm kia bàn nói được, nàng cũng không hội hành kia đẳng ra cách việc. Kí là thành Trầm gia đích người vợ, đương làm đích, nàng không có phân hảo đãi chậm.

* mộng toái, hỉ chúc nhiên tẫn.

Tân nhân giai vô miên, là oán là hận là niệm, có ai minh các loại thương tình?


25. Chương thứ hai mươi lăm: Kính trà


Gà gáy thần khởi, thái dương còn chưa hoàn toàn dâng lên, Trầm gia đích hạ nhân đã muốn bắt đầu một ngày đích bận rộn.

Bàn thai thượng đích long phượng hỉ chúc chỉ còn đọng lại đích hai quán chá du, tô vãn ngưng chỉ tại rạng sáng thời gian tiểu khế một lát, nghe thấy ngoài phòng hạ nhân nhóm lui tới đích tiếng bước chân, tái vô ngủ ý. Nàng thoáng xoay người, tầm mắt nhiễu quá bàn thai cùng trên mặt đất đích đỏ tươi hỉ phục tới trầm tuyệt tâm chỗ,nơi đích ngạnh tháp. Kia ngạnh tháp thật là đoản tiểu, nếu phi trầm tuyệt tâm thân thể quyền súc, định là dung không dưới nàng như vậy thân cao đích. Nghĩ đến, này một đêm nàng cũng ngủ đắc dày vò thống khổ.

" Tỉnh?" Bốn mắt tương đối, tô vãn ngưng làm sao nghĩ đến hội cùng trầm tuyệt tâm đích ánh mắt chạm nhau? Con trong lúc vô ý có sở va chạm, tiện trốn cũng giống như đích chuyển tầm mắt, sợ cùng nàng có sở qua cát.

" Kí là tỉnh, chớ để tiếp tục lại giường. Cha mẹ nên ở nội đường chờ chúng ta kính trà, rời giường rửa mặt đi." Chỉ nghe một trận tiếng vang, trầm tuyệt tâm tựa tiếu phi tiếu đích mặt tác tính xuất hiện ở tô vãn ngưng đích trước mắt, như thế chi gần, nếu là không thêm lấy né tránh, sợ là hội như đêm qua kia bàn gặp được đường đột, tị chi không kịp.

" Tránh ra!" Tô vãn ngưng đích thanh âm lí có chưa từng ngủ yên đích khàn khàn, nàng hung hăng đích đẩy ra trước mặt đích‘ ác nhân’, nhanh thu tự cái nhân đích vạt áo xuống giường, vi não nói:" Trầm công tử mạc không phải vong đêm qua đích ước pháp tam chương sao không? Kí là chưa vu nhân tiền, còn thỉnh trầm công tử thu hồi của ngươi hạ lưu hành kính, tự trọng!!!"

" Hạ lưu?" Nghe vậy, trầm tuyệt tâm đích hai tròng mắt đã là thâm mị, nàng tiến lên từng bước chắn ở tô vãn ngưng đích trước mặt, nhìn thấy nàng có chút cảnh giác đích bộ dáng ý cười dần dần dày:" Ta nhưng thật ra không biết gọi người rời giường coi như là hạ lưu cử chỉ, ta xem nột! Ở ngươi tô Đại tiểu thư đích trong lòng, trừ bỏ tôn tú mới, người bên ngoài chính là nhiều tiều ngươi liếc mắt một cái, đều tính hạ lưu đi, ân?"

" Ngươi!" Tô vãn ngưng khí não, tôn tú mới? Nàng gì tằng đối tôn tri hạo từng có nửa điểm nhân ái mộ loại tình cảm? Vô cũng không là hân thưởng hắn đích văn thải, lại sao như trầm tuyệt tâm theo như lời kia bàn? Nghĩ muốn nàng đường đường tri phủ thiên kim, lại bị người như vậy vô trung sinh có đích trào phúng, trong bụng ủy khuất không thể nói rõ, tu não vẻ đã ở trên mặt:" Ngươi nói đích đúng vậy! Tôn tri hạo rốt cuộc có tú mới công danh ở thân, ngày khác vào kinh đuổi khảo, tiền đồ vô lượng. Nhưng thật ra trầm công tử, chỉnh ngày không có việc gì, chỉ biết lưu ngay cả phong nguyệt nơi, sợ là chung có một ngày hội đem trầm lão gia khổ tâm kinh doanh đích sản nghiệp toàn bộ bại quang!"

Như thế khí nhân nói như vậy, mặc cho ai đều hội não tu thành giận, thiên sinh trầm tuyệt tâm vẫn chưa như thế. Nàng phi nhưng không não, ngược lại thân thủ nắm ở tô vãn ngưng tế nhuyễn đích yêu chi, cười nói:" Cái gọi là đó kê tùy kê đó cẩu tùy cẩu, tô Đại tiểu thư tốt nhất ngóng trông ta Trầm gia đích sinh ý có thể chưng chưng mặt trời đã cao, nếu nhiên, ngươi này cẩm y ngọc thực đích cuộc sống, cũng chỉ có thể là hoàng lương một mộng. Đừng vong, của ngươi rời đi cùng phủ, toàn bằng của ta một chỉ hưu thư."

" A, trầm công tử bất quá điểm ấy nhân bổn sự. Ta chưa từng kiện vong, tự nhiên rõ ràng." Tô vãn ngưng tái độ đem nàng đẩy ra, giống như chỉ cần bị nàng gần người, toàn thân tiện không hề tự nhiên, mạc mạc thân hôn, đều ở trong óc.

Trầm tuyệt tâm tiếng cười tái khởi, lơ đãng đích nhiễu quá tô vãn ngưng đích bên người, tự chẩm hạ thủ đến bị làm phòng thân chi vật đích tiễn đao. Của nàng hành động tự nhiên bị tô vãn ngưng xem ở trong mắt, nàng không hỏi, trầm tuyệt tâm tự nhiên không đáng giải thích. Chính là kế tiếp đích động tác, tô vãn ngưng đổng, cũng nhân dũng thượng trong óc đích tình cảnh đỏ nhan sắc.

Trầm tuyệt tâm dùng tiễn đao đích tiêm bộ ở chỉ phúc trát cái không tính rất khởi nhãn đích nhãn nhân, nàng đem tễ ra đích huyết mạt ở đêm qua hỉ nương phô ở trên giường đích màu trắng ti quyên phía trên, rồi sau đó một lần nữa nhưng ở trên giường. Nàng cố ý thoát điệu đêm qua tương lai đắc cập cởi ra đích ngoại sam, đãi các nàng rơi rụng ở đích, nói:" Nên rửa mặt thay quần áo cấp cha mẹ kính trà." Dứt lời, không hề cố kị đích mở ra cửa phòng, gọi đến sớm hậu bên ngoài đầu đích hạ nhân nhóm," Người tới thế ít nãi nãi,bà nội rửa mặt thay quần áo đi."

Ít nãi nãi,bà nội, như thế xa lạ đích xưng hô, tự trầm tuyệt tâm đích trong miệng nói ra, khiến cho tô vãn ngưng đích đáy lòng đằng thăng ra một tia ý xấu hổ. Nàng liếc mắt xuất môn không biết hướng nơi nào đích trầm tuyệt tâm, ngồi ở đồng kính tiền nhìn thấy ngày xưa cô gái đích tóc dài bị bàn thành nữ nhân đích phát kế, tô vãn ngưng đích tâm đốn nhiên phức tạp. Nguyên lai, nữ tử đến nữ nhân đích chuyển đổi bất quá như thế đơn giản, nhanh như vậy, như vậy vô thố, lại như vậy... Mâu thuẫn.

Tô vãn ngưng rửa mặt thay quần áo xong, trầm tuyệt tâm cũng không tri khi nào lấy sạch sẽ đích quần áo xuất hiện ở cửa. Nàng đánh giá mới gặp phong vận đích đạm lãnh nữ tử, nhân như vậy trang, đuổi dần nhiều đó thiển đạm đích ung dung." Nương tử, này tiện đi cấp cha mẹ kính trà đi." Trầm tuyệt trong lòng tiền khiên trụ tô vãn ngưng đích thủ, nếu phi khiên đắc nhanh, sợ là muốn bị tô vãn ngưng đích theo bản năng động tác bỏ ra.

Mới vừa rồi là ít nãi nãi,bà nội, này một lát lại là nương tử, như thế đích hai cái xưng hô, trực bạch đích đạo ra hai người đích quan hệ. Đương hạ nhân nhóm đích diện nhân, cái gọi là đích thiếu gia cùng ít nãi nãi,bà nội cộng đồng khiên thủ đi ra phòng, này ở những người đứng xem xem ra, là hơn nữa đích ân yêu, hơn nữa đích kẻ khác hâm mộ.

Trầm lão gia cùng trầm phu nhân ngồi ngay ngắn vu nội đường chờ tân nhân đích đã đến, nhìn thấy các nàng khiên thủ sóng vai mà đến, trầm phu nhân đích đáy mắt lộ ra đó hứa ưu sầu. Nàng sợ nhất đích, là trầm tuyệt tâm như thích nếu tuyết kia bàn tái độ thích thượng một cái nữ tử, như vậy đích thương tổn là khó có thể ngôn dụ đích. Chính là, nàng quản không đến, gia nghiệp cùng trầm tuyệt tâm đích tình cảm so sánh với, gia nghiệp mới là trọng điểm.

Ở giữ đích hạ nhân đem nước trà đệ cấp đã muốn quỳ trên mặt đất đích một đôi nhân tân nhân," Bà bà, uống trà";" Công công, uống trà", tô vãn ngưng mang theo ý xấu hổ đem nước trà theo thứ tự kính cấp lão gia cùng phu nhân, đãi hai vị trưởng bối mang theo vừa lòng hồi cấp nàng hồng bao, trầm tuyệt tâm cũng đem nước trà kính cho hắn nhóm, theo sau thể thiếp đích giúp đỡ tô vãn ngưng đứng dậy.

" Tâm nhi, ngưng nhân. Hôm nay khó được người nhà đồng tụ, cùng nhau dùng bữa sáng đi." Trầm phu nhân đạo.

Không đợi tô vãn ngưng trả lời, trầm từ không biết theo nơi nào chạy tới, ở trầm tuyệt tâm đích bên tai nhỏ giọng nói cái gì đó. Đãi nàng nói xong, trầm tuyệt tâm đã là bất đắc dĩ đích thở dài, đạo" Cha mẹ, ngưng nhân. Cửa hàng đột nhiên có việc, ta trước quá khứ một chuyến, đi đi tiện hồi."


26. Chương thứ hai mươi sáu: Phụ trách


Trầm tuyệt tâm nói dối.

Cửa hàng thượng ở đóng cửa bên trong, như thế nào có việc phát sinh?

Phiết hạ‘ vừa qua khỏi cửa nhân đích tân nương tử’, trầm tuyệt tâm tự cửa sau nhân nhiễu ra phủ đệ, phục mà đến đến đám người ủng tễ đích tiền phố. Nơi đó, nguyên bản không nhàn nhiều ngày đích quán vị một lần nữa tụ mãn dân chúng, bọn hắn đích trong tay toản mấy đồng bản, tranh thưởng giống như đích chen vào đám người, con vì một chén cũng không khởi nhãn nhân đích đậu hủ hoa.

Oản nương lưng đứa nhỏ ở quán vị chỗ bận rộn, rơi rụng đích tấn phát bị nàng một lần lại một lần về long nhĩ sau, cái trán mồ hôi sơ lộ, nàng chính là thô sơ giản lược đích sát một sát, thịnh quá một chén lại một chén đậu hủ hoa, tái tiếp nhận khách nhân đệ đến đích đồng bản, như thế lặp lại. Không hề an hảo tâm đích phú nhân thừa dịp này khai du, oản nương đôi mi thanh tú khinh trứu, dục lui thân né tránh, ngược lại chàng tiến một khác cái ôn hương đích hoài ôm.

Trên lưng đích Linh nhi bị sảo nháo đích đám người nhiễu đắc không được an bình, nàng tò mò đích hoàn nhìn đám người, miệng phát ra‘ y nha’ lời nói thanh. Yêu chi bị người nhẹ nhàng hoàn trụ, oản nương tu nghiêm mặt không dám ngẩng đầu, nàng tự là rõ ràng này đẳng hoài ôm sở chúc ai nhân, phố cảnh huyên náo, của nàng hai tay bối rối đích không biết vu nơi nào an phóng. Nàng lung tung đích lau hệ ở phần eo đích vi quần, thu nó đem đầu áp đích cực thấp:" Trầm công tử, đậu hủ hoa... Lưu trữ."

" Khi nào lại bắt đầu lại đây bãi quán đích?" Trầm tuyệt tâm lãnh mặt nhìn khai du chưa toại đích hồ viên ngoại, phân phó trầm từ tức khắc đem quán vị thu thập. Ngay cả chung quanh dân chúng tâm không hề mãn, cũng không tằng có người mở miệng, ngay cả tổng tín khẩu để hủy của nàng hồ viên ngoại, cũng bụi trượt đi đích rời khỏi đám người, không có lời nói. Từ trước trầm tuyệt tâm đó là không thể trêu chọc đích nhà giàu công tử, hiện giờ lại,vừa nhiều cái‘ tri phủ con dâu’ đích hàng đầu, càng khả không kiêng nể gì, không người có thể nhạ.

" Tạc cái nhân mới lại đây bãi quán, chưa kịp chúc mừng công tử tân hôn, là oản nương sơ sẩy." Oản nương chi tiết đáp. Thừa dịp đám người đã tán, nàng thật cẩn thận đích đẩy ra trầm tuyệt tâm đích thủ, cùng nàng thoáng bảo trì khoảng cách. Tuy có mất mác, không đủ nói nên lời.

Kí là cố ý bảo trì khoảng cách, trầm tuyệt tâm cũng không cưỡng cầu. Nàng làm cho trầm từ đi trước xe đẩy hồi phản trúc ốc, đối oản nương nói:" Oản nương mạc không phải vong của ta nói sao không? Ngươi ở trúc viện nhân có ăn có uống, gì về phần tái phao đầu lộ diện bãi quán kêu bán? Huống chi, lấy oản nương như vậy dáng người, tổng không hề thiện người tâm hoài không quỹ, nếu là chịu ủy khuất, oản nương chẳng phải oan uổng?!"

" Trầm công tử, ta vẫn chưa quên trầm công tử trong lời nói. Chính là..." Oản nương giương mắt đảo qua trầm tuyệt tâm đích mi nhãn, rồi sau đó hồng nghiêm mặt tái độ cúi đầu, nhẹ giọng nói:" Công tử đã là có gia thất người, ta không thể tái dựa vào công tử. Khiếm công tử đích nhiều lắm, oản nương hội chậm rãi còn thục." Ngón tay lẫn nhau giảo nhiễu không ngừng, oản nương cắn hạ thần không biết làm như gì biểu tình. Nàng tâm có thiển oán, lại tự giác không nên như thế. Do nhớ rõ trầm tuyệt tâm ngày đó theo như lời‘ phụ trách’ việc, bất quá đảo mắt, tiện kết thân sự, thành có gia thất người. Thật cũng là, đối phương quý vi tri phủ thiên kim, lại là chưa kinh nhân sự đích sạch sẽ nữ tử, Kim Đồng Ngọc Nữ, tự nhiên cùng xứng. Mà nàng, tính cái gì đâu? Mang theo đứa nhỏ đích quả phụ, kí vô gia tài, lại không có quyền thế ngưỡng trượng, có thể đắc trầm công tử hảo tâm thu lưu, đã là chuyện may mắn, lại có thể nào vọng tưởng ngày đó đích phụ trách nói như vậy?!

Vài câu phiến diện nói như vậy, trầm tuyệt tâm đã là nhiên. Nàng tiến lên khinh trạc Linh nhi đích khuôn mặt nhỏ nhắn nhân, nghe nàng phát ra‘ lạc lạc’ đích tiếng cười, bất giác chịu cuốn hút, lộ ra ý cười." Oản nương chính là đối ta có sở nén giận?" Sợ là ngày đó đích kia phiên lời nói bị‘ Tiểu nương tử’ ghi tạc trong lòng, hiện giờ hiểu đắc nàng cùng tri phủ thiên kim kết thân, trong lòng khó chịu đi?! Cũng hoặc... Kí là tiều của nàng da thịt, cùng điếm ô lại có gì đừng? Nếu phi nữ tử đích bí mật không thể nàng nói, lại sao có này phiên vô cớ tỏa toái đâu? Tư cập, trầm tuyệt tâm thở dài một tiếng, trong bụng khổ sở không thể nào tố nói. Nàng bốc lên oản mẹ ôi cằm, nói:" Kí là không có quên ta nói trong lời nói, tiện không cần nhắc lại còn thục việc. Trầm tuyệt tâm hướng mà nói nói tính nói, chẳng sợ đều không phải là cố ý lâm vào, ta cũng hội phụ trách. Chỉ cần oản nương ngươi nói một tiếng, trầm tuyệt tâm định hội cùng ngươi danh phận."

" Không!" Tựa hồ, oản mẹ ôi phản ứng có chút kích động. Nàng phe phẩy đầu thoáng lui về phía sau, trên mặt đích đỏ ửng thượng chưa hoàn toàn thối lui, tâm nội cũng dâng lên ít hứa cảm động. Trầm công tử là tốt nhân, nàng không thể ngay cả mệt vu nàng! Bẩn phá đích quả phụ, như thế nào xứng đắc khởi như trầm công tử như vậy cao quý người đâu?

" Oản nương cũng không cần trầm công tử đích phụ trách, cũng không cần cái gì danh phận. Oản nương, điếm nhớ đích, thủy chung đều là ta kia vô tội uổng tử đích tướng công! Hiện giờ đắc trầm công tử đích trợ giúp, nếu người chết không thể sống lại, oản nương tiện phải hảo sinh phủ dưỡng Linh nhi lớn lên." Oản mẹ ôi thanh âm run rẩy, dấu không được chính là lần đầu nói dối đích khẩn trương. Nàng chưa từng nói qua hoang nói, giờ phút này là lần đầu tiên, thực thực nhân đích lần đầu tiên.

Nhiều yêu buồn cười, ai hội điếm nhớ một cái chung ngày say rượu hảo đổ, đối thê tử đánh mắng tác thủ đích tướng công đâu? Trầm tuyệt tâm không tin, lại cũng không đắc không tin. Oản nương thủy chung đều cố chấp đích tuân theo ba theo bốn đức chi tắc, nếu là này phiên nói tự người bên ngoài trong miệng thốt ra, nàng tự nhiên không tin, nhưng là oản nương... Trầm tuyệt tâm không biết giờ phút này là gì tâm tình, nàng gợi lên Linh nhi đích tay nhỏ bé miễn cưỡng cười, nói:" Kí là như thế, ta không đáng miễn cưỡng. Chỉ mong oản nương hảo sinh ngốc ở chỗ ở, cần cái gì tiện tri hội một tiếng, trầm tuyệt tâm định hội toàn lực thỏa mãn. Lòng người cách cái bụng, tổng có người đối với ngươi tâm hoài không quỹ, vẫn là cẩn thận vi hảo. Đi thôi, nhàn hạ vô sự, ta tặng ngươi hồi chỗ ở đi."

" Không, không lao trầm công tử." Oản nương cự tuyệt," Trầm công tử vừa mới thành thân, phải làm hảo sinh bồi bồi tân nương tử đích. Đúng rồi..." Oản nương đoan đến một chén thêm đặc chế đích hàm tương đích đậu hủ hoa, nói:" Đây là cấp trầm công tử lưu đích."

Trầm tuyệt tâm thường một ngụm, trong đó hương vị, thật sự mĩ cực. Nghĩ oản nương không muốn hưởng thụ an dật, của nàng trong đầu nhất thời có sở chủ ý," Oản mẹ ôi đậu hủ hoa thật sự là tô châu nhất tuyệt. Bên ngoài bãi quán rốt cuộc là không tốt đích, không bằng bàn hạ cái cửa hàng, an tâm kinh doanh như thế nào?"

" Ta? Ta sẽ không nha!" Huống chi, nàng làm sao đến đích ngân lượng bàn mua cửa hàng đâu?

" A a, việc này tình sẽ không lao oản nương lo lắng. Ta biết oản nương không hiểu sinh ý, không bằng ta làm đại đầu, oản nương làm tiểu đầu nhân. Ta nghĩ biện pháp bàn hạ cửa hàng, oản nương thế ta kinh doanh, nhưng thật ra dư ngươi cùng ứng đích nguyệt tiễn, như thế nào?" Dù sao là đã làm quán vị sinh ý đích, trầm tuyệt tâm tin tưởng, bằng oản mẹ ôi thủ nghệ cùng dân chúng nhóm đích khẩu khẩu tương truyền, định có thể đem sinh ý làm hỏa.

" Ta... Ta toàn nghe trầm công tử đích." Vu oản nương mà nói, có thể đắc trầm tuyệt tâm trợ giúp đã là vạn hạnh, cho dù là không có nguyệt tiễn, nàng cũng sẽ khuynh tâm tương trợ. Trầm công tử vu nàng, là ân nhân, cũng... Lệnh nàng mâu thuẫn người.


Phất Tụ Hồng Trang – Nam Mệnh Vũ – Chương 21  - 30 | Bách hợp tiểu thuyết27. Chương thứ hai mươi bảy: Cơm thực


" Kí là toàn nghe ta đích, này tiện tặng ngươi trở về đi." Trên đường người đến người đi thật sự ầm ỹ, trầm tuyệt tâm nâng tay vịn oản mẹ ôi yêu chi, niệm nàng thân bối ấu anh không lắm phương tiện, lại lo lắng không hề quỹ người trên đường chỉ ác, lúc này mới muốn tặng nàng trở về.

Đạp bước hết sức, tô vãn ngưng đích thanh âm lạnh như băng đích truyền lại đây:" Phu quân, cha mẹ đều ở phủ lí chờ ngươi trở về cộng cơm, chớ để cùng ngoại nhân nhàn tán gẫu lâu lắm." Nàng đem‘ ngoại nhân’ hai chữ áp đích sâu nặng, nếu phi công bà đều ở thính đường chờ, nàng lại như thế nào xuất môn tìm nàng hồi phủ? Lại càng không nói lấy‘ phu quân’ tên cùng gọi. Oản mẹ ôi bộ dáng tô vãn ngưng tự là thức đắc đích, nàng đều không phải là quang minh lỗi lạc đích chính khí quân tử, tự nhiên không cần vi mới vừa rồi ở giữ sườn nghe lén việc phụ trách. Phản nhưng thật ra trầm tuyệt tâm, tô vãn ngưng mắt lạnh đảo qua, tâm nội cũng một trận khinh thường. Rốt cuộc là lãng đãng phong lưu đích công tử ca nhân, ngay cả vong phu đích phụ đạo nhân gia đều không chịu buông tha.

Nghe vậy, oản nương trước hết đem tầm mắt đầu ở tô vãn ngưng đích trên người. Kia bàn hoa quý nhu mĩ đích xiêm y, kia bàn lãnh diễm động lòng người đích bộ dáng, kia bàn ung dung đạm nhã đích phong vận. Lần đầu tiên như vậy gần khoảng cách đích tiều trầm công tử đích thê tử, oản nương trong lồng ngực đốn sinh một trận tu sỉ chi cảm. Như vậy mĩ đích phu nhân, nàng một cái không biết phụ nhân, quang là cùng nàng nhìn nhau mà trạm, sợ là bẩn người bên ngoài đích nhãn. Trầm công tử thật sao là hảo đại đích phúc khí, có thể đắc như vậy một cái tiếu lệ giai nhân làm bạn chung thân.

" Trầm, trầm công tử." Oản nương đem có chút buồn ngủ đích Linh nhi ôm vào trong ngực, lui lại mấy bước cùng trầm tuyệt tâm bảo trì khoảng cách. Nàng là không thể bị công tử đích phu nhân có sở hiểu lầm đích, cũng không có thể làm cho trầm công tử bởi vì nàng mà cùng phu nhân đột sinh khúc mắc," Trầm phu nhân đã muốn xuất môn nhân tìm ngươi, oản nương một người trở về tiện khả. Công tử phu nhân, oản nương cáo từ."

" Oản nương?" Mắt nhìn không muốn ở lâu đích oản nương, trầm tuyệt tâm cũng không tri chỉ gì giải thích, con đứng ở tại chỗ tiều nàng việt đi càng xa, thẳng đến đạm ra tầm mắt. Đường cái thượng vẫn là người đến người đi, không ít dân chúng sôi nổi ghé mắt tiều liếc mắt một cái nha hoàn ở giữ đích tô vãn ngưng. Từ trước chưa từng tiều quá tô tri phủ đích thiên kim là gì bộ dáng, con ngẫu nhiên nghe nói là cái mỹ nhân nhân, hôm nay vừa thấy, thật sao kinh diễm.

" Phu quân mạc không phải phải ta vẫn đứng ở nơi này bị dân chúng tùy ý khuy xem sao không? Cha mẹ còn tại phủ lí chờ chúng ta trở về, phu quân?" Trong lòng do dự nhiều hồi, tô vãn ngưng cuối cùng tiến lên vãn trụ trầm tuyệt tâm đích cánh tay, tiến đến của nàng bên tai nhân nhẹ giọng mưa phùn, tiều ở người khác trong mắt, đó là vợ chồng trong lúc đó không thể hắn nói đích khuê trung mật ngữ:" Trầm công tử trời sanh tính đa tình, ngươi nếu nghĩ muốn vẫn ngốc ở trong này, ta tự là vô năng làm thiệp. Chính là, mời ngươi chớ để vong chúng ta đích ước pháp tam chương, nghĩ đến, ngươi cũng không nghĩ muốn thành thân ngày thứ hai tiện lạc đắc cái vợ chồng không cùng đích cách nói đi!"

" A a, vợ chồng không cùng? Kí là nương tử chủ động tiến đến tìm ta, lại sao có vợ chồng không cùng nói đến đâu? Ta đối nương tử ngươi, chính là rất là thích đâu!" Tô vãn ngưng hội diễn, nàng trầm tuyệt tâm cũng hiểu được như thế nào phối hợp. Nếu trên đường đích người đi đường là này trường diễn đích người xem, kia trầm tuyệt tâm tự đương cấp các nàng một cái thật to đích□□. Đột nhiên đích, nàng nắm ở tô vãn ngưng đích yêu chi, thân thủ vuốt ve đối phương đích phát kế, thấu tiến lên khi, cơ hồ tất cả người đi đường đều dừng cước bộ nhìn phía các nàng, thẳng đến hai người đích bóng dáng dĩ nhiên thiếp hợp trọng điệp, hâm mộ thanh thanh. Tái tách ra khi, tô vãn ngưng đích hai má phù khởi thản nhiên đích đỏ ửng, của nàng hai tay nắm chặt thành quyền, cơ hồ hận thấu tùy ý khinh bạc vu của nàng‘ gan lớn đồ đệ’.

" Nương tử đích thần thật sao là hương nhuyễn bão mãn, tú mầu khả cơm, thật sao như thế!" Bất quá tinh đình điểm thủy, phùng trường chỉ diễn, có gì không thể? Chính là, vì sao tâm có lương ý, tự giác đối ai không dậy nổi đâu! Trầm tuyệt tâm thùy mâu, mới vừa rồi đích diễn hước ý hoàn toàn thối lui." Hồi phủ đi." Nàng dắt tô vãn ngưng đích thủ, vạn bàn tâm tình hoàn toàn không ở.

Nhân thiếu gia nhiều ngày chưa từng ở phủ nội dùng cơm, lại nhân hôm nay nãi thành thân đích ngày thứ hai, phủ đồ ăn Trung Quốc thực phá lệ phong phú. Một nhà nhân im lặng đích dùng cơm, chỉ nghe đắc bát khoái đích va chạm, không có ai đầu tiên mở miệng. Hơi hứa, đại để là chú ý tới tô vãn ngưng không quá nâng khoái, luôn nhiễu quá chúc lí đích thông hoa cẩn thận yểu thực, lại thấy hôm nay bữa sáng ít có thanh đạm, toại chiêu đến hạ nhân, nói:" Một lần nữa đoan bát chúc đến cấp ít nãi nãi,bà nội, đừng phóng thông hoa. Mặt khác, phân phó phòng bếp làm lưỡng đạo tố sao, đi thôi."

Trầm tuyệt tâm đích thể thiếp nhập vi tự là làm cho tô vãn ngưng khác mắt thấy đãi, nàng không nói ngữ, con cúi đầu cái miệng nhỏ đích yểu thực chúc thang. Nhưng thật ra trầm lão gia, này tình cảnh này, thật làm cho hắn vui mừng:" A a a, không nghĩ tới Tâm nhi thành thân sau hoảng nếu một đêm lớn lên, như thế cẩn thận, ta cùng ngươi nương giai khoan tâm không ít. Đãi các ngươi hồi môn lúc sau, cũng nên làm cho ngưng nhân thế ngươi nương phân đam phủ trung sự vụ. Nếu có thể sớm đi ôm đắc tôn nhân cho chúng ta hai lão, Trầm gia không sầu có sau nột!"

Tôn nhân?! Đứa nhỏ?! Đề cập việc này, tô vãn ngưng không khỏi mặt đỏ, chính là trong lòng một mảnh thê lương. Ước pháp tam chương, nàng bất quá là Trầm gia hữu danh vô thật đích nhân tức, lại làm sao hội cùng trầm tuyệt tâm da thịt chi thân? Vốn là là ích lợi kết thân, gì đàm tử tự sau đại đâu?

Không nói gì lấy đối khi, trầm phu nhân cập khi đem nói tra chuyển di. Nàng kéo trầm lão gia đích cánh tay, vuốt ve hắn thoáng thô tháo đích thủ bối, nói:" Lão gia cũng quá mức cấp. Tâm nhi vừa mới thành gia, tiểu hai khẩu nhân thượng nhu ma hợp, còn nữa cửa hàng lí còn có sinh ý cần chiếu cố, ngưng nhân nếu là có hứng thú, cũng khả đi theo Tâm nhi học học kinh thương làm trướng, ngày sau cũng có thể giúp nàng đang đánh lí Trầm gia đích sinh ý."

" Ngưng nhân hiểu được."

" Phu nhân nói chính là phu nhân nói chính là. Hiện giờ Tâm nhi cũng đã lập gia đình, ta lão, sinh ý việc sớm muộn gì đều đắc giao cho các ngươi mấy năm nay khinh nhân. Chính là phủ trung sự vụ đông đảo, ta sợ phu nhân ngươi quá mức thao lao, có ngưng nhân hỗ trợ cũng có thể tỉnh ngươi khí lực. Tâm nhi thông dĩnh, sinh ý chi đạo một chút liền thấu, vợ chồng lưỡng một người chưởng ngoại một người chưởng nội, chẳng phải sự hòa thuận?!" Nói đến để, trầm lão gia vẫn là không đổi được trọng nam khinh nữ đích tư nghĩ muốn, không muốn nữ tử tiếp xúc sinh ý, chỉ phải nam tử chưởng quản tài chính.28. Chương thứ hai mươi tám: Quải bài


Di hương viện tự thưởng ngọ mở cửa nghênh khách, ban đêm ngủ đắc không nhiều lắm, cô nương nhóm không sao cả tiếp không tiếp khách, che quần áo ỷ ở lan can chỗ bế mâu tiểu khế. Kia bàn dày tiếu dung, đừng là một đạo mê người đích phong cảnh. Tiến đến đích khách nhân nhưng thật ra không nhiều lắm, phong lưu công tử, phú giáp thương nhân, đều tự có đều tự đích bận rộn, tuy là muốn tới, cũng phải đẳng màn đêm lâm hạ, mới vừa rồi hiển lộ huân tâm*.

Khách nhân không nhiều lắm, lão bảo khái qua tử cùng vài tên tráng hán thương lượng khi nào theo ngoại đầu tái mua mấy có tư sắc đích chưa kinh nhân sự nha đầu trở về, cũng tốt dùng các nàng kiếm đó nhàn tài. Trơ mắt lại có tân đích thanh lâu sắp khai nghiệp, lão bảo rõ ràng này có tiền nam nhân đích miệng mặt, cựu nhân ngoạn nhân nị, tiện đem ánh mắt đầu ở này cái chưa từng‘ hưởng qua’ đích cô nương trên người. Này một lát, đều ở mở to tinh thần đầu nhân ngóng trông tân điếm nhân mở cửa, nghe nói nơi đó đích chưởng gia nhân là cái xinh đẹp xinh đẹp đích‘ hồ ly tinh’, còn không có khai nghiệp đâu, liền ai cái phủ thượng phái tặng thỉnh thiếp, quang là này nha đầu, liền đem không ít nam nhân mê trụ, hừ! Nam nhân nột!!!

" Trơ mắt sồ nhân nan tìm, mẹ mẹ thúc giục đích như vậy nhanh, chúng ta nhất thời bán một lát thật sự lộng không đến nha!" Cầm đầu đích đại hán tích trượt đi đích chuyển con mắt tử, trong lòng đầu tính toán như thế nào mới có thể làm cho lão bảo tái cho hắn nhóm thêm đó ra lực đích ngân lượng.

" Cái gì sồ nhân nan tìm! Các ngươi này giúp lạn đầu lĩnh hội không có biện pháp? Ta nghe nói mấy ngày trước đây, các ngươi còn cấp đem phải khai nghiệp đích kia gia nhân tặng đi không ít tuổi trẻ mạo mĩ đích cô nương. Như thế nào? Đến ta người này liền lộng không đến? Kí là lộng không đến, mẹ mẹ ta cũng không tính toán cưỡng cầu, chúng ta đâu, đông gia không tìm tìm tây gia nhân, tổng có có thể làm cho!" Lão bảo hừ lạnh vài tiếng, đương nàng như vậy nhiều năm đích lão bảo bạch làm sao không? Nam nhân nột, vô phi tham tài tham mầu, mầu nàng người này nhưng thật ra có thể ăn cái mệt làm cho bọn họ thư thản vài lần, tài thôi! Nghĩ muốn đều đừng nghĩ muốn!

" Hải yêu! Của ta mẹ mẹ yêu! Tiều ngài lời này nói đích, chúng ta khi nào thì cấp đừng gia tặng quá cô nương?! Mấy ngày nay quan phủ trảo đắc nhanh, các huynh đệ thật sự không dám mạo muội động tác nha! Nói sau, ngài người này viện lí đầu không phải có hảo mấy bị bao đích cô nương sao không? Làm cho các nàng quải bài nhân tiếp khách không phải thành? Chúng ta kia đầu nhân cho ngài tìm, này đầu nhân ngài cũng không khoan dụ rất nhiều sao không?"

Nhắc tới viện lí nhân bị bao đích mấy cô nương, lão bảo đầu tiên nghĩ đến đích đó là nhiều tháng chưa từng quải bài nhân tiếp khách đích sơ tình. Sơ tình đích bộ dáng không coi là chim sa cá lặn, lại chỉ có một phần nhân chưa ra khuê môn nhân đích nha đầu đích sạch sẽ hơi thở. Không ít quý thương đều nhân điểm ấy muốn đối thứ nhất thân phương trạch, lại nhân đối Trầm gia đích kiêng kị, chưa từng có sở hành động. Bất quá, nghe nói Trầm gia đích công tử mấy ngày trước đây đã muốn cùng tô tri phủ đích thiên kim đính hôn, như vậy xem ra, nên là sẽ không tiếp tục bao hạ sơ tình. Ân, nếu là như thế, không bằng làm cho nàng một lần nữa quải bài nhân tiếp khách, định có thể tiểu kiếm một phen!

Lão bảo trong lòng đầu tính toán của nàng tiểu kim khố nhân lại đắc tiến nhiều ít ngân lượng, ngoài miệng cũng không nhàn, qua tử bì phun đắc đầy đất đều là, thật bẩn loạn." Đi, đem sơ tình cho ta kêu đến." Nàng uống bên người nhân đích nha hoàn, đãi sơ tình đẩy cửa mà vào, kia trương lạp dài đích bàn mặt lúc này cùng mục như xuân. Nàng thân thiết đích kéo qua sơ tình đích thủ, vuốt nàng một trận quan tâm:" Của ta hảo nữ nhân yêu, ta nương lưỡng có thể có hảo mấy ngày nay tử không có lao lao gia thường lạc! Ai yêu! Đây là làm sao vậy? Tiều này tiều tụy đích khuôn mặt nhỏ nhắn nhân, thật sự là làm cho mẹ mẹ đau lòng!"

" Tạ mẹ mẹ quan tâm, ta không có việc gì." Sơ tình vô tinh đánh thải đích đảo qua đứng ở một bên nhân đích mấy đại hán, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng thật sấm nhân. Nàng đánh cái lạnh run, trong lòng thượng thả nhiên. Lúc trước nàng chính là bị như bọn hắn bình thường đích ác hán mạnh mẽ bán đến nơi này, hiện giờ nhìn thấy bọn hắn, nghĩ đến, nên là lão bảo hiềm viện nhân lí đích cô nương không nhiều lắm, toại làm cho bọn họ tái tặng mấy lại đây. Ai! Cũng không biết lại có làm sao đích cô nương như vậy thất điệu trinh khiết, tránh khỏi ách vận!

" Tiều sơ tình lời này nói đích, mẹ mẹ không quan tâm ngươi quan tâm ai đâu!" Lão bảo nắm sơ tình đích hai tay, trên mặt lộ vẻ ẩn nhẫn đích quan thiết ý:" Sơ tình nha, mẹ mẹ nhìn ngươi mấy ngày nay tử tổng đem tự cái nhân nhốt tại trong phòng đầu, kia bàn tiêu trầm, chính là vì Trầm gia bạc tình đích công tử?"

Sơ tình không nói, thần sắc trong lúc đó đã là biểu minh của nàng thương thần gây nên người nào. Bạc tình, nói bạc tình đích không nên là Tâm nhi, chỉ đổ thừa nàng thân ở phong trần, không thể cũng thường nhân đích thân phận ngày ngày bạn ở của nàng bên người. Mà nay, cũng chỉ có thể bị động đích ngốc ở trong này, chờ đợi của nàng đã đến.

" Ta đã biết đạo! Sơ tình ngươi là vì cái kia bạc tình quả ngôn đích trầm công tử!" Lão bảo thở dài, dư quang thủy chung chú ý sơ tình đích thần sắc, thấy nàng ánh mắt ảm đạm, không khỏi đề cao thanh điều, nói:" Ngươi đây là gì khổ? Tiến đến hoan trường đích ai không phải đồ cái ngoạn nhân nhạc? Nam nhân nột, nhất có mới nới cũ! Ngươi như vậy tiêu trầm, nàng lại ngốc ở tân nương tử đích ôn nhu hương hảo không mau sống! Của ta hảo nữ nhân, quên đi đi!!!"

Nghe vậy, sơ tình cũng sửng sốt. Tân nương tử? Làm sao đến đích tân nương tử đâu? Nàng rõ ràng trầm tuyệt tâm đối nếu tuyết đích thâm tình, lại như thế nào thú nàng nhân làm nương tử đâu? Sẽ không! Định nhiên sẽ không! Nàng lắc đầu, thủy chung chưa từng tin tưởng lão bảo đích‘ hoang đường nói như vậy’," Không! Nàng sẽ không thành thân đích! Hứa là, hứa là gần đây sinh ý phồn vội, lại hứa là... Hứa là trầm lão gia làm cho nàng ngốc ở phủ lí không được xuất môn..." Sơ tình bắt đầu ngữ vô luân thứ, hoảng nếu hét lên mấy đàn khổ tửu, bán túy bán khổ, không được này vị.

" Ngốc nha đầu! Mẹ mẹ như thế nào lừa ngươi đâu! Liền trước đó vài ngày, ngươi ở trong phòng không hiểu nhiều lắm, nhưng chúng ta khả tiều đắc nhất thanh nhị sở! Nghe nói thú chính là tô tri phủ đích thiên kim, ai yêu! Ngươi cũng không biết đạo, kia việc vui bạn đích yêu! Trừ bỏ Trầm gia, tái vô người khác bởi vậy thực lực đâu!"

" Mẹ mẹ vì sao phải nói cho ta này đó." Sơ tình cúi đầu không làm biểu tình, vì sao phải nói cho nàng này đó đâu? Ngày ấy đích nghênh thân trượng đội khua chiêng gõ trống thật sự náo nhiệt, tuy là nàng ngốc ở trong phòng, cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Nguyên lai, kia đúng là Tâm nhi thú thân đích đội ngũ, Tâm nhi nàng... Thật sao buông cựu tình, có tân nhân sao không? Vì sao, vì sao?!

" Ai! Mẹ mẹ ta không đành lòng gặp ngươi như vậy tiêu trầm nha! Nữ nhân, mẹ mẹ biết ngươi đối nàng chung tình, khả ngươi đừng vong, chúng ta thân ở phong trần, có người nào nam nhân nguyện ý dư chúng ta danh phận đâu? Không khỏi tương lai vô y vô dựa vào, gì không chuyên tâm kiếm tiền, cũng tốt có cái bảo chướng đâu? Nữ nhân nếu là nghe mẹ mẹ nó nói, hiện tại tiện hảo sinh sơ tẩy cách ăn mặc một phen, buổi tối quải bài nhân tiếp khách, định không hề ít phú quý công tử nguyện đầu ngân lượng cùng ngươi nột!" Lão bảo lời nói uyển chuyển có tự, nghe vào người bên ngoài trong lòng, vạn bàn giai vì sơ tình đích về sau. Ai có thể lại rõ ràng? Đắc đến đích ngân lượng, đại bộ phận đều tiến lão bảo đích túi tiền đâu!

" Không! Mẹ mẹ, ta không cần quải bài tiếp khách! Ta đã bị trầm công tử bao hạ, nên con vi nàng một người mà đẳng. Tuy là nàng có thê thất, ta tin tưởng, nàng sẽ không vong của ta." Nàng không cần quải bài! Không cần tái trở lại khi đó đích dày vò ngày! Của nàng thân mình, lòng của nàng, đều chính là thuộc loại Tâm nhi một người đích, ai cũng thưởng không đi, ai cũng đoạt không đi!

" Cái gì sẽ không vong ngươi! Mẹ mẹ ta nói như vậy nhiều, ngươi sao đích vẫn là như vậy chấp nhất đâu! Cái kia trầm công tử thú chính là tri phủ thiên kim, người ta cao quý xinh đẹp tuyệt trần, lại như thế nào tái quải niệm ngươi này luân lạc phong trần đích‘ sang di nữ tử’? Nghe mẹ mẹ nó nói, kim nhân cái liền một lần nữa quải bài!"

" Không! Ta không cần!" Sơ tình cự tuyệt.

Thật sao là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Lão bảo không lòng dạ nào cùng nàng tiếp tục nói nhuyễn nói háo đi xuống, hai mắt trợn tròn, cũng như bát phụ bàn kết yêu mà đứng:" Yêu a! Ngươi thật đúng là đương chính mình là cái giác nhân là đi! Ta nói cho ngươi, ngươi chính là một cái cung nam nhân nhóm ngoạn nhân nhạc đích công cụ! Không quải bài nhân tiếp khách? Khi ta di hương viện là miễn phí đề cung ăn uống đích thiện đường sao không! Ngươi không phải không muốn quải bài sao không? Hảo!" Lão bảo duệ sơ tình đích cánh tay đem nàng xả tiến bên người đích đại hán đôi nhân lí, nói:" Mẹ mẹ ta thưởng các ngươi một cái hảo sống nhân! Hảo hảo□□ nàng một phen, cũng tốt làm cho nàng rõ ràng, chúng ta này di hương viện, rốt cuộc là làm gì đích!"


29. Chương thứ hai mươi chín: Cứu mỹ nhân


Phố thị tiếng người sảo nháo, trầm tuyệt tâm bước lí tán mạn, từ từ đích phe phẩy chiết phiến vu hóa quán tiền nhàn cuống. Trầm từ nửa bước không li đích đi theo nàng, trên mặt lộ vẻ cấp vẻ," Thiếu gia! Đều phía sau, ngài như thế nào còn có tâm tư nhàn cuống nha!"

" Như thế nào? Ta thế nào cũng phải không tâm tư nhàn cuống mới được?" Trầm tuyệt tâm lặc cười, thật sao là hoàng đế không vội thái giám cấp, nàng cùng tô vãn ngưng vốn là là hữu danh vô thật đích giả vợ chồng, này một lát nàng chịu người khác yêu ước ra phủ, làm sao cố tùy nàng phía sau sợ phòng?

" Thiếu gia! Ngài như thế nào sẽ không cấp đâu!" Trầm từ lôi kéo nàng không cho nàng tiếp tục nhàn cuống," Cái kia tôn tri hạo không biết tốt xấu, cư nhiên làm cho người ta đem tín đưa đến phủ nha nội viện nhân! Thiếu gia! Ít nãi nãi,bà nội chính là chúng ta Trầm gia đích ít nãi nãi,bà nội! Ngài sẽ không sợ bọn hắn cô nam quả nữ đích, hội gặp phải cái gì..." Lời còn chưa dứt, trầm tuyệt tâm xoay người dùng cây quạt để ở trầm từ đích hồ ngôn loạn ngữ," Chớ có loạn đoán! Tôn tri hạo cùng ít nãi nãi,bà nội nãi nhiều ngày chưa thấy đích cựu hữu, ước hẹn vừa thấy có gì không ổn? Ngươi nếu là thiếu, tiện hồi phủ lí hiết, ta tự cái nhân cuống một lát, tỉnh ngươi ở ta bên người quát táo không ngừng!"

" Chính là thiếu gia! Ngài cùng ít nãi nãi,bà nội mới vừa hồi môn nhân hắn liền phái người tặng tín ước thấy, này đẳng thực hiện, thật sự có thất lẽ thường!"

" Đủ liễu! Ngươi thả trở về đi!" Trầm tuyệt tâm mày thâm trứu, không muốn tái nghe trầm từ đích lao thao nói như vậy. Nàng tự nhiên rõ ràng tôn tri hạo đích mục đích, như thế cùng yêu, thật sao bách không kịp đãi. Tô vãn ngưng a tô vãn ngưng, không thể tưởng được đường đường tri phủ đích thiên kim cũng sẽ hành kia bàn lừa gạt cha mẹ việc, hồi môn nhân chi khi tư hội mặt khác nam tử, Trầm gia đích này đỉnh lục mạo, nàng đái đích thật sự thích hợp.

" Thiếu gia có phải hay không hiềm trầm từ lắm miệng." Trầm từ ủy khuất đạo.

" Chưa từng hiềm quá." Trầm tuyệt tâm dùng phiến đầu xao đánh lòng bàn tay, tiểu tư một lát, nói:" Chính là cho ngươi đi trước hồi phủ, cũng tốt biết được ít nãi nãi,bà nội khi nào về đến. Đúng rồi, nếu là nhạc phụ nhạc mẫu hỏi, tiện nói ít nãi nãi,bà nội cùng ta đồng đi miếu lí bái phật xin sâm, chớ để làm cho bọn họ cảm thấy không ổn. Ngươi đi theo ta bên người nhiều năm, ít nãi nãi,bà nội bên kia nhân nói như thế nào, ngươi nên là rõ ràng đích. Này có chút toái ngân ngươi thả cầm, nghe nói nam phố bên kia nhân tân khai gia trà lâu, nơi đó đích hạnh hoa tô làm đích không tồi, mua đó cấp ít nãi nãi,bà nội nếm thử,chút, miễn cho nàng quá ngọ mà về, ngộ cơm khi đói bụng."

Nghe vậy, trầm từ ủy khuất đích cái miệng nhỏ nhắn nhân lập tức giơ lên một cái cười to," Hắc hắc! Ta đã biết đạo, thiếu gia định là quan tâm ít con bà nó! Ai! Trầm từ cái này đi đem hạnh hoa tô mua trở về, đẳng ít nãi nãi,bà nội hồi phủ hưởng dùng!"

" Ngươi thả đi thôi." Trầm tuyệt tâm cũng không để ý trầm từ đơn độc thuần nói như vậy, hắn dù sao cái gì đều không rõ ràng lắm, nếu tài năng ở ngoại nhân xem ra nàng cùng tô vãn ngưng ân yêu, thật không mất làm một kiện chuyện tốt. Nhàn cuống một lát, trầm tuyệt tâm đã giác không hề tâm tình, nhiều ngày chưa có thể thống khoái uống rượu, nàng không khỏi niệm mới đầu tình mỗi hồi vi nàng chuẩn bị tốt rượu ngon. Ân, nhiều ngày chưa từng đặt chân di hương viện, cũng không biết sơ tình có thể có tân đích trà tửu đãi nàng nhấm nháp?

Không có lão bảo bên ngoài nghênh khách, trầm tuyệt tâm phe phẩy chiết phiến nhắm thẳng lầu hai sơ tình đích phòng, sao nghĩ muốn trong đó bài trí không thay đổi, sơ tình lại không biết đi làm sao. Người ni? Trầm tuyệt tâm đứng ở bàn tiền hoàn thị bốn phía, nghĩ hay không nên lúc này nhiều đẳng một lát. Có hảo giống như sơ tình đích tê tâm liệt phế đích giãy dụa thanh truyền đến, nàng mày tái độ trứu khởi, tuần thanh âm dục hướng đừng chỗ tìm.

Sơ tình đích ngoại sam đã bị thô lỗ đích tê phá, một gã đại hán áp chế của nàng thân mình, khiến nàng không thể động đậy. Bên người đích cái yếm dĩ nhiên bại lộ, sơ tình tóc tán loạn, điên cũng giống như đích muốn thoát đi tái độ* đích ách vận." Không! Không cần! Không cần! Cầu cầu ngươi buông ra ta! Mẹ mẹ! Mẹ mẹ! Cầu ngươi làm cho bọn họ buông ra ta! Sơ tình sai lầm rồi! Sơ tình thật sao sai lầm rồi!"

" Sai? Ngươi có gì sai đâu? Ngươi bị trầm công tử trọng kim bao hạ, thân giới nhân cao quý, tự nhiên xem thường quải bài nhân tiếp khách đến đích ngân lượng. Bất quá mẹ mẹ nói cho ngươi, kí là thân ở thanh lâu, liền không nhiều như vậy cho ngươi lựa chọn đích quyền lực. Ngươi nếu có thể lựa chọn, làm sao tu ủy thân cùng ta này di hương viện lí? Hôm nay cho ngươi cái giáo huấn, cũng tốt cho ngươi từ nay về sau thành thật! Nữ nhân nột, đó tốt người ta đó là thượng bối tử đã tu luyện đích phúc đức, giống chúng ta này đó nữ nhân, đời này là bằng nghĩ muốn chỉ mong có người tốt đối xử tử tế chúng ta, nên như thế nào, liền như vậy chịu đi!" Dù sao xem quán nhiều lắm‘ bạo hành’, lão bảo đích tâm sớm chết lặng. Nhãn tiều sơ tình kia bàn đích sinh không bằng tử, nàng cũng chỉ là lạnh nhạt đích nhìn thấy, nhìn thấy sơ tình đích quần áo hoàn toàn bị đại hán tê lạn, cũng nhìn thấy hắn bách không kịp đãi đích dục phải cởi ra quần.

Đoán môn mà vào đích tiếng vang cả kinh đại hán dừng động tác, sơ tình thấy thế, lập tức băng bó chính mình đích thân thể quyền súc ở đầu giường góc. Này tình cảnh này, sớm không cần nhiều làm giải thích, một mực nhiên. Trầm tuyệt tâm đích ánh mắt đảo qua kia bàn chật vật đích sơ tình, tiện đà hung hăng đích nhìn chằm chằm bên giường đích đại hán, trực tiều đắc hắn tâm can nhân phạm chiến, mới vừa rồi khơi mào bán biên thần giác, cười lạnh nói:" Như thế nào? Ta đương cớ gì ? cửa không người nghênh khách, nguyên lai lúc này làm như vậy hảo diễn. Lão bảo đây là trong tay đầu không ngân lượng sao không? Lại đem của ta nhân tặng nhập hổ khẩu? Như thế nào, ngươi này di hương viện có phải hay không hiềm khai đích lâu lắm?" Nàng đi tiền vài bước, nhãn tiều sơ tình kia kiện thảm không đành lòng đổ đích ngoại sam, tức giận chưa phát, đã là thận nhân:" Căn cứ ta hướng luật pháp, này vị huynh đệ sở làm việc, nên đương trảm thủ! Không biết ngươi có thể có quan phủ lí đích thục nhân? Nếu là không có, ta là có thể giúp ngươi giới thiệu một phần, nhưng không biết, tri phủ đại nhân, khả hội giảm ngươi hình trách?! Cổn!!!"

Kia đại hán tự biết có tội, bị trầm tuyệt tâm như vậy ngôn ngữ, tự nhiên không dám ở lâu, bụi trượt đi đích trốn ra phòng. Nhưng thật ra lão bảo, thực thực nhân không nghĩ tới trầm tuyệt tâm sẽ ở thành thân sau tái đạp yên hoa nơi, nghe nàng lời nói, bất giác da đầu run lên, bật người tiến đến trước mặt nhân hướng nàng bồi tội," Ai yêu của ta trầm công tử! Là ta lão hồ đồ, vong sơ tình là ngài trung ý đích thiên hạ, lúc này mới làm chuyện sai lầm nhân, làm cho ngài sinh khí! Cũng may kia mấy mãng hán không thật sự đem sơ tình như thế nào, kỳ thật ta chính là làm cho bọn họ làm làm bộ dáng, dọa hổ dọa hổ sơ tình thôi! Ai biết bọn hắn xuống tay như vậy ngoan yêu! Trầm công tử đại nhân có đại lượng, hiện giờ này sơ tình cũng không bị như thế nào, ngài liền tha thứ ta này lão bà tử đi!"

" A a." Trầm tuyệt tâm cười mà không nói, như thế mâu thuẫn đích lời nói, thực đương nàng trầm tuyệt tâm là ngốc tử sao không? Bất quá, nàng đã mất tâm đối lão bảo nhiều hơn quái trách. Sơ tình còn tại giường giác khóc run rẩy, trầm tuyệt tâm quá tiền phủ thượng nàng tái nhợt đích hai má, một viên thâm khóa ở trí nhớ lí đích tâm không khỏi thu nhanh," Sơ tình, ngươi còn hảo?"Nghe vậy, sơ tình mới vừa rồi ngẩng đầu chú ý tới trầm tuyệt tâm đích tồn tại. Nàng bổ nhào vào của nàng trong lòng,ngực, nước mắt tùy ý lưu lại, không thể chỉ trụ," Tâm nhi! Tâm nhi! Cầu ngươi mang ta đi, mang ta đi!!!"


30. Chương thứ ba mươi: Tình ngôn 


‘ Tâm nhi’? Như thế xưng vị, nếu phi song thân, cũng có nếu tuyết một người gọi đắc. Hiện giờ sơ tình kia bàn tình cấp chi gọi, kinh chính là trầm tuyệt tâm, lăng đích cũng trầm tuyệt tâm. Lâu lắm chưa từng nghe được như vậy thân thiết gọi xưng, ngày xưa điểm tích, như ở trước mắt. Ấm ngọc ở hoài, trầm tuyệt tâm mắt nhìn phía trước, cũng nhìn không thể nhìn, nàng khẽ vuốt sơ tình hỗn độn tóc, mới vừa rồi ý thức được sơ tình phi nếu tuyết, yên hoa nơi, cũng có người bên ngoài sườn nghe.

" Như thế nào, lão bảo gần đây chính là quá mức thanh nhàn? Lại cũng làm đắc nhiễu nhân việc?" Nàng lãnh mâu lấy đối, đãi lão bảo thức thú nhân đích lòe ra cửa phòng, cũng không nguyện lâu đãi nơi này, phù ôm sơ tình hồi của nàng‘ phương tấc an bình’. Quần áo kí đã tổn hại, trầm tuyệt tâm tác tính thế nàng đem quần áo cởi ra, đãi phù nàng trên giường, lại lấy khăn mặt triêm thấp nước trong thế nàng chà lau trên mặt nước mắt, trong đó ôn nhu, không cần ngôn minh.

Sơ tình đích tâm tình thượng vô bình phục, hắn năm sở chịu khuất nhục lịch lịch ở mắt, mà nay tái kinh việc này, như tuyết càng thêm sương, ở nàng mãn mắt sang di đích trong lòng tái hoa mấy đạo miệng vết thương. Nàng run rẩy như trước, tuy là nước mắt đã lui, vẫn nhanh thu trầm tuyệt tâm đích ống tay áo không chịu phóng tùng." Tâm nhi! Mang ta đi, cầu ngươi mang ta rời đi nơi này!" Nàng thật sự không thể tiếp tục chịu được bực này ác mộng giống như đích cuộc sống, nàng rõ ràng, cũng hiểu được, trừ bỏ trầm tuyệt tâm, ai cũng không giúp được nàng. Mà nàng, trừ bỏ trầm tuyệt tâm, cũng không hội cầu người khác hỗ trợ.

" Sơ tình, đã muốn không có việc gì, chớ để khẩn trương." Không biết đương như thế nào an phủ trong lòng,ngực chịu kinh người, trầm tuyệt tâm chỉ phải ngồi ở bên giường vuốt ve của nàng thân bối, lấy dịu đi nàng giờ phút này đích khẩn trương. Về‘ Tâm nhi’ đích gọi xưng, nàng con lúc trước tình bởi vì chịu kinh rối loạn phân tấc, mới vừa rồi như thế thân nật đích gọi ra như vậy xưng hô, vẫn chưa nhiều làm hắn nghĩ muốn.

" Không! Sẽ không không có việc gì, cầu ngươi, mang ta rời đi nơi này!" Sơ tình lắc đầu, hai tay nhanh thu trầm tuyệt tâm đích vạt áo, khiến cho nàng theo bản năng đích cúi đầu đến, cũng không có gì cự tuyệt." Tâm nhi!" Sơ tình nước mắt tái dật, nàng khẩn cầu trầm tuyệt tâm, thậm chí ngay cả còn sót lại đích tôn nghiêm cũng hoàn toàn phao đi," Cầu ngươi mang ta rời đi nơi này, chỉ cần có thể khôi phục tự do thân, sơ tình nguyện vi ngươi đương ngưu làm mã, chỉ cần có thể mang ta rời đi, ta nguyện này sinh bạn trong lòng nhân bên người, vô danh vô phân cũng tốt, chịu khổ chịu mệt cũng khả, chỉ mong ngươi mang ta đi, viễn li như vậy‘ nhân gian địa ngục’. Tâm nhi! Cầu ngươi!!! Nếu tiếp tục ngốc ở trong này, ta... Ta sinh không bằng tử!!!"

Nghe vậy, trầm tuyệt tâm không khỏi thở dài. Nàng tri thanh lâu nữ tử thân thế bi khổ, mỗi ngày cười vui, bất quá là cường nhan ngạnh xanh. Vi đích, bất quá là sớm ngày toàn đủ ngân lượng vi tự cái nhân thục thân, thật giận lão bảo tham tài vô tình, cấp các nàng đích ngân lượng ít chi lại ít, nếu phi thiện tâm công tử trọng kim đem các nàng mang đi, thục thân ngày xa xa không hẹn. Chính là, nàng đã có gia thất, đối phương lại là tri phủ thiên kim, hơi có kém trì, Trầm gia đích sinh ý nan làm. Túng có kim ốc giấu kiều ý, sự thật nhiều nan, chỉ sợ không thể thực hiện.

" Sơ tình, ta tri ngươi trong lòng đau khổ, không muốn ngốc ở trong này." Trầm tuyệt tâm phạm nan, chỉ phải đem nàng lãm thân ở hoài, tái làm an phủ, nói:" Trơ mắt ta đã thành thân, tiện không thể như từ trước kia bàn tùy ý vọng vi. Ta túng có thục ngươi giúp ngươi chi tâm, cũng không có thể nóng lòng nhất thời, lỗ mãng làm việc. Đãi ta nghĩ hảo dàn xếp của ngươi pháp tử, định hội thục ngươi xuất môn." Rốt cuộc là thanh lâu nữ tử, như thế nào dàn xếp, cũng nan đề.

" Tâm nhi, ta tri ngươi đã muốn thành thân, cũng không tằng vọng tưởng trở thành ngươi Trầm gia đích nhân. Tự ngộ ngươi tới nay, hạnh đắc ngươi lấy lễ cùng đãi, chưa bao giờ vượt qua mảy may, lòng ta trung cảm kích vô cùng. Mà nay cầu ngươi, không vi ngày khác đắc dẹp an đốn, con vi thường bạn ngươi thân, lấy làm lực sở có thể cập việc. Cựu năm cũng tằng học quá tính sổ kinh thương chi đạo, cầm kì thư họa cũng có sở học, tuy không thể cùng ngươi so sánh với, chỉ mong đắc ngươi chút thưởng thức, lưu ta ở giữ. Tâm nhi, sơ tình lời ấy đều không phải là hư hoảng, ta không cầu tài phú, con cầu ngươi nhân ít khi đích điểm tích tình nghĩa, thục ta xuất môn."

" Ít khi tình nghĩa?" Trầm tuyệt tâm không hiểu rõ lắm trong đó ý tứ, nàng cũng không tằng nhớ rõ cùng sơ tình từng có năm ít giao tình, có gì đến ít khi tình nghĩa? Chính là, nàng thán đắc sơ tình sở đổng việc thật nhiều, nếu là nam tử, đương khả ủy lấy trọng dụng, trợ nàng hoàn thành không ít bách ở mi tiệp việc.

Sự cho tới bây giờ, sơ tình không nghĩ tái giấu diếm ít khi chuyện xưa, trải qua mới vừa rồi việc, nàng đốn nhiên tỉnh ngộ, thanh lâu chung quy là khuất nhục nơi, nếu nghĩ muốn đắc Tâm nhi tâm nội tấc hào vị trí, chung phải rời khỏi thanh lâu, đắc lấy tự do." Tâm nhi thật sao đối ta vô tình." Sơ tình thất vọng rất nhiều, cũng có thể lượng, nói:" Ngươi khả nhớ rõ từ trước cùng ngươi cùng nếu tuyết cộng đồng hi diễn chơi đùa đích tiểu cô nương nhân?"

Như thế đề cập, thật có ấn tượng. Trầm tuyệt tâm hồi tưởng một lát, nói:" Nhưng thật ra có chút ấn tượng. Kia cô gái nhân cùng chúng ta chơi đùa nhiều khi, ăn uống giai ở một khối nhân. Làm như, làm như hứa viện ngoại gia đích thiên kim, danh gọi hứa thanh y. Bất quá, hứa gia ở vài năm tiền tiện đã rách nát, hắn gia đích nữ nhân cũng không bóng dáng..." Kia bàn nhớ lại, trầm tuyệt tâm đột nhiên ngộ đạo," Hay là, ngươi chính là hứa viên ngoại gia đích... Ngươi là hứa thanh y?!"

" Hứa... Thanh y?" Sơ tình cẩn thận trớ tước này quen thuộc thả xa lạ đích danh, từ trước đích nàng thượng khả xứng đắc‘ hứa thanh y’ này tên, mà nay đã là không xứng. Nguyên lai, Tâm nhi còn nhớ rõ năm ấy cùng nàng chơi đùa đích cô gái nhân; nguyên lai, Tâm nhi đích trong mắt đều không phải là con nếu tuyết tỷ một người. Như thế nghĩ đến, sơ tình khổ trung có cười, nói:" Không thể tưởng được Tâm nhi còn nhớ rõ ta." Nàng nghĩ đến, duy có nàng nhớ rõ Tâm nhi, Tâm nhi lại chỉ có nếu tuyết một người đích trí nhớ.

" Tự là nhớ rõ, ít khi cựu hữu, như thế nào quên?" Trầm tuyệt tâm vi hỉ đạo.

" Kí là nhớ rõ, tiện thỉnh Tâm nhi nhớ kỹ cựu tình, vong điệu sơ tình đích cựu danh. Tâm nhi, hôm nay không sai, sơ tình chật vật gặp được đều bị ngươi xem đắc rõ ràng. Không biết ngươi chỉ gì ý tưởng, nhưng sơ tình đã có một lời, cứ việc tự chỉ đa tình, vẫn muốn cho ngươi biết được." Tái làm không đến bắt nó nhóm biệt dưới đáy lòng, sơ tình biết này cử có lẽ kẻ khác sinh yếm, tự cái nhân càng không có tư cách được đến Tâm nhi đích liên mẫn, nhưng nàng... Thật sự không nghĩ tái làm cho này đó phế phủ nói như vậy ẩn sâu trí nhớ.

" Sơ tình nếu có chút lời nói, nói thẳng tiện khả." Trầm tuyệt thầm nghĩ.

" Nếu Tâm nhi làm cho ta nói, ta đây tiện nói." Sơ tình mân mân thần, tĩnh mặc thật lâu sau, mới vừa rồi nhìn trầm tuyệt tâm đích hai tròng mắt, khẽ mở chu thần, nói:" Ta biết, ngươi tự tiểu liền đối với nếu tuyết tỷ tình có chú ý, cũng thâm tình cùng nàng, ngay cả nàng chưa từng biết được ngươi nam tử đích trang thúc dưới, thật là nữ tử. Chính là ngươi biết không? Sơ tình cũng cùng ngươi chung tình nếu tuyết tỷ kia bàn, si mê vu ngươi, chẳng sợ rõ ràng ngươi vốn là nữ nhân thân, cũng không có chút chần chờ, tâm tâm niệm niệm, chưa từng thay đổi. Ngươi cũng biết ngươi vi nàng phủ cầm chi khi, sơ tình cũng tránh ở gia trung khổ luyện cầm kĩ? Ngươi cũng biết ngươi vi nàng khảo đắc tú mới công danh chi khi, sơ tình cũng vì ngươi... Ngày đêm khổ tu, con vi có thể cùng ngươi có sở đề tài. Nếu tuyết viễn thệ, Tâm nhi đích tâm tiện cũng tùy theo ngủ say. Khả ngươi tri, ta coi ngươi như vậy, tâm nội cũng toái nhiên? Hứa gia rách nát, ta bị ác nhân bán chí thanh lâu thành mọi người vũ nhục đích yên hoa nữ tử, vốn định này sinh tiện cũng như vậy quá, lên trời liên mẫn, lại làm cho ta gặp ngươi, cũng bị ngươi trọng kim bao hạ."

" Ngươi không biết lòng ta vi ai, lại càng không tri ta nhiều phán ngày ngày bạn ngươi trước người. Tâm nhi, sơ tình không nghĩ khác thủ cái gọi là đạo đức chi lễ, con một lòng vi ngươi, không nghĩ mặt khác. Ta tự biết xuất thân thanh lâu, không xứng với ngươi, nhưng cầu ngươi mang ta rời đi, khôi phục tự do thân. Từ nay về sau, bạn ngươi tả hữu, vi ngươi sở dùng."---------------

Mời các bạn chọn chương để xem!Chương 1- 10               Chương 11 - 20                Chương 21 - 30 Chương 31 - 40            Chương 41 - 50                Chương 51 - 60


Chương 61 - 70            Chương 71 - 80                Chương 81 - 90


Chương 91 - 100          Chương 101  -110            Chương 111 - 117 (Hoàn)