13/04/2015

Category:

Phất Tụ Hồng Trang – Nam Mệnh Vũ – Chương 31 - 40

31. Chương thứ ba mươi một: Trả lời


Như thế trực bạch nói như vậy, dự kiến bên trong lại dự kiến lấy ngoại. Trầm tuyệt tâm cố gắng hồi tị sơ tình đích cực nóng ánh mắt, cũng tị chi không kịp, không thể nào thoát thân. Thế có tình so với kim kiên đích không sợ luyến nhân, cũng có tình si như túy đích nam tử nữ nhân. Mà nay gặp mấy sơ tình, một hướng tình thâm không thay đổi, lại biết rõ này tình đương lấy trứng đánh thạch, không có kết quả, lại từng bước bụi gai, chưa từng sợ hãi. Đều là nữ tử, trầm tuyệt tâm tự giác vô năng mà so với, năm đó nếu có chút sơ tình bán ti dũng khí, cũng không hội lạc đắc như vậy thương tâm cảnh đích.


Chính là, trầm tuyệt tâm tự lời của nàng trung phẩm ra một tia nguy cơ chi cảm. Biết được nàng bí mật đích nhân chỉ có lão quản gia, nãi mẹ cùng nương thân ba người, nàng tuy không biết sơ tình vu nơi nào hiểu đắc của nàng bí mật, hạnh mà nàng đều không phải là dài thiệt phụ nhân, lại phi cùng nàng có sở quá tiết người, nếu không... Hậu quả không chịu nổi thiết tưởng. Mà nay nàng kí nói ra chôn dấu đã lâu đích bí mật, đó là mơ hồ đích uy hiếp ý, nếu bất lưu nàng vi mình dùng, sợ có ẩn hoạn.

Kí phải lưu nàng, tiện phải tìm cái pháp tử đổi điệu nàng từ trước đích thân phận. Cổ có thâu thiên đổi ngày chi kế, nữ phẫn nam trang cũng nhiên. Tư cập không sai, trầm tuyệt tâm mân thần bất động thanh sắc, đây là đại sự, không thể dễ dàng hành động. Nàng theo quỹ trung phiên đến sạch sẽ đích bộ đồ mới phi ở sơ tình đích trên người, nói:" Hảo sinh nghỉ tạm đi, ta quay đầu lại lại đến nhìn ngươi."

" Chớ đi!" Sơ tình gọi trụ nàng, duệ của nàng cổ tay không chịu buông ra. Nàng lệ nhãn che phủ, cười chính mình biết rõ kết cục còn muốn tự chỉ đa tình vi nàng thâm tình." Ngươi thật sao như vậy vô tình sao không? Vẫn là, ngươi chê ta phong trần thân, không xứng ngốc ở của ngươi bên người." Sơ tình chậm rãi buông ra thủ, tâm tư không ở, duy có suy sụp," Kí là như thế, sơ tình sẽ không miễn cưỡng, chỉ mong trầm công tử không nhàn chi khi..." Còn có thể lại đây tiều tiều ta.

Như thế tuyệt vọng nói như vậy, trầm tuyệt tâm túng vô thương hương tiếc ngọc chi tâm, cũng để không được như vậy thương hoài. Nàng thùy mâu phát ra một tiếng mấy không thể nghe thấy đích thở dài, tái quay đầu lại, thần giác dĩ nhiên câu cười," Sơ tình chính là oán hận vu ta đâu? Hôm nay ta đường đột tiến đến, lão bảo định nhiên không dám tái trêu chọc vu ngươi, ta cho nên trở về, chỉ vì không thể nhiều làm lưu lại, cũng tốt cho ngươi nhiều hơn nghỉ ngơi. Trầm tuyệt lòng đang này cam đoan, định hội thục ngươi xuất môn, đắc ngươi sở nguyện. Về phần mặt khác, nhìn sơ tình thể lượng, ta đều không phải là chê ngươi xuất thân, thật sự khó quên nếu tuyết. Có hướng một ngày, nếu có thể buông, trầm tuyệt tâm... Nguyện ý thử một lần."

Nghe vậy, sơ tình đích hai tròng mắt đốn nhiên khôi phục thần thái, nàng đứng dậy tái độ bắt lấy trầm tuyệt tâm đích thủ, xem nàng ngoạn thế không cung đích ý cười, giống như hoài nghi cũng đã xem xét:" Thật sao?! Ngươi theo như lời đích, đều là thật vậy chăng? Ngươi... Ngươi chớ để cuống lừa vu ta, sơ tình một lòng vi ngươi, tái chịu không nổi nửa điểm nhân lừa gạt."

" Kí là cam đoan, làm sao đến cuống lừa nói đến? Trầm tuyệt tâm hướng mà nói nói tính nói, theo không thực ngôn. Sơ tình, ngươi hảo sinh nghỉ tạm đi, hơi sau ta nhân cho ngươi tặng đó an thần trà, cũng tốt cho ngươi đắc dẹp an miên. Chớ để nghĩ nhiều, về sau, ta Trầm gia đích sinh ý, còn phải đắc ngươi tương trợ."

" Ta sẽ! Vượt lửa quá sông, sơ tình cam nguyện!" Sơ tình diện việt vui sướng, túng có nước mắt, cũng mĩ vận.

" Nghỉ tạm đi." Trầm tuyệt tâm không biết này cử là đối là sai, nàng trở lại vi sơ tình cái hảo bị tử, lại hảo sinh đem môn quan hảo, đầy cõi lòng tâm sự, mới vừa rồi xuất môn.

Hiện giờ thời tiết âm tình bất định, xuất môn khi phong cùng ngày lệ, đợi cho hồi phủ, đã là mây đen dầy đặc, vi khởi âm phong. Rốt cuộc không phải tự cái nhân đích phủ đệ, trầm tuyệt tâm không lòng dạ nào cuống ngoạn nhân, thầm nghĩ trở về phòng gian đem hôm nay việc làm theo rõ ràng. Trầm từ một mực ngoài cửa hậu, thấy hắn, trầm tuyệt tâm hỏi:" Thiếu phu nhân chính là đã trở lại?"

" Hồi thiếu gia, ít nãi nãi,bà nội đã sớm đã trở lại, này một lát đang ở hậu viện nhân đích lương đình ngồi đâu!" Trầm từ vui sướng vu thiếu gia hồi phủ đích chuyện thứ nhất nhân chính là hỏi ít con bà nó đi về phía, lại,vừa nhiều miệng một câu nói:" Thiếu gia, ngài phân phó của ta sự nhân cũng bạn, hạnh hoa tô lấy cấp ít nãi nãi,bà nội."

" Ân, nàng ăn sao không?"

" Này... Nhưng thật ra không biết." Trầm từ chi tiết trả lời.

Ăn không ăn cũng chưa cái gì cái gọi là, trầm tuyệt tâm cũng không để ý tô vãn ngưng hội như thế nào xử lý này hạnh hoa tô, cân nhắc một lát, nàng lại nói:" Trầm từ, ngươi thế ta chạy cái chân nhân, đi tây phố tiều tiều có hay không ngoại thụ đích điếm diện. Đúng rồi, lương bá chính là hồi lão gia?"

" Trở về." Trầm từ đạo," Thiếu gia, chúng ta đích cửa hàng đã muốn nhiều ngày chưa có thể mở cửa nhân, nếu là làm cho lão gia biết, nên truy cứu ngài đích không phải." Tự đánh lương bá chủ động cáo lão còn hương, cửa hàng liền vẫn đóng cửa không khai. Thiếu gia không đi cố sinh ý, nhưng thật ra ngày ngày thanh nhàn, như vậy đi xuống, cửa hàng sớm muộn gì đều phải thật bế. Trầm từ trong lòng nghĩ hay không có thể khuyên thiếu gia chiêu cái trướng phòng tiên sinh trở về, lại sợ thiếu gia trách hắn nhiều chuyện. Nghĩ đến, thiếu gia kia bàn thông dĩnh, nên là đều có tính toán đi.

Là đâu, cửa hàng lâu lắm chưa từng mở cửa nhân, là thời điểm chiêu cái trướng phòng tiên sinh. Tư cập, trầm tuyệt tâm hơi hơi khơi mào bán biên nhân thần giác, nói:" Trầm từ, điếm diện việc trước các trí, đi thế ta đem tiêu thúc bá mời đến, ta có chuyện quan trọng cùng hắn tường đàm, tốc đi tốc hồi." Dứt lời, trầm tuyệt tâm cười trong suốt đích chuyển phương hướng, khoanh tay hướng hậu viện nhân bước vào.

Tô phủ đích hậu viện nhân so với không được trầm phủ, mấy chỗ núi giả, lại mấy chỗ hoa điền. Trầm tuyệt tâm nhiễu quá núi giả, cước bộ theo xa xa dũ thấy rõ ràng đích bóng người ngừng lại. Tô vãn ngưng liền đứng ở cách đó không xa đích lương đình lí, nàng đưa lưng về nhau trầm tuyệt tâm đích phương hướng, một thân đan bạc đích quần trang nhìn trước mặt trì đường lí đích ngư nhân. Thạch trên bàn đích hạnh hoa tô chưa bị động quá, tô vãn ngưng thùy mâu nhìn lẫn nhau tranh thưởng thực vật đích người cá, hâm mộ chúng nó đích vô ưu vô lự, lại tìm không được nên có đích suy nghĩ. Nàng không biết trầm tuyệt tâm vì sao làm cho trầm từ tặng hạnh hoa tô cấp nàng, kí là tặng, nàng cũng nghĩ muốn chờ hắn trở lại đang hưởng dùng. Âm phong thổi tới, nàng không tự hiểu là ma xát chính mình đích cánh tay, lại chậm chạp không chịu hồi ốc. Nàng có chút sợ, sợ trở về nhìn thấy trầm tuyệt tâm kia trương tựa tiếu phi tiếu đích mặt, mỗi mỗi mở miệng, tổng có đùa cợt. Giả phượng hư hoàng, như vậy ngày, sở khổ sở sầu, chỉ có nàng một người hiểu rõ.

Trầm tuyệt tâm đem của nàng hành động xem ở trong mắt, nàng trở về phòng thủ đến một kiện tự cái nhân đích ngoại sam, lại phân phó nha hoàn bắt nó tặng đi cấp tô vãn ngưng phủ thêm. Tiểu nha hoàn tâm tư đơn thuần, ôm ngoại sam tiện thẳng đến tô vãn ngưng chỗ,nơi đích lương đình, nàng đem ngoại sam cấp nàng phủ thêm, đem trầm tuyệt tâm trong lời nói một tự không rơi đích chuyển đạt cấp nàng:" Tiểu thư, cô gia vừa rồi làm cho ta đem cái này xiêm y cho ngài phủ thêm. Nàng nói, này một lát ngoại đầu lãnh, làm cho ngài trạm trong chốc lát liền hồi ốc ấm áp thân mình. Còn nói như thế này có thể trời mưa, nếu là tiểu thư phải xuất môn nhân, nhớ rõ mang cho du tán. Tiểu thư, cô gia đối ngài thật đúng là thể thiếp nột!"


32. Chương thứ ba mươi hai: Ái muội


Nha hoàn đích cảm thán nói như vậy dễ dàng bát động tô vãn ngưng đáy lòng đích mỗ cái huyền, nàng quay đầu lại đảo qua tái vô người bên ngoài đích hậu viện nhân, hỏi:" Cô gia đã trở lại?" Biết rõ cố hỏi, khả trừ bỏ lời này, nàng có năng lực hỏi đó cái gì đâu? Nha hoàn cố nhiên không biết giữa tình nghĩa thiệt giả, nàng lại nhất thanh nhị sở. Trầm tuyệt tâm a trầm tuyệt tâm, nha hoàn trong miệng sở giảng người, thật sao là ngươi sao không? Nàng nghi hoặc, phục mà lại có minh. Hiện giờ thân ở tô phủ, nàng làm làm bộ dáng cũng là hẳn là. Chính là... Tô vãn ngưng không biết nơi nào đến đích‘ chính là’, nếu này hết thảy đích phát sinh giai vi tình chân ý thiết, hay không khổ buồn không ở, trở nên sáng sủa?

" Hồi tiểu thư, cô gia sớm trước tiện hồi phủ, này một lát ở phòng ngốc đâu. Đúng rồi, mới vừa rồi cô gia phân phó ta đi phao một hồ hảo trà, làm như có tân khách tiến đến, tiểu thư muốn đi tiều tiều sao không?"

" Tân khách?" Tô vãn ngưng tâm có nghi hoặc, sợ là na gia đích cô nương tìm đến tận đây chỗ cùng nàng‘ ôn chuyện’ đi?! Như vậy nghĩ, nàng chỉ cảm thấy tâm nội một trận toan ý, hợp với đưa tới hạnh hoa tô cùng thiêm ấm đích ngoại sam đều thành không có hảo ý đích lấy lòng. Là nàng đêm đó trong miệng đích‘ nếu tuyết’ sao không? Tô vãn ngưng hai tròng mắt vi thùy, con thán vận mệnh bất công, dư nàng như vậy vô quả đích nhân duyên.

" Là nha, về phần người đến là ai, nhưng thật ra không bính che mặt nhân đích." Nha hoàn chi tiết lấy đáp.

" Kí là như thế, ngươi thả đi phao trà đi, chớ để chậm trễ." Tô vãn ngưng nắm thật chặt trên người đích ngoại sam, ngoại đầu tái lãnh, không vội phòng trong lương tâm; tổng có trời mưa, cũng khả thanh tỉnh, không cần dày vò.

Tô phủ đích nha hoàn tự nhiên càng nghe tiểu thư đích phân phó. Nùng trà沏 hảo, nha hoàn thật cẩn thận đích bắt nó đưa vào trầm tuyệt tâm chỗ,nơi đích phòng. Nơi đó, nàng đang cùng một cái trung niên nam tử nói cười đàm thiên, nghe nhưng thật ra không có gì đại sự nhân, con nhàn thoại gia thường, làm như người nhà, lại giống như cựu hữu. Nha hoàn đem trà cấp các nàng thật hảo, đạo một câu" Cô gia, trà đã沏 hảo."

" Ân, ngươi thả đi xuống đi." Trầm tuyệt tâm khoát tay, thẳng đến nha hoàn đi tới cửa, mới vừa rồi hỏi nhiều một câu:" Đúng rồi, tiểu thư đâu? Còn tại lương đình?"

" Hồi cô gia, tiểu thư còn tại lương đình."

" Ân, đi xuống đi." Trầm tuyệt tâm bưng trà khinh mân, dư quang nhìn chằm chằm nha hoàn đóng cửa lui ra. Nàng buông chén trà, mới vừa rồi đàm tiếu đích mặt nhất thời trở nên đứng đắn," Thúc bá, Tâm nhi sở cầu việc, nhìn ngươi có thể đáp ứng. Còn có, ta tri ngươi cùng nương thân giống nhau quan tâm vu ta, nhưng Tâm nhi dù sao lớn lên, có một số việc, mong rằng thúc bá thế ta giữ bí mật."

" Ngươi là... Không nghĩ bị ngươi nương thân biết?" Tiêu thầy thuốc buông chén trà, theo bản năng đích loát tự cái nhân đích một tấc đoản tu, nói:" Tâm nhi, thanh lâu nữ tử chung về là thanh lâu nữ tử, tuy là thục nàng xuất môn nhân, thanh danh y ở. Huống chi, ngươi bực này pháp tử, nếu là bị người phát hiện, chẳng phải khiên ngay cả vị kia vô tội đích nữ tử?"

Tiêu thầy thuốc đích băn khoăn cố nhiên đúng vậy, nhưng trầm tuyệt tâm lại tin tưởng tràn đầy, kiên định cũng nhiên. Nàng nói:" Thúc bá, kí là dư nhân hứa hẹn, khởi không hề làm chi lí? Tâm nhi tin tưởng thúc bá cùng Tâm nhi giống nhau, đều là một lời kí ra, không thể đổi ý người. Huống chi nàng kia là Tâm nhi đích cựu thức, cho dù y ngày xưa đích tình phân, ta đều phải cứu nàng‘ thoát ly khổ hải’."

" Nói tuy như thế, ngươi kí có ngân lượng, thục nàng tiện khả, như thế nào dùng như vậy phương pháp, mệt nhân mệt mình a!"

" Hắc, mệt mình là có, mệt nhân lại vô. Thúc bá là người một nhà, việc này chính là vất vả thúc bá, giữ đích cũng không có. Huống chi, kí có nó pháp, gì tu đem phí phạm hoa đích ngân lượng giao ở lão bảo đích trên tay? Chính là vất vả thúc bá cho ta xứng dược, hắc hắc, cảm kích loại tình cảm, tự không thắng nói nên lời. Thúc bá, Tâm nhi tri ngươi yêu tửu, sự thành lúc sau, tặng ngươi hai bình sáu mươi năm đích nữ nhi hồng [được/tốt không]?" Trầm tuyệt tâm khó được lộ ra như vậy làm nũng đích ý cười, cùng nhân tiều, còn đương là khờ dại vô tà đích tiểu nha đầu.

" Ngươi nha!" Tiêu thầy thuốc lấy nàng không thể, đành phải đáp ứng:" Từ nhỏ tiện thương ngươi sủng ngươi, hiện giờ lớn, lại khởi không hề quản chi lí? Chúng ta có thể nói tốt lắm, sự thành lúc sau, nên sớm đi đem nữ nhi hồng đưa tới, chớ để cuống lừa trưởng bối!"

" Đó là tự nhiên! Tâm nhi đối ngoại nhân thượng thả thủ tín, càng đừng nói thúc bá." Thấy hắn đáp ứng, trầm tuyệt tâm chỉ cảm thấy một cái cọc tâm sự, tuy là ngoài phòng u ám dầy đặc, tâm tình của nàng vui vẻ không thay đổi.

Đưa tiễn tiêu thầy thuốc, điểm tích tiểu vũ dừng ở trầm tuyệt tâm đích hai gò má nhân, nàng thân thủ tiếp được mấy tích lạc vũ, đại hảo đích tâm tình nhất thời buồn bả. Thiên không hề trắc phong vân, nhân sinh sở hướng, bất quá thiên định, túng có si tình, cũng không địch đánh bất ngờ họa vận, tình chỗ khởi, vô cớ mà chung. Tư cập, trầm tuyệt tâm thở dài khẩu khí, nàng bắt buộc tự cái nhân không đi nghĩ nhiều, bản tính toán trở về phòng nghỉ tạm, lại không biết tô vãn ngưng hay không còn tại lương đình. Mặc kệ như thế nào, nàng đều không đành lòng làm cho một cái thân thể đan bạc đích nữ tử độc lưu âm vũ bên trong.

Nàng cầm du tán xuất môn chi khi, không trung đích tiểu vũ đã là tích tích lịch lịch. Hậu viện nhân tuy có lương đình tị vũ, nhưng tổng có giọt mưa hội theo hoành mộc gian đích khe hở tích lạc xuống dưới. Bước nhanh hành chí hậu viện nhân, tô vãn ngưng quả nhiên còn tại lương đình nội nhìn xa ngẩn người, hạnh mà có ngoại sam che chắn, mới vừa rồi miễn đi đó hứa phong hàn nhập cốt.

" Biết rõ trời mưa, vì sao còn muốn ngốc ở trong này? Mạc không sợ phong hàn nhập thể sao không?" Trầm tuyệt tâm giơ du tán xuất hiện ở tô vãn ngưng đích sau thân, nàng nhìn trì đường lí đích người cá cười yếu ớt, nói:" Như thế nào? Tâm tình không tốt?" Sợ là ở tôn tú mới bên kia nhân chịu ủy khuất, toại mới như vậy thất thần đi? Tình yêu việc, thật sao đắc nhân dày vò.

" Nơi này cũng vô ngoại nhân, ngươi không cần làm diễn." Y thành thân chi đêm trầm tuyệt tâm theo như lời trong lời nói, tô vãn ngưng chẳng sợ tâm hoài cảm động, đều không dám tự chỉ đa tình đích cho rằng nàng là thật tâm đích thể thiếp vu nàng. Phải quái, chỉ đổ thừa này trường hôn nhân bất quá là song phương đích ích lợi kết hợp; phải quái, càng quái trầm tuyệt tâm tâm có sở chúc, không lòng dạ nào tình thiết.

Nghe vậy, trầm tuyệt tâm phi nhưng không não, ngược lại khiên trụ tô vãn ngưng đích tay kéo nàng lập tức hướng các nàng đích phòng đi đến." Nơi này không cần làm diễn, phòng trong đã có xem khách." Lời của nàng mang theo một tia ngoạn cười, cứ việc tô vãn ngưng vài lần ba phiên đích muốn đào thoát của nàng khiên thủ, vẫn bị nàng mạnh mẽ đích nắm chặt này thủ, không được mà chạy.

Như trầm tuyệt tâm lời nói, phòng trong quả nhiên có mấy nha hoàn ở có điều không vặn đích bận rộn. Mấy hạ nhân đem nước ấm thật nhập chuẩn bị tốt đích dục dũng trong vòng, trải qua nhiều lần thí ôn, mới vừa rồi không hề tăng thêm lương thủy. Thấy trầm tuyệt tâm các nàng tiến vào, mang đầu nhân đích hạ nhân cung kính nói:" Cô gia, tiểu thư. Tắm rửa thủy đã muốn bị hảo, chúng ta cái này lui xuống. Nếu là có này nó phân phó, chỉ biết một tiếng tiện khả, chúng ta ngay tại ngoại đầu hậu." Hắn đích ngữ khí có chút ái muội, làm như minh sắp phát sinh chuyện tình.

Này... Nhìn thấy bị mãn ôn thủy đích dục dũng, tô vãn ngưng bỏ ra trầm tuyệt tâm đích thủ, cắn hạ thần dư lấy hỏi:" Là ngươi làm cho bọn họ chuẩn bị tắm rửa thủy đích?" Người này sao đích như vậy?! Còn chưa bầu trời tối đen khiến cho hạ nhân chuẩn bị tắm rửa thủy, vẫn là lớn như vậy đích dục dũng! Nàng không phải không có nghe ra hạ nhân trong lời nói vị nhân, kia bàn ái muội, nghe được nhân bên tai tử hồng!

" Như thế nào? Không thể sao không?" Nhàn đến vô sự, khiêu khích chi tâm áng nhiên. Trầm tuyệt tâm khóa tiền từng bước cùng nàng bốn mắt tương đối, nàng hoàn trụ tô vãn ngưng đích yêu chi, thoáng xoay người thấu tiến lên đi, khiến cho hai người đích khoảng cách con cập tấc thước." Nương tử, nhân sinh khổ đoản, cập khi hành nhạc tự là phải làm. Ngươi mới vừa rồi cũng tằng lâm quá ít hứa tiểu vũ, không bằng chúng ta một khối nhân tẩy cái nước ấm táo như thế nào?" Nói xong, của nàng thủ không quy củ đích phủ thượng tô vãn ngưng đích cổ, trong đó ý tứ, không hiểu rõ lắm.


33. Chương thứ ba mươi ba: Ngọc toái


Yêu ước ý thậm nùng. Trầm tuyệt tâm thần giác dư cười, từng bước cùng bức. Nàng chỉ cảm thấy tô vãn ngưng ngày ngày cùng nàng ra vẻ căng trì, âm thầm lại cùng tôn tri hạo hai cùng hoan hảo, toại sinh khiêu khích ý, để giải nhàm chán. Tô vãn ngưng lui không thể lui, hé ra mặt cười trướng hồng không thôi, nàng tự tiểu đọc tẫn thi thư, lại giáo dư nữ tắc một loại, đối hoan hảo việc đều không phải là quá mức buông ra. Hiện giờ đắc trầm tuyệt tâm như vậy điều diễn, không khỏi não tu. Nàng đều không phải là si ngốc, cũng rõ ràng trầm tuyệt tâm có khác sở chúc, hiện giờ đối nàng như vậy, chính là đương nàng như gió trần nữ tử? Không thêm kiểm điểm?

Như vậy nghĩ, tô vãn ngưng đích não ý càng sâu, nàng dùng sức nhân tránh thoát khai trầm tuyệt tâm đích‘ giam cầm’, không cẩn thận đem nàng trân thị như mệnh đích ngọc bội thuận thế suý điệu. Tô vãn ngưng không biết ngọc bội đích lai lịch, cũng không rõ ràng nó đích trọng yếu, chính là không quen nhìn trầm tuyệt tâm như vậy vô lại, toại đem nàng dùng sức nhân đẩy, chính xảo thật mạnh đích dẫm nát kia khối nhân dĩ nhiên gảy đích ngọc bội phía trên.

Phá thành mảnh nhỏ đích thanh âm tự trầm tuyệt tâm đích dưới chân truyền đến, bạn của nàng chinh lăng cùng đốn sinh đích tuyệt vọng, hảo giống như kia ngọc bội lí đích tình cùng trân quý đích trí nhớ đều theo kia đến xương đích vỡ vụn thanh hồn phi phách tán - hồn vía lên mây. Trầm tuyệt tâm chậm rãi đích nắm quyền bất động thanh sắc, nàng chính là nhìn thấy tô vãn ngưng, đáy mắt nổi lên hận thấu xương đích lệ ý.

" Ta..." Tựa hồ, này khối ngọc bội đối trầm tuyệt tâm rất là trọng yếu. Thẳng đến lúc này, tô vãn ngưng mới vừa rồi ý thức được chính mình đích không lòng dạ nào chi thất cấp trầm tuyệt tâm mang đến như thế nào đích thống khổ. Của nàng não ý chuyển vi nhè nhẹ áy náy, lại nhân trầm tuyệt tâm cặp kia tràn ngập oán hận đích ánh mắt lùi bước cước bộ, giải thích không được, lại càng không tri nên nói cái gì đó.

Trong phòng nhân nước ấm mà nhân uân, cũng một mảnh yên tĩnh. Thật lâu sau, trầm tuyệt tâm thật cẩn thận đích nhấc chân, tồn xuống dưới đem toàn bộ thủ đều cái ở tái không thể chữa trị đích thoát phá ngọc bội phía trên. Nàng cười, như quỷ mị đích ý cười, là những người khác chưa từng gặp qua đích." Là ngươi hủy nó." Trầm tuyệt tâm nhẹ giọng nói, nước mắt tích ở của nàng thủ bối, theo khe hở lây dính ngọc bội đích đó hứa mảnh nhỏ, nàng ngẩng đầu nhìn thấy tô vãn ngưng, con thủ nắm lên thứ nhân đích mảnh nhỏ gắt gao cầm," Là ngươi hủy nàng!" Hủy trầm tuyệt tâm cuối cùng đích chống đỡ, hủy nàng cùng nếu tuyết cận có đích trí nhớ, càng hủy nàng nghĩ đến không thể sửa đổi đích tình.

Tô vãn ngưng chưa bao giờ gặp qua trầm tuyệt tâm rơi lệ, càng huống chi ở của nàng ý thức lí, nam tử rơi lệ, thật là hiếm thấy. Nàng tâm có áy náy, ngôn ngữ tái vô ngày xưa kia bàn lãnh băng lợi lạc," Ta... Ta đều không phải là cố ý, mới vừa rồi chính là muốn cho ngươi buông ra ta, không nghĩ lại... Thực xin lỗi, ta..." Lời còn chưa dứt, trầm tuyệt tâm đã muốn nắm chặt lòng bàn tay đích ngọc bội mảnh nhỏ đoạt môn mà ra. Tô vãn ngưng truy tiền không được, con mặt không chút thay đổi đích đứng ở dần dần chuyển lương đích dục dũng bên cạnh, tâm tình gì lấy, giải thích không được.

Ngoại đầu tích tích lịch lịch đích tiểu vũ như trước, trầm tuyệt tâm một mình đứng ở nếu tuyết đích y quan trủng tiền, như trải qua một hồi triệt cốt đích đả kích, hoàn toàn suy sút đích quỳ ngồi xuống. Thoáng quán thủ, mảnh nhỏ đã muốn bạn một tia chảy ra đích huyết tích khuynh đến ở hoàng thổ phía trên." Nếu tuyết." Trầm tuyệt tâm vuốt ve mộ bia, ôn nhu đích giống như đối tình nhân," Ngươi còn hảo? Nhiều ngày tương lai nhìn ngươi, ngươi hội trách ta sao không? Vẫn là nói, tự ngươi lập gia đình bắt đầu, ngươi tiện đem ta vong, một mình ta một sương tình nguyện, thủ ngươi si ngươi, nhưng không có cuối."

Tiểu vũ đuổi dần biến đại, trầm tuyệt tâm tính thiện lương giống như không có cảm giác được này đó lạnh như băng đích giọt mưa, con tự cố tự đích nói xong trong lòng nói," Ta nghĩ ngươi, nếu tuyết. Ngày nan quá, mỗi ngày mỗi ngày đều giống như dày vò. Ngươi đâu? A a, ta nhưng thật ra vong, của ngươi trượng phu cùng ngươi đang tây đi, hoàng tuyền trên đường, có hắn dư ngươi chiếu cố, ngươi lại như thế nào hội nhớ rõ ta đâu? Đối với ngươi không thể quên được ngươi, ngươi của ta nhiều điểm tích tích, tái quay đầu khi, cũng như vừa mới phát sinh kia bàn. Nếu tuyết, của ta nếu tuyết, ngươi vì sao không muốn lí ta? Cũng biết ta thủ này đó trí nhớ nhiều khổ! Nhiều khổ a!!!" Nàng khóc, đầu ngón tay hung hăng đích khảm nhập hoàng thổ bên trong, cùng lòng bàn tay đích thứ ngân, một cũng đau.

Vẫn tới nay, trầm tuyệt tâm đều không muốn tiến đến nếu tuyết đích y quan trủng. Nàng sợ đến đây, thấy, tiện không thể không đối mặt nếu tuyết đã chết đích sự thật. Mỗi đến một lần, tâm liền nhiều đau một phần. Mà nếu kim, nàng sở kiên thủ đích tình thâm giấu đích trí nhớ đều theo kia khối nhân duy nhất đích đính ước chi vật phá thành mảnh nhỏ, giống như, đủ loại đích hết thảy bất quá nàng một người đích tự chỉ đa tình; giống như, đủ loại đích hết thảy bất quá nàng cố chấp kiên thủ đích một hồi ngoạn cười.

" A!!!" Trầm tuyệt trong lòng đau dục liệt, nước mắt hỗn mưa một cũng hạ xuống, đánh ở đã bị tẩm thấp đích hoàng thổ phía trên. Nàng không trách tô vãn ngưng, lại oán tô vãn ngưng. Nếu không phải nàng, nàng còn tại từ trước đích tốt đẹp trung đắm chìm, túng có thương tích đau, cũng khoái hoạt; nếu không phải nàng, nàng sẽ không ngay cả duy nhất đích niệm nghĩ muốn đều mất đi, hoàn hoàn toàn toàn đích thành cô nhân, thành tự chỉ đa tình đích si ngốc thiên hạ.

" Hận! Ta hận ngươi! Ta hận ngươi!" Nàng dùng sức chủy đánh phạm thấp đích hoàng thổ, nhìn lên không trung dư lấy trách oán: Hận chính là thiên, oán chính là nhân, đau chính là tâm, hủy chính là nguyên bản có được đích hết thảy.

Khàn cả giọng đích hô, trầm tuyệt tâm sớm thất điệu ngày xưa đích hình tượng, kẻ điên bàn hô to kêu to. Thẳng đến khí lực tẫn thất, nàng rốt cục lại quỳ ngồi ở đích, dựa vào mộ bia thật mạnh đích thở hổn hển." Nếu tuyết!!!" Nàng khóc, như hài đồng bàn cầu mãi:" Cầu cầu ngươi đi ra thấy thấy ta! Cầu ngươi nói cho ta, trầm tuyệt tâm đích tâm còn cùng ngươi cùng tồn tại? Nếu tuyết, nói cho ta! Cầu cầu ngươi nói cho ta a!!!"

Vũ thiên sứ đắc đại đa số mọi người không muốn ngoại ra, sôi nổi tránh ở tự cái nhân đích tiểu thiên địa, hoặc là ngủ, hoặc là ẩm trà đàm thiên, lại hoặc nghe ngoài phòng đích trúc diệp thanh tò mò đích bát lộng bãi đặt ở phía trước cửa sổ đích cổ cầm. Vũ đại trúc diệp sa sa rung động, cầm huyền bị bát lộng sau phát ra có thể nào khúc điều đích âm giai, đường đột im lặng đích phân vi, lại sấn đắc vừa vặn đích phong cảnh, nhập nhĩ, trầm tâm.

Có lảo đảo đích tiếng bước chân truyền đến, ngẩn người đích thiên hạ theo một lát đích suy nghĩ lí đi ra, mang theo một tia nghi hoặc, ôm lấy trên giường đích anh con đi đến cửa. Thấy không rõ người đến là ai, con tiều đắc kia bàn trầm trọng thả chật vật đích bước lí, mỗi đi từng bước, đều giống như phải chống đỡ không được bình thường, làm cho người ta lo lắng. Đãi của nàng bộ dáng dần dần ở vũ trung rõ ràng, ôm anh con đích thiên hạ không khỏi kinh hãi, tiều người nọ cơ hồ lâm thấu đích thân thể, lại tiều nàng tán loạn tóc, làm sao còn có đại hộ người ta đích nửa điểm nhân bộ dáng.

" Trầm công tử! Ngươi sao đích như vậy bộ dáng?!" Như thế chật vật đích nhân, thật sự là ngày thường lí cái kia phong lưu thong dong đích trầm công tử sao không?

Nghe được gọi thanh, người tới mới vừa rồi ý thức được còn có nàng nhân lúc này. Nàng con nhớ rõ nơi này là nàng cùng nếu tuyết đích cố đích, lại vong đã muốn an bài người khác ở nơi này. Nguyên lai, nàng duy nhất đích hy vọng, cũng bị lây dính người khác đích hơi thở. Thất sắc cười, nàng chậm rãi khóa tiến trúc ốc, cười khổ nói:" Oản nương, ta chính là quấy rầy ngươi?"

" Trầm công tử nhiều lự, nơi này vốn là thuộc loại trầm công tử, làm sao đến quấy rầy nói đến đâu?" Oản nương đạo.

" Là a, nơi này... Vốn là thuộc loại ta..." Nàng chậm rãi đích nâng lên hai tròng mắt, cười khổ như trước:" Oản nương, ta nghĩ uống đậu hủ hoa... Ngươi có không, cho ta làm một chén đậu hủ hoa?!"

Chỉ giả có chuyện muốn nói: Khụ khụ, trì đến đích nhậpv thứ nhất càng- - tha thứ ta hôm nay có việc tình, cố gắng mã tự đổi mới.

Các loại cầu hoa hoa cầu bình bình cầu cất chứa cầu bao dưỡng yêu.


34. Chương thứ ba mươi bốn: Tri tình


Tuy không biết trầm tuyệt tâm nhân chuyện gì như vậy chật vật, oản nương cũng không tằng cho cự tuyệt." Oản nương này cứ làm." Kháp xảo nàng kim nhân cái có có sẵn đích thực liêu, nguyên nghĩ vũ đình liền đi ra quán nhân, hiện giờ trầm công tử‘ đại giá’, nàng tác tính cấp tự cái nhân phóng giả, cũng ứng trầm tuyệt tâm ngày cũ đích câu kia‘ con cho ta một người làm đậu hủ hoa’.

Vũ thanh tiên đại, trầm tuyệt tâm tha đạp tẩm thấp đích quần áo, không dám đem phát ra‘ y nha’ thanh đích Linh nhi ôm lấy. Nàng dùng chỉ phúc khinh trạc Linh nhi đích khuôn mặt nhân, co dãn mà bão mãn đích thủ cảm làm cho nàng không khỏi trạc lại trạc. Linh nhi làm như nhận thức nàng, điên ba thật bốn đích quơ nho nhỏ đích nắm tay, kia liệt cái miệng nhỏ nhắn nhân thảo cười đích bộ dáng, mặc cho ai tiều đều hội nhẫn tuấn không khỏi.

Trúc diệp thanh động, trầm tuyệt tâm mới vừa rồi cầm đích nhè nhẹ ý cười suy sụp không thấy, làm như nghe được ai đích gọi về, thất thần đích đi đến thư phòng đích phía trước cửa sổ, ngón tay không tự chủ được đích bát lộng cổ cầm đích cầm huyền." Nếu tuyết." Nàng khinh gọi, đắc không đến muốn người đích đáp lại. Lòng bàn tay còn dính bùn đất, trầm tuyệt tâm không đành lòng tiếp tục lây dính sạch sẽ đích cổ cầm, súc thủ lập vu phía trước cửa sổ, tuần cách đó không xa hạ xuống đích trúc diệp, suy nghĩ bay tán loạn.

Có thanh âm đánh gảy trầm tuyệt tâm phức tạp đích suy nghĩ, nàng quay đầu lại, oản nương bưng một chén ấm áp đích đậu hủ hoa đứng ở của nàng phía sau." Công tử, của ngươi đậu hủ hoa làm tốt lắm, thừa dịp nhiệt nếm thử,chút đi." Đưa qua đậu hủ hoa, oản nương nhãn tiêm đích phát hiện trầm tuyệt tâm bàn tay đích bùn đất. Nàng thủ đến ngày thường lí sát mặt đích khăn mặt, nắm chặt đứng ở trầm tuyệt tâm đích trước mặt, muốn giúp nàng đem bùn đất chà lau sạch sẽ, lại sợ này cử quá mức đường đột, nhạ đắc công tử không duyệt.

Đậu hủ hoa đích ấm áp xuyên thấu qua từ bát truyền lại ở trầm tuyệt tâm đích lòng bàn tay, nàng bắt nó đặt lên bàn tinh tế phẩm, không có ngày thường lí đích hàm, cũng không có nguyên bản đích ngọt, chỉ có thản nhiên đích một phần khổ, hỗn đậu loại chỉ có đích thuần hương, này bát đậu hủ hoa, không có gì hương vị." Oản nương, này bát đậu hủ hoa, làm như chưa phóng điều liêu?"

" Phóng đích." Oản nương đạo," Con phóng ít hứa thực diêm, chưa từng có này nó tương liêu."

" Nhân gì con phóng thực diêm, không để ban đầu đích tương liêu?"

" Công tử không thích sao không? Oản nương nghĩ công tử ở phủ lí nên là huân tinh không ngừng đích, tương liêu nhiều du nị, toại con các thực diêm, cũng tốt làm cho công tử ăn đó thanh đạm. Nếu là công tử không thích, oản nương cái này đi cấp công tử thiêm đó tương liêu." Nói xong, oản nương dục thân thủ đem đêm đó đậu hủ hoa thủ đến, còn chưa chạm đến bát biên nhân, liền bị trầm tuyệt tâm cầm này thủ, cười nói:" Không cần, này phân đậu hủ hoa ăn nguyên tư nguyên vị nhân, có khác một phen hương vị."

Trầm tuyệt tâm đích thủ dính bùn đất, như vậy nắm oản nương, thô tháo bên trong cũng có một tia nhu ý, như thế, lại làm cho oản mẹ ôi hai má hoàn toàn đỏ nhan sắc. Nàng muốn súc thủ bảo trì khoảng cách, lại cảm thấy được nên thừa dịp cơ hội này giúp trầm tuyệt tâm chà lau lòng bàn tay, toại bay qua của nàng lòng bàn tay, dùng khăn mặt hủy diệt này niêm thấp đích ô nê." Nha!" Sát điệu ô nê, oản nương lúc này mới phát hiện trầm tuyệt tâm đích lòng bàn tay lại có vài đạo góc thâm đích thứ ngân. Xem không được như vậy miệng vết thương, oản mẹ ôi trên mặt không tự chủ được đích hiện ra [đau/yêu] tích vẻ.

" Trầm công tử, ngươi chờ một lát, ta đi thủ đó miên bố giúp ngươi bao thượng." Nói xong, oản nương vội vàng đích chạy đến Linh nhi sở ngốc đích phòng, ở nơi đó tìm đến một kiện miên chất đích xiêm y, mang theo một tia không tha, dùng tiễn đao tiễn điệu hạ bãi, lấy lại đây thế trầm tuyệt tâm bao hảo. Oản nương tự tiểu không có mặc quá hảo xiêm y, kia kiện nhân xiêm y là nàng thành thân đích tiền một ngày thâu sờ soạng cửa hàng lí mua đích, đáng tiếc mua cũng không tằng xuyên qua, chẳng sợ phu gia chưa từng rách nát, nàng cũng không có xuyên qua này hoa mĩ quần sam, chỉ có này thân phụ nhân xuyên đích ma bố quần áo, bạn nàng ngày lạc mặt trời mọc.

Tiều nàng như thế chuyên chú đích băng bó, trầm tuyệt tâm đích tâm không khỏi bị nhè nhẹ đích lo lắng bao vây. Nàng xem oản nương, cho dù không có thi lấy chi phấn, vẫn cựu không thể che dấu của nàng điểm tích phong vận. Khó trách không ít người đối nàng động oai cân não, như thế nữ nhân, thật sao nhạ nhân thiên liên." Oản nương." Trầm tuyệt tâm động động thần," Có thể có tâm nghi người?"

Nghe vậy, oản nương nhất thời đình trong tay đích động tác," Tâm nghi người?" Nàng xem nàng, phục mà cúi đầu tiếp tục băng bó," Không có, cũng không tằng từng có tâm nghi người." Giống nàng như vậy đích không biết phụ nhân, có thể yên ổn cuộc sống đã là tâm nguyện, có không dám nhiều có xa nhìn? Ít khi lấy phu vi mệnh, mà nay trượng phu không ở, cũng chỉ phải thủ nữ nhân, làm bạn đến già. Chính là, thật sao không có tâm nghi người sao không? Nếu nàng vẫn là đầy đủ đích cô gái, có phải hay không, trước mắt đích nhân...

Không dám tiếp tục nghĩ muốn đi xuống, oản nương dùng sức nhân quơ quơ đầu, cố gắng đem không nên có đích ý tưởng toàn bộ phao chư não sau." Trầm công tử, bao tốt lắm." Nàng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng trầm tuyệt tâm đích ánh mắt, làm như thất thố, lại giống như bối rối, nàng xoay người bối hướng trầm tuyệt tâm, nói:" Công tử thừa dịp nhiệt đem đậu hủ hoa hét lên đi, ta... Ta đi chiếu cố Linh nhi."

" Ai!" Trầm tuyệt tâm kêu trụ nàng," Oản nương, theo giúp ta tán gẫu tán gẫu [được/tốt không]?"

Oản nương chưa đi, lại không biết nên chỉ gì trả lời.

" Oản nương." Trầm tuyệt tâm đi đến của nàng phía sau, phát ra một tiếng rất nhỏ đích thở dài," Có phải hay không không có tâm nghi người, tiện không có nhiều lắm dày vò. Ngươi nói, nếu là của ngươi âu yếm người li ngươi mà đi, ngươi đương như thế nào đâu?"

Âu yếm người li nàng mà đi? Oản nương chưa bao giờ nghĩ tới như vậy vấn đề, hiện giờ có người hỏi nàng, nàng không khỏi thật sự đặt ở trong lòng suy nghĩ lại muốn, nói:" Oản nương chưa từng đọc sách, không hiểu thư trung đích này đạo đạo lý lí. Ta chỉ biết là, nếu là sở tâm nghi người chưa từng cùng ta chấp thủ, đó là ông trời gia chưa cho ta lưỡng nhân duyên phận, cưỡng cầu không được. Nếu là cùng một chỗ, người nọ lại cuối cùng rời đi, cũng duyên phận rất thiển, ta lưu không được, tiện không đi lưu hắn, miễn cho tâm có ai đau, hồn hồn ngạc ngạc, không thể quá người bình thường đích ngày."

" Thật không? Lưu không được, tiện không đi lưu, ngươi nhưng thật ra thấy khai." Trầm tuyệt tâm cười cười, không có đồng ý, cũng không có không đồng ý. Nàng hâm mộ oản mẹ ôi ý tưởng, hết thảy đều về vu duyên phận, không đi cưỡng cầu, cũng không có quá mức đích bi thương. Chính là, phải làm đến này đó, nói dễ hơn làm? Nhân cho nên là nhân, chỉ vì có nhiều lắm đích phóng không dưới, nếu có thể dễ dàng buông, làm sao đến đích oán, làm sao chỗ đắc đích hận đâu?

" Vì sao xem không khai? Trầm công tử, ta tuy không biết ngươi vì sao hỏi cái này dạng đích vấn đề. Nhưng là, nếu có thể làm cho âu yếm người được đền bù sở nguyện, ta cũng tâm an. Lấy việc mạc cưỡng cầu, đây là nương tự mình tiểu giáo dư của ta, giúp không thượng đại ân, cũng một khác phiên tâm cảnh."

Chỉ cần âu yếm người đắc thường sở nguyện, có thể tâm an sao không? Trầm tuyệt tâm trầm mặc, là đâu, nàng quá mức chấp nhất, chẳng sợ nếu tuyết đã muốn đại hôn, nàng đều phải làm cuối cùng một bác mang nàng bỏ trốn. Có phải hay không, khi đó đích nếu tuyết, đối nàng đã là thất vọng đâu? Như vậy nghĩ, trầm tuyệt tâm đột nhiên đánh cái lạnh run, vừa mới tĩnh hạ đích tâm lại bối rối." Ta đi về trước." Đậu hủ hoa còn chưa ăn xong, trầm tuyệt tâm không nghĩ ở lâu không sai, lại bị ngoại đầu biều bát đại vũ cản trở cước bộ. Của nàng quần áo tuy nhiên bị mưa tẩm thấp, cũng không nghĩ muốn bị lớn như vậy vũ lâm đắc càng thêm chật vật, nhãn tiều sắc trời đã tối muộn, trầm tuyệt tâm đích cước bộ càng thêm do dự không quyết.

" Trầm công tử, vũ quá lớn, phía trước đích lộ không dễ đi, trầm công tử vẫn là lưu lại đi." Nơi này vốn là là của nàng địa phương, lưu lại quá đêm không thể hậu phi. Chính là không biết, trầm công tử hay không nguyện ý?!

" Ta lưu lại trong lời nói, khả hội quấy rầy?"

" Sẽ không đích." Oản nương xem xét xem xét ngoại đầu đích thời tiết, nói:" Công tử, này vũ nhất thời bán một lát sợ là đình không, công tử vẫn là đem xiêm y thoát, miễn cho lương."

" Nếu oản nương mở miệng, này tiện quấy rầy." Trầm tuyệt tâm không chịu đem quần áo thoát hạ, con thân tọa đến Linh nhi trước mặt, cười đậu nàng vui vẻ. Oản nương thấy thế, cũng không hảo nói cái gì đó, liền đem bị nhục phân biệt phô hảo, phương tiện nghỉ ngơi. Cũng may có Linh nhi, oản nương có thể cho nàng các ở bên trong, miễn đi trầm tuyệt tâm đích‘ tiểu nhân chi hiềm’.

Đêm đã qua bán, ngoài cửa sổ vẫn cựu truyền đến giọt mưa trúc diệp đích thanh âm. Có thống khổ đích ngâm khẽ tự một khác sườn truyền đến, oản nương nghi hoặc đích mở to mắt ngồi dậy, lại mơ hồ đích nhìn thấy trầm tuyệt tâm quyền súc thân mình phát ra một tiếng lại một tiếng đau đớn. Thật cũng khó trách, nàng bản có hàn chứng ở thân, tái thêm mưa cùng âm phong tra tấn, tự nhiên phong hàn ở thể, gây sức ép không thôi.

" Trầm công tử? Ngươi làm sao vậy?" Dưới đem ngọn nến điểm nhiên, nương chúc quang, trầm tuyệt tâm cái trán đích mồ hôi lạnh y hi có thể thấy được. Này, đây là làm sao vậy? Hảo băng! Oản nương bị nàng hoảng sợ, sờ nữa này thân thể, lạnh như băng một mảnh, tựa như tử thi bình thường." Trầm công tử! Trầm công tử!" Oản nương gọi trầm tuyệt tâm đích danh, lại dùng sức nhân đích loạng choạng nàng, được đến đích chính là như trước đích nỉ non. Thoạt nhìn, nàng đã muốn thất ý thức.

" Trầm công tử! Ngươi khả ngàn vạn lần không cần có việc!" Quần áo vẫn là bán làm không thấp đích, tình huống khẩn cấp, oản nương cũng bất chấp nam nữ thụ chịu không thân chi lễ, đem đăng chúc đặt ở của nàng bên cạnh, giúp nàng thoát điệu ẩm ướt đích quần áo." A!" Thoát đến cuối cùng, oản mẹ ôi động tác đột nhiên dừng lại, nàng kinh ngạc đích băng bó miệng mình, trong đầu cơ hồ không bạch một mảnh.

Chỉ giả có chuyện muốn nói: Ngang, nhậpv đệ hai chương. Ta ở cố gắng ta ở cố gắng, các loại tiếp tục cầu hoa hoa cầu bình bình cầu cất chứa cầu bao dưỡng yêu.

Không nghĩ tới là oản nương thứ nhất cái biết chân tướng, mị~ thiên chọc ghẹo nhân a, ta ngủ một lát, trong chốc lát đứng lên thu phục


35. Chương thứ ba mươi lăm: Ấm thân


Nương chúc quang, trầm tuyệt tâm trắng nõn đích da thịt hoàn toàn bại lộ ở oản mẹ ôi tầm mắt trong vòng. Quần áo cởi ra, một tầng thật dày đích khỏa hung bố gắt gao đích bao vây trầm tuyệt tâm đích hung phòng, nàng còn tại phát run, bộ ngực theo hô hấp bốn phía đích phập phồng. Tuy chưa từng dùng quá khỏa hung bố, oản nương lại cũng rõ ràng nó sở biểu đạt đích hàm nghĩa." Nàng đúng là..." Oản nương giật mình đích che miệng, sợ một cái không cẩn thận phun ra kia chí quan trọng yếu đích hai chữ. Của nàng thủ run rẩy, không dám tin tưởng nguyên vi thích thảng đích công tử đúng là nữ nhân thân. Vì sao, vì sao hội như vậy?! Của nàng sắc mặt trướng hồng, tay phải rất nhanh đích theo trầm tuyệt tâm đích chân gian lùi về, giống như làm trên đời này điều kỳ quái nhất đích tu khiếp việc.

Thống khổ đích nỉ non không dứt bên tai, oản nương thấy thế, đuổi vội đem trên người nàng đích khỏa hung bố tháo xuống, thế nàng đem làm thích đích miên bị cái hảo. Tựa hồ, miên bị cũng không thể khu đuổi trầm tuyệt tâm đích hàn ý, đãi oản nương đốt hảo nước ấm thế nàng chà lau thân thể, trong đó đích lạnh như băng cũng không có nào lui giảm. Kí là đều là nữ tử, này giữa tiện không cái gọi là đích cố kị.

Linh nhi còn tại giường đích một khác sườn ngủ đích chính hương, giống như phát ra sinh đích gì sự tình đều cùng nàng không quan hệ. Oản mẹ ôi tâm tình phức tạp, hai tay do dự cởi bỏ vạt áo, túng có ý xấu hổ, vẫn là khoan y giải mang, lấy ấm áp đích khu thể ủng trụ bị rét lạnh dày vò đích trầm tuyệt tâm. Một đám lạnh run theo lẫn nhau da thịt đích gần sát mà thích khi đích xuất hiện, oản mẹ ôi thân thể giống như ôn hòa đích hỏa lô, một chút một chút đích đem trong lòng,ngực đích khu thể ấm áp.

Ngẫu nhiên hai gò má cùng thiếp, nhạ đắc oản mẹ ôi mặt cười càng thêm tao hồng. Của nàng trong đầu lộ vẻ ngày cũ lí trầm tuyệt tâm điều diễn vu của nàng phá hư cười, lại có nàng không cẩu ngôn cười đích‘ phụ trách nói như vậy’. Cho tới bây giờ, oản nương đều chưa từng như vậy gần khoảng cách đích tiều nàng, hiện giờ đắc cơ hội này, oản nương mới vừa rồi phát hiện, của nàng thần, nguyên lai như vậy đích lương bạc; của nàng mi, cũng như nữ tử liễu diệp khẽ nhếch. Tuy không chúc tuyệt đại giai nhân chi liệt, lại cũng bạch tịnh thanh tú, thảo nhân thích. Nếu là lấy nữ tử cách ăn mặc, không biết là như thế nào bộ dáng?

Oản nương cảm thấy đoán, yêu chi lại bị trầm tuyệt tâm ôm đích cực nhanh. Tựa hồ, nàng tìm đến tối ấm áp đích chỗ,nơi, toại như bắt lấy cứu mạng đạo thảo bàn đem nàng ủng nhanh. Nhĩ tấn tư ma, theo thân thể cấp thủ đích lo lắng, trầm tuyệt tâm càng phát ra đích muốn đem trong lòng,ngực đích khu thể nhu tiến tự cái nhân đích thân thể. Nàng muốn hoàn toàn đích có được này phân khó được đích không ôn không hỏa, tâm tư nhộn nhạo, của nàng khu thể không ngừng đích ma xát oản mẹ ôi thân mình, thần xỉ cùng y, kinh chính là không có đoán trước đích oản nương, hồ đồ đích... Cũng trầm tuyệt tâm tự cái nhân.

Không! Một giọt lệ tự khóe mắt lặng yên chảy xuống, oản nương không biết vì sao rơi lệ, đều không phải là thực xin lỗi chết đi đích trượng phu, cũng không giác trầm tuyệt tâm này cử đường đột hiềm ác. Khả, nàng là nữ tử, nàng cũng... Nữ tử a! Vì sao tim đậpc đích như vậy không tự chủ được? Hảo giống như nó không muốn ngốc ở nguyên bản đích địa phương, vọng tưởng nhảy ra hung khang, dung nhập nàng nhân đích lãnh địa. Nàng, nàng là ai đâu? Đáp án, có lẽ không khó đoán.

Ngoài phòng vũ thanh giảm tiểu, phòng trong trầm tuyệt tâm đích động tác cũng đuổi dần dịu đi. Thân thể đích độ ấm ở thong thả đích khôi phục, oản nương đột nhiên cảm thấy được mệt mỏi quá, nhắm mắt lại, mâu thuẫn đích tâm tình như trước tồn tại. Phức tạp đích suy nghĩ giống như lốc xoáy, đem oản nương gắt gao đích cuốn tiến mau phải trất tức đích bên cạnh. Nàng tín mệnh càng tín duyến, mà hiện giờ phát sinh chính là mệnh vẫn là duyến? Nàng không biết, chỉ biết như đó đích đường đột làm cho nàng không biết làm sao, duy nguyện hết thảy là mộng, ngày mai tỉnh lại, ánh mặt trời - sáng lạng như trước.

Hàn chứng đến đích thủy liêu chưa kịp, đương trầm tuyệt tâm dần dần chuyển tỉnh, oản nương còn tại của nàng trong lòng,ngực ngủ say, làm như sợ nàng hiềm lãnh, song chưởng thủy chung hoàn của nàng thân thể, nhanh thiếp vu nàng. Mơ hồ đích thần chí chậm rãi rõ ràng, trầm tuyệt tâm chưa bao giờ nghĩ đến tự cái nhân đích‘ bí mật’ hội lấy loại này phương thức bại lộ ở nàng nhân trong mắt, mà nay như vậy, nàng nhưng thật ra khó được đích mặt đỏ, lập tức lãnh hạ mặt, đầu óc lí mờ mịt một mảnh.

Ngắn ngủi đích thất thần qua đi, trầm tuyệt tâm cẩn thận hồi tưởng hôm qua phát sinh đích hết thảy. Tâm còn tại mơ hồ làm đau, thân mình cũng hỗn loạn nhè nhẹ đích lương ý. Hôm qua đi qua nếu tuyết đích y quan trủng sau, nàng tiện đi tới nơi này, lúc sau đâu? Đại vũ chưa đình, nàng ứng oản nương sở yêu lúc này quá đêm, lúc sau... Xem này tình cảnh, nên là hàn chứng đột phạm, oản nương lấy thân thể vi nàng hồi ấm khu hàn. Nghĩ đến, nếu không phải oản nương, nàng nầy mệnh, sợ là từ đó chung kết.

" Oản nương, tỉnh tỉnh... Tỉnh tỉnh..." Nhẹ nhàng lay tỉnh oản nương, trầm tuyệt tâm tùy tay kéo qua đã muốn xử lý đích khỏa hung bố, lưng nàng cẩn thận đích triền nhanh. Tất tất tốt tốt đích thanh âm tự thân sau vang lên, oản nương ngượng vu như vậy đích da thịt tương đối, thấy nàng đã muốn ở triền khỏa hung bố, lúc này nắm lên tự cái nhân đích xiêm y, bắt nó mặc.

" Trầm..." Oản mẹ ôi thanh âm tạp ở yết hầu lí, nàng không biết nên như thế nào xưng hô trước mắt đích nhân,‘ trầm công tử’ sao không? Này rõ ràng là không thích hợp đích. Chính là, trừ bỏ này xưng hô, nàng có năng lực gọi nàng cái gì đâu? Như vậy nghĩ, oản nương đốn giác cảm thương, nguyên lai, nàng cho tới bây giờ đều chính là trầm công tử, kia bàn sơ viễn, chưa từng tiếp cận.

" Ngươi đều biết." Trầm tuyệt tâm gằn từng tiếng đích nói, đều không phải là nghi vấn, thật là trần thuật. Nàng đem nội sam mặc, lại nhân ngoại sam thượng thả ẩm ướt, chưa có thể bộ ở trên người.

" Ta... Ta đều không phải là cố ý. Chính là ngươi tối hôm qua..." Oản nương muốn giải thích, nói đến một nửa nhân, lại bị trầm tuyệt tâm đánh gảy. Nàng xoay người nhìn thấy oản nương, tái nhợt đích trên mặt hơi có huyết sắc," Đêm qua mệt ngươi cho ta thủ ấm, nếu phi có ngươi, trầm tuyệt tâm tính mệnh khó bảo toàn. Ngươi kí đã muốn biết của ta bí mật, hy vọng ngươi có thể cho ta thủ khẩu như bình, chớ để làm cho người khác biết được." Nàng thở dài, thật lâu sau, mới vừa rồi mở miệng nói:" Này bí mật tự ta ra sinh liền có, trừ mẫu thân, nãi mẹ cập quản gia, tái không người biết được. Phụ thân trọng nam khinh nữ, nếu phi này pháp, ta tự không thể tiếp quản Trầm gia đích sinh ý. Sự ra bất đắc dĩ, mong rằng oản nương cho ta bảo vệ cho bí mật, nếu không thận bị người khác sát hiểu, hậu quả không chịu nổi thiết tưởng."

Nữ phẫn nam trang, vốn là bất đắc dĩ. Oản nương hiểu được của nàng bất đắc dĩ, huống chi nàng bản không phải hảo võ mồm người, lại như thế nào chung quanh truyền bá nàng nhân bí mật đâu? Nàng xem trầm tuyệt tâm cặp kia mê ly đích con ngươi, lại thấy nàng tóc quá mức tán loạn, tiện phụ giúp nàng đến đồng kính trước mặt, vi nàng hảo sinh sơ lí tóc. Nhìn thấy đồng kính lí đích nhân khôi phục ngày xưa đích hình tượng, oản nương mân mân thần, nói:" Trầm công tử, oản nương đều không phải là lắm miệng người, ngươi nếu phải ta thủ khẩu như bình, oản nương lấy tánh mạng làm bảo, sẽ không bị đệ hai người rõ ràng."

" Ta tri ngươi đều không phải là lắm miệng người." Trầm tuyệt tâm động động thần, nói:" Đúng rồi, cửa hàng việc ngươi chớ để cấp, ta..." Lời còn chưa dứt, hổn độn đích tiếng bước chân từ vươn xa gần," Thiếu gia!" Trầm từ đích thanh âm xuất hiện ở phòng cửa, đãi hai người quay đầu lại, tô vãn ngưng một thân đạm mầu váy dài đứng ở trầm từ phía sau, của nàng ánh mắt vu trầm tuyệt tâm cùng oản nương trong lúc đó qua lại, kia bàn chiếu cố, kia bàn nhìn như đích ăn ý, thật làm cho tô vãn ngưng lãnh mặt.

Chỉ giả có chuyện muốn nói: Canh ba càng hoàn, này văn tả đắc thật sự thương cân não. Cần chính mình châm chước, tóm lại hy vọng các ngươi thích.

Các loại tiếp tục cầu hoa hoa cầu bình bình cầu cất chứa cầu bao dưỡng yêu.


36. Chương thứ ba mươi sáu: Thay quần áo


Không khí giống như có quỷ dị. Trầm từ lấy cục ngoại nhân đích thân phận vô tội đích nhìn trầm tuyệt tâm, hắn tự biết không nên mang ít nãi nãi,bà nội tới đây, nhưng sự không khỏi hắn, hôm nay vốn là thiếu gia cùng ít nãi nãi,bà nội hồi phủ đích ngày, nhãn tiều ít nãi nãi,bà nội ép hỏi đích cấp, hắn này đương tùy tùng đích cũng đành phải nghịch một tao thiếu gia đích dặn dò, phá lệ mang theo ít nãi nãi,bà nội tiến đến thiếu gia đích giao ngoại trúc sở. Cái gọi là sự ra có nhân, trầm từ tin tưởng thiếu gia định nhiên sẽ không quái tội vu nàng. Chính là, hắn thật là không hiểu vì sao thiếu gia lại ở chỗ này quá đêm, muốn nói nàng cùng bán đậu hủ đích oản nương có sở qua cát, cũng bất quá là thi ân người cùng bị thi ân đích nhân đích quan hệ, gì về phần đồng giường cộng miên đâu? Huống chi oản nương còn có một không đầy chu tuổi đích tiểu oa nhi, thiếu gia như thế nào hội?

Trầm từ không hiểu, tô vãn ngưng trong lòng đã có minh. Nàng tuy không biết oản nương tính danh, cũng không chỉ lần thứ hai nhìn thấy vu nàng. Trầm quyết tâm đối của nàng hảo, tô vãn ngưng xem ở trong mắt, hiện giờ các nàng vũ đêm cộng miên, oản nương lại thiếp tâm vi nàng sơ lí tóc, trúc ốc giấu kiều, hai người đích quan hệ, nhân sở cộng tri. Nguyên bản còn vì hôm qua việc có sở áy náy, hiện giờ xem ra, là nàng tự chỉ đa tình.

Trong lòng có sở biệt buồn, tô vãn ngưng mặt không chút thay đổi đích đánh giá oản nương, ánh mắt Cho đến trầm tuyệt tâm đích thời điểm, phát hiện nàng vẫn chưa thay quần áo, toại làm cho trầm từ đem chuẩn bị tốt quần áo lấy đến, nói:" Phu quân chưa từng thay quần áo, không bằng trước đem quần áo thay đổi." Tuy có nhìn thấu nàng hai người quan hệ, tô vãn ngưng vẫn không chịu thất chính thất nên có đích thái độ, nàng có của nàng kiêu ngạo, không nhẹ dịch thỏa hiệp, lại càng không sẽ ở bất luận kẻ nào đích trước mặt thất điệu mặt.

Nhiên, trầm tuyệt tâm giống như cũng không khẳng cấp nàng mặt mũi." Oản nương, thế ta thay quần áo [được/tốt không]?" Nàng lời nói mềm nhẹ, ánh mắt lại say lòng người. Nghe được oản nương diện có khinh hồng, tiều đắc oản nương lại hai gò má ửng đỏ, không được cự tuyệt.

Nữ nhân gặp lại, tổng hội như có như không đích dư lấy đánh giá. Theo trầm từ trong tay tiếp nhận xiêm y, oản nương mang theo một tia khiếp ý phiết quá tô vãn ngưng đích sườn mặt, từ trước chợt nghe nói qua tô tri phủ đích thiên kim tố có bế nguyệt tu hoa chi mạo, mà nay tiều đắc, thật sao cùng trầm công tử cùng hợp cùng sấn, do là một đôi nhân bích nhân. Cùng hợp cùng sấn? Nữ tử cùng nữ tử, như thế nào có cùng sấn nói đến? Oản nương chỉ cảm thấy tự cái nhân đích ý tưởng rất ngốc, mân thần, ở mọi người đích nhìn chăm chú hạ, cúi đầu vi trầm tuyệt tâm khoan y.

" Các ngươi trước đi ra ngoài đi, đãi rửa mặt thay quần áo lúc sau, ta thì sẽ đi ra ngoài." Trầm tuyệt tâm tâm có oán hận, nếu phi tô vãn ngưng tự mình lại đây, nàng sẽ không tái cùng nàng có con ngôn phiến ngữ đích nói chuyện với nhau.

Tô vãn ngưng tự nhiên đọc đổng trầm tuyệt tâm đáy mắt đích oán ý, nàng kí có yêu cầu, tô vãn ngưng tiện không miễn cưỡng ở lâu." Chúng ta đi ra ngoài." Không đợi trầm từ lui ra ngoài, tô vãn ngưng đã muốn xoay người đi điệu. Đi theo đích hạ nhân đều ở trúc viện nhân ngoại đầu hậu, thấy tô vãn ngưng con thân đi ra, đều có đó trượng hai hòa thượng sờ không được ý nghĩ, không hiểu vì sao chỉ có ít nãi nãi,bà nội một người xuất môn, không phải nói... Thiếu gia ở lí đầu sao không?

Đãi không quan hệ người đi ra ngoài, trầm tuyệt tâm cầm oản nương chưa kịp nàng thay quần áo đích thủ, nói:" Oản nương, ngươi đáp ứng của ta, nên nhớ."

" Oản nương sẽ không vong." Bị nắm đích thủ có chút phát năng, oản nương nâng mâu nhìn trầm tuyệt tâm đích ánh mắt, động lòng người mê say:" Trầm công tử, oản nương cứ việc chưa từng thức tự, lại cũng hiểu được thủ khẩu như bình. Cửa hàng việc, oản nương cũng vô cưỡng cầu, gần đó năm bên ngoài bãi quán bãi quán, không biết tháo phụ, làm sao dùng đắc cửa hàng đâu? Có thể đắc công tử thu lưu đã là vạn hạnh, không dám yêu cầu tái nhiều? Công tử, còn lại đích, khiến cho một mình ta chậm rãi đến đây đi."

Tựa hồ, oản nương ở cố ý vô tình đích rớt ra khoảng cách. Nhìn thấy nàng, trầm tuyệt tâm không biết lại nên nói cái gì đó, con chậm rãi buông lỏng tay ra, xem nàng sửa sang lại quần áo điệp trứu đích chuyên chú bộ dáng, chỉ cảm thấy có loại ấm áp chi cảm trong lòng nội lan tràn, tràn ngập thượng ở hoãn giải trung đích hàn ý.

" Công tử, quần áo xuyên..." Mới vừa ngẩng đầu, oản mẹ ôi ánh mắt vừa lúc đánh lên trầm tuyệt tâm đích tầm mắt, kia bàn nhu cùng, không có từ trước đích điều diễn ý, càng không có đó hứa áp bách chi cảm, chính là ôn hòa, cũng nhu tình. Linh nhi tựa hồ đã muốn tỉnh lại, này một lát chính hàm chứa tự cái nhân đích đại ngón cái, miệng phát ra‘ ô ô’ đích thanh âm. Oản nương lần đầu tiên như vậy khoảng cách đích quan sát trầm tuyệt tâm đích ánh mắt, nguyên lai, của nàng đồng tử đều không phải là màu đen, tuy là như thế, cũng có thâm thúy.

Nhìn nhau không nói gì, trầm tuyệt tâm nâng thủ bát lộng oản nương tấn giác đích dư phát, đuổi dần xuất thần. Hồi lâu, đương nàng rốt cục theo không hiểu đích cảm xúc trung đi ra, hai người trong lúc đó nhiều là ái muội." Oản nương." Nàng mở miệng khinh gọi, tái vô nhiều lời. Đãi oản mẹ ôi ánh mắt bắt đầu trốn tránh, ái muội không hề, con dư vũ sau lưu lại đích thanh tân.

" Quần áo kí đã đổi hảo, này tiện hồi phủ." Trầm tuyệt tâm buông thiếu chút nữa nhân liền phải hoàn trụ oản nương yêu chi đích cánh tay, nàng không biết như thế nào liền phải lâu nàng ở hoài, cũng may cập khi thanh tỉnh, mới vừa rồi tị miễn sau lại đích xấu hổ." Linh nhi tỉnh, hảo sinh chiếu cố nàng đi, nếu là đắc không, ta sẽ lại đây. Ta tri ngươi không nghĩ dựa vào nàng nhân quá sống, nhưng tô châu thành ác nhân không ở số ít, ngươi chung về là nhược nữ tử, nhiều hơn cẩn thận." Dứt lời, trầm tuyệt tâm không đợi oản nương mở miệng, đã xoay người đi ra trúc ốc.

Tô vãn ngưng đám người ở trúc viện nhân lấy ngoại đích địa phương chờ, nàng thoáng chỉnh chỉnh quần áo, lại theo lí đầu lấy ra hé ra thỉnh thiếp." Ân?" Đây là cái gì? Trầm tuyệt tâm đem nó mở ra, mới vừa rồi nhớ tới là sắp khai nghiệp đích kia gia thanh lâu đích bài post. Đại để là nha hoàn nhóm thanh tẩy quần áo khi lấy đi ra, rồi sau đó tái còn nguyên đích thả lại đi. Nhìn thấy nó, trầm tuyệt tâm không khỏi nhớ tới cái kia cực phú phong vận đích mạn diệu nữ tử, như thế tuyệt mỹ giai nhân, không biết là gì hàng đầu? Tính tính ngày, cũng nhanh đến khai nghiệp chi khi đi? Đến lúc đó, thực đắc đi tiều tiều mới hảo.

Chỉ giả có chuyện muốn nói: Vây tử ta, này hai ngày toàn ban thêm ban, có điều,so sánh thống khổ... Sau đó ta sẽ cố gắng đổi mới, mị.

Các loại cầu hoa hoa cầu bình bình cầu cất chứa yêu~ ngoại thêm cầu cái bao dưỡng, trái thấy! Ta nặc.

Phất Tụ Hồng Trang – Nam Mệnh Vũ – Chương 31 - 40 | Bách hợp tiểu thuyết37. Chương thứ ba mươi bảy: Tố cầm


Thái dương tịch chiếu, bản nên là hóa quán thương phiến thu thập về nhà đích hi nhương canh giờ, vũ long vũ sư đích đội ngũ cũng đem sắp tán đi đích người đi một lần nữa tụ khởi. Không ít quần áo quang tiên đích bọn công tử buông tha cho này một lát đích khổ đọc, cầm thỉnh thiếp vi đứng ở náo nhiệt đích vũ sư đội ngũ tiền đầu. Bọn hắn không làm cho này xem qua nhiều hồi đích biểu diễn, chỉ chờ tiền đầu bài biển thượng đích đại hồng bố bị người lạp hạ, mang theo thỉnh thiếp đi vào tiều cái thực thiết.

Không nhiều lắm một lát, có thoạt nhìn thật là tinh minh đích trung niên nam tử tự lí đầu đi tới, bên người nhân còn bạn mấy mạo mĩ đích cô nương. Nếu là dong chi tục phấn cũng liền thôi, thiên sinh là dễ dàng trảo đắc người khác thần tư đích mạn diệu giai nhân, bất quá một cái ánh mắt nhân, tiện nhạ đắc chung quanh phiến phiến hâm mộ ý, hận không thể tự cái nhân già nua mấy chục tuổi, như kia trung niên nam tử tả ủng hữu ôm, mĩ tai nhạc tai!

Dài lâu đích vũ long vũ sư biểu diễn quá bãi, trung niên nam tử đương chúng nói vài câu ngắn gọn đích trí tạ chi từ, tiện không biết từ đâu tới đây hai gã người mang tuyệt kỷ đích tạp sái nghệ nhân, Trải qua tạp kĩ biểu diễn, hai người ở mọi người sách sách đích cảm thán trong tiếng dược nhưng mà khởi, lấy sét đánh không kịp che tai chi thế trích đi bài biển thượng đích hồng bố, lộ ra không biết vị ấy danh nhân mặc thư đích biển tự" Hồng tụ hiên".

" Chư vị, kim nhân chúng ta hồng tụ hiên khai nghiệp đại cát, chưởng gia nhân có chuyện, đến giả giai tặng một hồ thượng hảo đích nữ nhi hồng." Mở rộng ra điếm môn phía trước, trung niên nam tử tái độ mở miệng, hắn đảo qua đã là bách không kịp đãi đích mọi người, trong lòng khinh thường, diện nhân thượng cũng cấp chừng ý cười:" Chúng ta đâu, là theo kinh thành đến đích, ngay cả lâu lí đích cô nương cũng là tinh chọn tế tuyển đích thượng thượng chi phẩm. Nói không nhiều lắm nói, tân khách nhóm thỉnh có tự tiến môn nhân, chúng ta đích môn nhân không lớn, rất tễ sợ là muốn đem cánh cửa nhân tháp Aha ha ha ha!" Câu nói kế tiếp thượng tương lai đắc cập bật thốt lên, ngoại đầu này đẳng không kịp đích trung ít nam tử đã muốn ủng nhưng mà nhập, không vi lâu lí đầu đích tinh trí trang hoàng, con vi chạy nhanh tuyển cái cô nương, nếm thử,chút kinh thành đến đích tỷ nhân là gì đẳng tuyệt vời tư vị nhân.

Hồng tụ hiên khai nghiệp gì đẳng náo nhiệt, cho dù làm bộ như không nghe thấy không hỏi, thân ở bên cạnh đích điếm phô trong vòng, trầm tuyệt tâm lại như thế nào hào không biết tình đâu? Nàng yêu thấu náo nhiệt, nhưng phi phải ở như thế ủng tễ chi khi cùng này‘ cơ không trạch thực’ đích viên ngoại công tử đồng tòa cộng hoan. Này đó khi ngày nàng xem không ít điếm phô môn diện, thích hợp sinh ý đích không ở số ít, thích hợp oản nương sinh ý đích lại chỉ có một nhà. Chính là, người nọ phải giới thật sự rất cao, mấy kinh nghị giới lo lắng, nàng cuối cùng bắt kia gia cửa hàng, nhưng phi vì oản mẹ ôi sinh ý, mà là phải làm mặt khác tính toán.

Từng nàng nghĩ muốn đích rất thiển, nếu phi phó chư hành động, nàng lại như thế nào phát hiện, đậu hủ hoa cũng tốt, đậu hủ cũng thế, đều con thích hợp ở phố thị thượng bãi quán, nếu đan vi nó cấu phô sinh ý, hơi có chút đại tài tiểu dùng ý. Càng nghĩ, trầm tuyệt tâm đành phải tạm thời ủy khuất oản nương, làm cho nàng tiếp tục bảo trì ban đầu đích sinh ý quỹ tích, ngày sau tính toán, tái làm sửa đổi.

" Sơ tình, ta đã cùng tiêu thúc bá thương lượng‘ thục’ ngươi phương pháp, chính là phải ủy khuất vu ngươi, không biết ngươi nguyện ý phủ?" Di hương viện lí, trầm tuyệt tâm tựa vào sơ tình đích bên giường nhân đem ngoạn nhân không đầy đích tửu chén. Hồi lâu chưa từng tới đây, trầm tuyệt tâm sợ sơ tình đẳng đích bụi tâm, toại tiến đến đem nàng cùng tiêu thầy thuốc thương nghị chi quả cho biết, báo cho vu nàng. Bên tai tiếng đàn không dứt, trầm tuyệt tâm bế mâu nghe thích đích khúc, trong đầu nếu tuyết đích bóng dáng đúng là chợt lóe mà qua, tái vô nhiều niệm. Không biết là không phải kia khối nhân ngọc bội hoàn toàn đánh nát đích duyên cớ, lại không biết là không phải ngày ấy nàng hiết tư để lí đích phát tiết quá. Tóm lại ngày ấy lúc sau, nàng đối tô vãn ngưng đích oán hận một chút điểm đích thiếu, tâm tư cũng đuổi dần thanh lãng, toại không thể hoàn toàn đem nếu tuyết việc vong hoài, lại thiếu điểm nhân cố chấp, có sở thích hoài.

Thấy sơ tình đích tiếng đàn chưa đoạn, trầm tuyệt tâm cũng không tái tế hỏi, con tiều nàng bát lộng cầm huyền đích mười ngón, lại thấy của nàng hai tròng mắt thủy chung dừng ở tự cái nhân, không khỏi nhớ tới ngày ấy của nàng thổ lộ, toại phiết quá đầu đi, làm bộ như vô sự bình thường, nói:" Về ngày sau đích an bài, ta đã có tính toán. Ngươi kí nghĩ muốn hoàn toàn thoát khỏi thanh lâu này đoạn bóng ma, ngày sau tiện làm nam tử phẫn cùng, làm của ta tính sổ tiên sinh, giúp ta chiếu khán cửa hàng đích sinh ý như thế nào? Nếu có thể đi ra ngoài, cựu khi đích sơ tình tiện cũng đã chết, tân đích sơ tình vẫn là sơ tình, bất quá một thân trong sạch, bất nhiễm phong trần."

Một thân trong sạch? Bất nhiễm phong trần? Nàng thật sự có thể sao không? Tiếng đàn kiết nhưng mà chỉ, sơ tình đích đáy mắt nổi lên nước mắt, nàng bất động thanh sắc đích sát đi, không muốn tái trong lòng yêu người trước mặt rơi lệ. Kí hư thân vu thanh lâu, tại sao trong sạch? Kí ủy thân phong trần năm tháng, chu thần ngàn nhân thiển thường, hương tí trăm nhân vu chẩm, bất nhiễm phong trần? Như thế nào làm được?

Trầm tuyệt tâm cuối cùng nhìn ra lòng của nàng sự, liên mẫn chi tâm tiệm sinh. Nàng buông lưu bán đích tửu chén, cầm viên đắng ngồi ở của nàng bên người, con nâng tí tục khúc, cũng không ngôn ngữ. Một khúc đạn bãi, trầm tuyệt tâm sườn mâu cười khẽ, nói:" Sơ tình cũng biết, khúc tốt xấu, cũng không ở vu cầm kĩ cao thấp, mà là tâm cảnh. Động tình giả, kí cầm khúc vu tương tư; bi hoài giả, dư cầm khúc vu thương nhiên; hưng cao giả, cầm khúc tự nhiên du dương. Đạn cầm thượng nhu tâm cảnh, hắn sự càng nhu dưỡng tâm. Sơ tình, ngươi khả hiểu được?"

Ra nước bùn mà bất nhiễm, đó là ở vu tâm cảnh đi. Sơ tình chậm rãi gật đầu, thu liễm sắp tràn ra đích lệ, phù trụ trầm tuyệt tâm đích thủ bối, nức nở nói:" Sơ tình có không cùng Tâm nhi đồng tấu một khúc? Ngày sau, có năng lực phủ gọi ngươi Tâm nhi?"

Tâm nhi này xưng, sợ là trừ người nhà ngoại, duy nếu tuyết phương có thể gọi đắc. Nếu là thêm nữa nàng nhân lấy gọi, tâm tình không bi không mừng, nhưng thật ra không có gì không cố ý. Nghĩ nghĩ, trầm tuyệt tâm cũng không tái quật cường, nói:" Nick name mà thôi, lại khởi có có thể cùng không thể chi lí? Đến, không phải phải cùng ta đồng tấu sao không? Có thể có nghĩ muốn đạn đích khúc?"

" Cũng không có rất nghĩ muốn đạn đích, tiện tức hưng một khúc đi." Dứt lời, sơ tình nhẹ nhàng tựa vào trầm tuyệt tâm đích đầu vai, đầu ngón tay khinh lộng cầm huyền, nhiều điểm tiếng đàn, nhè nhẹ nhập tâm. Một khúc tương tư, hai chủng tấu bạch. Trầm tuyệt tâm cùng sơ tình đích khúc ý, không vội không hoãn, nàng tặng tương tư, nàng đón tương tư; nàng kí nhè nhẹ tình ý, nàng tố nhiều điểm trìu mến, hai giả không ôn không hỏa, kháp đến ưu đãi, bất luận núi sông tráng lệ, con đàm xuân thu phong nguyệt, cầm ý, tình chỗ,nơi, tâm tâm niệm niệm, chỉ thước tương tư.

Chỉ giả có chuyện muốn nói: Ngang, ta chạy tới đổi mới, mệt chết- -

Cuộc sống không dễ dàng, phải hảo sinh quý trọng.

Các loại cố gắng đích cầu hoa hoa cầu bình bình cầu cất chứa. Gần nhất An Huy đài truyền hình mỗi ngày bá phóng thần điêu hiệp lữ, đại yêu tiểu long nữ! Ta đắc chạy nhanh nhìn~


38. Chương thứ ba mươi tám: Tướng công


Cầm khúc thanh bãi, tuy là không có nghe khách, hai người đã là chìm đắm trong mộng cảnh giống như đích du viễn khúc trung. Tình hoặc niệm, đều ở lí đầu tìm đến cuối, dịu dàng si mê, hai hai cùng cố. Ngoài phòng ồn ào thanh không ngừng, phòng trong đúng là im lặng đích thần kỳ. Trầm tuyệt tâm bế mâu lấy lòng bàn tay ấn áp cầm huyền, lâu không rơi lệ, thật có một giọt si tình lệ chảy xuống, trong suốt hàm sáp, tiền trần chuyện cũ, lại không biết sau tục như thế nào?

" Tâm nhi." Sơ tình dùng chỉ phúc lau đi nàng khóe mắt đích dư lệ, tự dưới giường thủ đến bị đã lâu đích rượu ngon, cũng vi này rót đầy, nói:" Của ngươi tâm sự ta vốn không nên quá hỏi, tửu là trước đó vài ngày tiện bị đích, tuy không kịp ngươi ngày thường uống đích danh tửu, lại cũng chúc khó được đích giai nhưỡng. Hôm nay đắc Tâm nhi đồng tấu cầm khúc, sơ tình cả đời không vong."

Có tửu cùng hợp, trầm tuyệt tâm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nàng uống cạn chén trung hương tửu, đầu lưỡi đều có trở về chỗ cũ." Này tửu, không tồi." Trầm tuyệt tâm dư lấy thiển tán, cũng không tái uống nhiều:" Sơ tình cũng biết chúng ta tô châu thành hôm nay có‘ đại môn diện nhân’ khai nghiệp?" Mỗi người đều yêu náo nhiệt, trầm tuyệt tâm cũng không ngoại lệ. Hơn nữa biết được chứng kiến,thấy đích xinh đẹp nữ tử ra vào vu nơi đó, nàng thật sự ấn nại không được trong lòng tò mò, muốn tiến đến‘ đi thăm’ một phen.

" Tâm nhi theo như lời đích, chính là hồng tụ phường?" Sơ tình tuy nhiên chưa từng xuất môn nhân, lại cũng ở trầm tuyệt tâm đến phía trước nghe được bọn tỷ muội ở một khối nhân nhàn tán gẫu. Nói là hôm nay hồng tụ phường náo nhiệt khai nghiệp, không đến một cái canh giờ tiện nghênh mãn thành nội đích phú thương hào khách, thật làm cho di hương viện đích sinh ý nan làm. Này không, tự nó lạp hạ hồng bố làm cho mọi người nhìn thấy này bài biển, lão bảo đã không biết ở trong phòng mắng nhiều ít hồi, khả mắng về mắng, đều biết người ta là kinh thành đến đích, quang là thân giới nhân liền so với địa phương thương gia cao ba lần, huống chi mọi người bối cảnh không biết, lão bảo chỉ có thể mạn mắng, không thể thi lấy ứng đối.

" Đúng là nơi đó." Trầm tuyệt tâm cười, mở ra cửa sổ nhìn mông lung đích bóng đêm," Nghe nói bên kia nhân mới vừa khai nghiệp tiện thưởng di hương viện đích hơn phân nửa nhân sinh ý, ta xem ngày sau nơi này đích sinh ý nan làm lâu."

" Nghe Tâm nhi nói lí đích ý tứ, mạc không phải muốn đi tiều tiều sao không?" Sơ tình tự là hiểu được trầm tuyệt tâm đích tâm tư, nàng che miệng cười duyên, tiều không ra là như thế nào tâm tình. Nghĩ đến, nên là ngày gần đây trầm tuyệt tâm đích thái độ làm cho nàng có chút vui vẻ. Cái gọi là thủ đắc vân khai thấy nguyệt minh, sơ tình đích yêu cầu cho tới bây giờ không cao, con phán ngày ngày bạn khanh sườn, tuy là không nói gì, cũng có tình hoài.

Tiên ít nhìn thấy sơ tình như vậy cười duyên, trầm tuyệt tâm không khỏi hơi lăng, phục mà quay về lấy ý cười, nói:" Sơ tình nhưng thật ra hiểu được của ta tâm tư, sớm trước tiện đắc thỉnh thiếp, nếu không tiến đến bái phỏng một phen, chẳng phải có thất lễ nghi?"

" Kia, còn trở về sao không?" Hỏi cái này nói khi, sơ tình đích trong lòng đã có chín phân đáp án. Nàng là rõ ràng trầm tuyệt tâm đích tính tử đích, cho nên vừa hỏi, bất quá cầu cái hiểu được, lại hoặc, tâm tồn xa nhìn.

Lần trước đêm bất quy túc đã muốn bị kia bàn trách phạt, hiện giờ có gia thất, lại càng không có thể nửa đêm hồi phủ. Trầm tuyệt tâm vốn là đối trầm lão gia lòng còn sợ hãi, nhớ tới ngày ấy bị đằng điều tiên có tư vị nhân, thật sự kêu nàng không dám có gì quá mức phóng túng cử chỉ nột! Biết rõ sơ tình diện có chờ mong, trầm tuyệt tâm nhưng không được không cho nàng thất vọng. Nàng vi tự cái nhân thật chén tửu, uống cạn sau phát ra một tiếng thở dài, nói:" Kim khi bất đồng ngày xưa, ta không thể bên ngoài lưu túc. Sơ tình, quá đó khi ngày ta lại đến tìm ngươi, cáo từ."

" Ai!" Sơ tình tính toán kêu trụ nàng, nhưng mà vừa dứt lời, rồi lại bị nàng ngạnh sinh sôi đích biệt trở về. Vi Tâm nhi nghĩ muốn, nhiều đẳng đó khi ngày làm sao phương đâu? Tiếng đàn tái khởi, ốc song chưa quan, đón ngoại đầu đích nguyệt đêm, đan bạc sơ tình đích tịch mịch.

Hồng tụ phường ngoài cửa náo nhiệt phi phàm, tuy là không có cô nương bên ngoài nghênh khách, vi đồ mới mẻ, đa số mọi người buông tha cho đi di hương viện đích tính toán, lựa chọn ở trong này khứu nhất thời phân phương, thường một đêm tiên mĩ. Nhiều lắm thục nhân tụ ở đại đường uống rượu chỉ nhạc, chỉ nghe đắc lí đầu hống nhiên ý cười, nhưng thật ra giống cực kỳ này nhạc dung dung đích năm cảnh nhân.

Trầm tuyệt tâm con trước người đến, diện có phóng đãng không kềm chế được đích ý cười, trong tay chiết phiến cũng có tiết tấu đích chụp đánh. Thỉnh thiếp còn tại trên tay, chưa từng tống xuất, liền bị cô nương dẫn đến mỗ cái vị trí thượng, một hồ rượu ngon đưa đến, lại thần bí hề hề đích thấu lại đây, nói:" Công tử hảo sinh may mắn, chúng ta đích chưởng gia nhân phải đi ra đâu!"

" Chưởng gia nhân?" Trầm tuyệt tâm đến không kịp hỏi, cô nương đã muốn đi điệu, chút không để cho nàng nói chuyện đích cơ hội. Hắc, nhưng thật ra đĩnh có ý tứ đích! Nàng nghiêng đầu tự giác buồn cười, còn theo chưa thấy qua nhà ai đích cô nương như vậy không muốn ở khách nhân bên người nhân ở lâu đích, ngay cả thảo hỉ đích bạc đều không nghĩ phải sao không? Vẫn là, người ta áp cái nhân sẽ không tiết kia mấy thỏi bạc tử đâu?

Hảo tửu vừa mới rót đầy ở chén, đại đường nội đích hống nháo thanh nhất thời biến mất. Trầm tuyệt tâm ngẩng đầu, đã thấy một nữ tử chậm rãi theo trên lầu đi xuống đến. Nàng kia sinh đích thật xinh đẹp, mị nhãn như tơ, xinh đẹp động lòng người. Nàng mặc một thân chói mắt đích đại hồng, ti quần đích cổ áo khai đích cực thấp, dễ dàng tiện có thể nhìn thấy nội lí xuân quang. Eo nhỏ nhắn vi nữu, thiển bước khinh nâng, nữ tử thần hàm diễm chi, con nhẹ nhàng câu cười, tiện dẫn đắc nội đường mọi người ngừng thở, không dám dễ dàng trong nháy mắt, sợ bỏ qua mảy may cảnh đẹp.

Như thế phong tư xước ước đích hoa thường nữ tử, là nhiều ít nam tử trong mộng đích xa cầu? Hào thương không hiểu ngâm thi chỉ đối, đã có phong lưu đích tú mới công tử lắc đầu hoảng não đích ngâm khởi‘ phương bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập, một cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc’ đích cố nhân thi câu. Thế gian bất luận nam nữ, không có ai có thể để được mĩ đích hấp dẫn, như thế làm cho người ta tâm thỉ thần đãng đích nữ tử, tuy là như trầm tuyệt tâm như vậy làm nam tử giả dạng đích nữ tử, cũng vì chi trầm túy.

" Thậm mĩ." Trầm tuyệt tâm thần cánh hoa khẽ nhúc nhích, bán híp mắt dừng ở cơ hồ túy các vị tân khách đích mỹ nhân nhân, tái cẩn thận tiều xem, phương tri là ngày ấy nhìn thấy bán diện đích kiều mỵ nữ tử. Nguyên lai, nàng đó là này hồng tụ phường đích chưởng gia nhân? Trầm tuyệt tâm thần giác cầm cười, lại hảo xảo không xảo đích đánh lên mỹ nhân nhân đích ánh mắt. Bốn mắt tương đối, mỹ nhân nhân trước là vi lăng, rồi sau đó lại giống như minh cái gì bình thường, tươi cười càng sâu, lại đối với nàng bên này nhân, nói:" Hồng tụ phường hôm nay khai nghiệp, có thể đắc chư vị tân khách thưởng mặt quang lâm, quả thật chuyện may mắn. Ta tự kinh thành mà đến, đối tô châu thành hiểu biết không nhiều lắm, lâu nghe thấy tô châu nãi phong tình nơi, tiện vẫn giao trái tim trung nghi vấn mang đến vậy đích, còn thỉnh chư vị vi ta giải hoặc một phần."

Như vậy xinh đẹp đích nữ tử sẽ có cái gì nghi vấn đâu? Nghe vậy, mọi người bắt đầu xôn xao, bọn hắn sôi nổi tỏ vẻ tự cái nhân bão đọc thi thư, gì nghi vấn đều khả giải đáp." Phải không? Có chư vị tân khách lần này ngôn định, ta thật sự vui vẻ." Mỹ nhân nhân lại đi xuống đi rồi vài bước, nói:" Không khỏi ta keo kiệt, nếu giải đắc ta nghi vấn giả, đều có hạnh đắc chúng ta đích đầu tỷ nhân cùng bồi, thả tối nay đích tất cả tiêu phí toàn bộ miễn trừ. Như thế nào?" Đắc mọi người sôi nổi gật đầu tán thành, mỹ nhân nhân tươi cười không giảm, lại nói:" Đọc sách nhân đàm phong hoa tuyết nguyệt, nãi thi trung cảnh đẹp, lại lấy hoa lệ từ tảo vi giai; những người khác luận phong hoa tuyết nguyệt, tắc vi tình vi yêu. Nhưng không biết, chư vị trong mắt, ta này hồng tụ phường nội đích phong hoa tuyết nguyệt, lại có gì chỉ đâu?"

Hồng tụ phường nội đích phong hoa tuyết nguyệt? Nhiều đơn giản đích vấn đề, không ít người thông minh cười to, thanh lâu trong vòng, không nói chuyện tình cũng không nói yêu, có đích bất quá là nam nữ giao dịch, như thế nghĩ đến, phong hoa tuyết nguyệt... Tự nhiên là hoa thiên tửu đích, nam hoan nữ yêu! Không hẹn mà cùng đích đáp án sôi nổi vang lên, không ít người đổi thang không đổi dược đích nói xong trong lòng đáp án. Nghe đích không thú vị, trầm tuyệt tâm thất tiếp tục đãi đi xuống đích hưng trí, hô qua cách đó không xa đích phường nội đích cô nương, ở nàng trước mặt thì thầm đó cái gì.

Đãi kia cô nương đi đến mỹ nhân nhân trước mặt nói thượng vài câu cũng đệ thượng kia trương thủy chung lấy nơi tay thượng đích thỉnh thiếp, trầm tuyệt tâm đã muốn chậm từ từ đích hành chí hồng tụ phường đích cửa." Phong, hoa, tuyết, nguyệt?" Mỹ nhân nhân đột nhiên nếu có chút đăm chiêu đích cười lên, phục mà hướng trầm tuyệt tâm hô:" Cửa đích vị kia khách quan, không biết là kia gia đích công tử? Lại họ thậm danh ai?"

" Ta?" Trầm tuyệt tâm quay đầu lại, tâm có ngoạn cười ý, toại nói:" Tại hạ họ cùng, đan danh một cái công tự."

Mỹ nhân nhân nhất thời không có đề phòng, thật thật sự gọi đi ra" Tướng công?"

Nghe vậy, trầm tuyệt tâm cười to, nói:" Ai! Của ta hảo nương tử! Ha ha ha, thời điểm không còn sớm, tướng công ta nên trở về nghỉ tạm, nương tử cáo từ! Ha ha ha ha!" Hảo đại đích một cái cười nói, mọi người hống cười đích mưu nhân, mỹ nhân nhân đích hai tròng mắt cũng nheo lại. Nàng mở ra trong tay thỉnh thiếp, thần giác phù khởi một tia không thể sát đích ý cười," Nguyên lai là Trầm gia đích công tử, thật sự là hạnh hội!"

Chỉ giả có chuyện muốn nói: Ân, nếu các ngươi nghe qua phong hoa tuyết nguyệt, đã biết đạo phía dưới cái kia đoạn tử đích ý tưởng từ đâu tới đây.

Đã càng, nặc.


39. Chương thứ ba mươi chín: Hợp tác


" Trầm thiếu gia, gần đây trầm lão gia cùng vài vị rất có danh vọng đích thương giả thành lập tô châu thương hội, ý ở thống một chúng ta tô châu các loại sinh ý đích giá cả. Thương hội thân mình tồn tại cùng phủ, chúng ta này đó tiểu thương tiểu hộ tự nhiên không có gì ý kiến. Chính là, phải chúng ta đi theo thống một giá cả, chẳng phải tương đương làm cho chúng ta tự cái nhân đóng cửa đại cát sao không? Các gia thương hộ tiến hóa con đường các không có cùng, giá cả cũng có sở kém, phải giá cả nhất trí, kiếm nhiều ít, bồi lại đắc là nhiều ít nha!" Tửu lâu đích bao gian trong vòng, mấy không tính thục thức đích viên ngoại sầu dung đầy mặt, một bàn đích giai hào chưa từng động quá, ngay cả rót đầy đích rượu ngon cũng không ai nâng chén. Bọn hắn sôi nổi đem ánh mắt tụ ở trầm tuyệt tâm đích trên người, giống như này một lát, nàng đó là có thể cứu vớt bọn hắn sinh ý đích kia tôn đại phật.

" Thành lập thương hội? Vì sao ta chưa từng nghe nói đâu?" Trầm tuyệt tâm trên mặt ra vẻ kinh ngạc, nội lí cũng một trận ý cười. Thương hội việc từ lúc mấy ngày trước tiện nghe cha nhắc tới, khi đó nàng nghĩ tới có này tệ đoan, cũng không đề ra. Đại thương gia có đại thương gia đích tài lộ, tiểu thương hộ cũng có tiểu thương hộ đích sinh tồn chi đạo. Cha đích ý tưởng đúng vậy, sai liền sai ở hắn xem không dậy nổi này trung tiểu thương gia đích sinh ý, giả lấy khi ngày, chỉ phải lưỡng bại câu thương.

" Là a, tô châu thương hội. Như thế nào? Chẳng lẽ trầm thiếu gia không có nghe ngươi cha đề quá sao không?" Có người kinh ngạc, rốt cuộc là một nhà tử, trầm lão gia có cái gì động tác, làm đứa con đích khởi hội không biết? Tuy nhiên phố thị nghe đồn Trầm gia thiếu gia trì tài bại gia, nhiều hảo nữ mầu, nhưng dù sao là trầm lão gia duy nhất đích tử tự, ngày khác định đắc chưởng quản Trầm gia đích sinh ý. Bọn hắn này đó tiểu thương hộ đắc không đến trầm lão gia đích đãi thấy, cũng đành phải lui mà cầu tiếp theo, thỉnh Trầm gia thiếu gia đi ra vì bọn họ sơ thông một phen, cũng tốt nương của nàng miệng, thế bọn hắn ở trầm lão gia trước mặt ngôn nói một phen.

Nghe vậy, trầm tuyệt tâm lại làm bộ như hào không biết tình, nàng tự biết bọn hắn lần này thỉnh của nàng mục đích, toại nói:" Thật không phân man, gần đây tạp sự rất nhiều. Thêm chi phải được quản cha giao dư đích cửa hàng, cũng vô nhàn hạ cùng hắn chạm mặt. Về phần các ngươi theo như lời thương hội việc, nếu có thể cộng đồng kinh doanh sinh ý, thật không mất làm một kiện chuyện tốt."

" Ai nha! Chuyện tốt, chuyện tốt cũng là thuộc loại này đại thương đại hộ đích a! Chúng ta này đó tiểu hộ vốn là miễn cưỡng quá sống, mà nay ra này thống một giá cả việc, giới cao, không ai mua; giới thấp, cũng phải làm bồi bản sinh ý đích nha! Trầm thiếu gia, chúng ta cũng sẽ không quanh co lòng vòng, hôm nay đoàn người nhân mời ngươi lại đây, chính là muốn mời ngươi cùng trầm lão gia nói một chút thỉnh, bận tâm một chút chúng ta này đó tiểu hộ, lưu chúng ta một ngụm đường sống nha!"

" Ai! Việc này, thật sự có chút khó xử." Trầm tuyệt tâm tư lượng một lát, nhìn thấy một đôi song lộ vẻ khẩn cầu đích ánh mắt, không khỏi cười thầm. Tiểu hộ tiểu hộ, kí là làm có thể nào đại hộ, tự nhiên là bọn hắn đích tâm tư quá ít. Lương tâm sinh ý cố nhiên là hảo, đáng tiếc chung quy là đại ngư miệng đích thực nhị, sớm muộn gì bị thôn." Chư vị đích khổ sở ta tự nhiên hiểu được, nhưng cũng mời ngươi nhóm cho ta lo lắng, ta chung quy là cái vãn bối, cha quyết định chuyện tình, lại khởi hội nhân của ta tình diện thay đổi?" Trầm tuyệt tâm dùng chỉ cái trạc phiến vĩ, nói:" Bất quá, ta nhưng thật ra có chút nói, không biết chư vị nguyện nghe cùng phủ?"

" Cái gì nói?"

" Trầm thiếu gia thỉnh giảng."

" Thỉnh giảng thỉnh giảng."

" Đại thương hộ có đại thương hộ đích phát tài chi đạo, chúng ta tiểu hộ cũng có tiểu hộ đích sinh tồn phương pháp. Dân chúng mua đồ vật này nọ đều không phải là chỉ nhìn giá cả, chẳng lẽ thương phẩm thật là tốt phá hư bọn hắn không xem sao không? Chư vị hơi an chớ táo, không bằng tiếp tục ấn bộ liền ban, nên là cái gì sinh ý thì làm cái đó sinh ý. Thương hội sở nói đích giá cả thống một phi nhất thời lấy thành, như chư vị lời nói, tiến hóa con đường bất đồng, giá cả cũng có chênh lệch, dễ dàng làm cho bọn họ thống một giá cả, lại có mấy người nguyện ý? Nói trắng ra, tô châu thương hội, bất quá là cái không bài trí thôi. Cùng với vì thế sự phát sầu, không bằng thương lượng như thế nào đem gia nghiệp làm đại." Trầm tuyệt tâm cười nói, ánh mắt dừng lại ở đối diện một vị mặc phác thật quần áo đích bộ dáng khoan hậu đích bán trăm nam tử trên người, thấy hắn chú ý tới tự cái nhân đích ánh mắt, cũng không né tránh, thoáng vuốt cằm, xem như may mắn thức chi.

Đem gia nghiệp làm đại? Quả thực là đứng nói chuyện không yêu [đau/yêu], nếu có thể dễ dàng làm đại sinh ý, ai hội chạy đến bên này cầu một cái chỉ lo ngoạn nhạc đích vãn bối? Nói đến để, Trầm gia thiếu gia vẫn là hướng tự cái nhân bên kia đích. Trầm gia vốn là là tô châu sổ một sổ hai đích hào thương, cho dù trầm tuyệt tâm ngày ngày huy hoắc, trong nhà đích ngân lượng cũng tán chi vô cùng. Nghĩ đến, bọn hắn là tìm lầm nhân!

" Trầm thiếu gia nói đích hữu lý, chúng ta thật sự là đường đột, cáo từ!" Có cảnh trực người không muốn ở lâu, mang theo một cỗ tử bất đắc dĩ rời đi tọa tịch. Trên bàn đích rượu và thức ăn văn ti chưa động, nguyên bản mời khách người một cái tiếp theo một cái đích rời đi, không có ai lận sắc mãn bàn thật là tốt đồ ăn, cũng không có ai đánh tính bày đặt sinh ý không làm ở trong này vi không có khả năng việc tiếp tục háo đi xuống.

" Lăng viên ngoại." Trầm tuyệt lòng đang cuối cùng một vị rời đi phía trước kêu trụ hắn, nàng diện hoài cung kính, ngoạn thế không cung đích ý cười lúc này khắc toàn bộ thu liễm, nói:" Ngày trước nghe nói lăng viên ngoại cố ý tìm đồng bọn cộng đồng kinh doanh sinh ý, không biết lăng viên ngoại tìm đến thích hợp đích nhân tuyển không có?"

Lời này vừa nói ra, lăng viên ngoại không khỏi đắc hảo sinh đích đem nàng đánh giá một phen. Đúng vậy, hắn đúng là tìm thích hợp đích sinh ý đồng bọn, gần đây sinh ý không tốt làm, hắn nghĩ muốn đem hai gia trà phô tất cả đều đoái ra, dùng đắc đến đích ngân lượng một lần nữa kinh doanh lương phô sinh ý. Dù sao tô châu thành nội tiên ít có người đổng trà, mà thước diện còn lại là dân chúng cuộc sống đích tất nhu phẩm, bao lâu đều không có quá khi đạm vượng quý nói đến. Hiện giờ đắc một giới vãn bối như vậy hỏi, lăng viên ngoại không khỏi nghĩ nhiều: Có thể hay không là trầm lão gia cố ý cùng hắn hợp tác đâu? Vẫn là, bọn hắn có mặt khác mưu đồ?

Làm như đoán được lăng viên ngoại trong lòng suy nghĩ, trầm tuyệt tâm không khỏi giơ lên thần giác, cười nói:" Lăng viên ngoại chớ để nghĩ nhiều, cha ta đích sinh ý đều có cha ta chủ trương đánh lí. Tuyệt tâm mới vừa tiếp xúc kinh thương chi đạo, toại nghĩ muốn tìm một vị kinh nghiệm mười phần đích tiền bối cộng đồng trao đổi. Hợp tác việc chỉ do ta cái nhân ý nguyện, nếu lăng viên ngoại không chê khí, tuyệt tâm nguyện vi lăng viên ngoại phân đam hơn phân nửa sầu khổ, để tránh trừ của ngươi ưu tâm."

" Trầm thiếu gia, lăng mỗ không nói giả nói, hợp tác người thượng chưa tìm đến. Nhưng là trầm thiếu gia, của ngươi thân phận thật sự quá mức mẫn cảm, lăng mỗ chính là cái trù mưu tiểu bản sinh ý đích thương gia, thật sự không dám vọng tự cùng Trầm gia có điều,so sánh. Còn thỉnh trầm thiếu gia..." Lời còn chưa dứt, trầm tuyệt tâm chiết phiến vỗ nhẹ, đánh gảy hắn muốn nói trong lời nói:" Nếu nói trên đời này, duy có hay không đảm lượng đích nhân, lại không có làm có thể nào làm không lớn đích sinh ý. Lăng viên ngoại, trầm tuyệt tâm mới vừa rồi lời nói bất quá là đương có đích khiêm tốn. Nói nhiều nói vô ích, trầm tuyệt tâm nãi thành tâm cùng lăng viên ngoại hợp tác, cùng Trầm gia cũng vô nửa điểm làm hệ. Lăng viên ngoại không ngại lo lắng một phen, nếu có thể được việc, đó là dài thành đích đại ngư, không hề tao chịu khi lăng. Còn có, cũng thỉnh lăng viên ngoại ngẫm lại, phao đi tiền tài, trầm tuyệt tâm đích thân phận chung có một ngày đắc lấy tác dụng. Như thế hợp tác người, sợ là lăng viên ngoại đánh đèn lồng đều tìm không đích. A a, nên nói đích, không nên nói đích, ta đều nói. Lăng viên ngoại, tuyệt tâm chờ ngươi đích tin tức!" Nàng đối hợp tác việc tự là hung có thành trúc, vốn định như vậy hồi phủ nghỉ tạm, có nhân mãn bàn đích rượu và thức ăn chưa không động đậy miễn lãng phí, toại gọi đến hậu ở ngoài cửa đích trầm từ, nói:" Trầm từ, đi đem oản nương kêu lại đây, nghĩ đến nàng còn chưa ăn cơm, như vậy một bàn tử đồ ăn, tổng đắc có người một khối nhân hưởng dùng mới hảo!"

Chỉ giả có chuyện muốn nói: A! Mọi người trung thu tiết khoái hoạt a.


40. Chương thứ bốn mươi: Thiển góc


Trầm từ dẫn ôm hài đồng đích oản nương tiến đến khi, trầm tuyệt tâm đã muốn sai người đem trên bàn đích rượu và thức ăn một lần nữa thay đổi một tra nhân. Đồ ăn vẫn là này làm cho người ta mở rộng ra vị khẩu đích mĩ vị, thu dư thừa thật là tốt tửu, chỉ chừa trầm tuyệt tâm trước mặt kia bán chén thanh nhưỡng. Thấy oản nương ôm Linh nhi lại đây, nàng hỉ hình vu mầu, tiến lên nhéo nhéo Linh nhi nhuyễn hồ hồ đích tay nhỏ bé nhân, đối trong đó ấm áp mà thoải mái đích xúc cảm thật sự yêu thích không buông tay.

Oản nương vẫn cựu nhăn nhó, sợ là lo lắng trầm tuyệt tâm chờ cấp, toại ngay cả xiêm y đều đến không kịp thay, mặc ngày thường lí làm đậu hủ dùng đích thô y ma bố đuổi lại đây. Nhìn thấy đầy bàn hôi hổi đích nhiệt đồ ăn, oản mẹ ôi thủ ở phá cựu đích vi quần thượng sát lại sát. Nàng không dám đi tiều trầm tuyệt tâm cặp kia mỉm cười đích con ngươi, con khi thỉnh thoảng đích thâu ngắm vài lần trên bàn đích đồ ăn, tính toán nên lãng phí nhiều ít ngân lượng.

" Làm sao vậy? Tọa a!" Thấy oản nương chậm chạp không tọa, rất là mộc nột đích đứng ở nơi đó. Trầm tuyệt tâm chỉ phải gọi lui trầm từ, lôi kéo của nàng cổ tay làm cho nàng ngồi xuống. Nàng kim nhân cái tâm tình không tồi, gần đây giao trái tim tư đều đầu ở sinh ý thượng, thiếu đối cựu tình đích thương hoài, túng có tương tư, cũng không có thể đổ vật khiên niệm." Gần đây sinh ý phồn vội, toại không được không nhàn. Hôm nay kháp có nhàn hạ, lúc này mới kêu trầm từ dẫn ngươi tiến đến. Trong đó mạo muội, oản nương nên sẽ không để ý đi?"

" Sẽ không sẽ không." Oản nương kinh giác giống như đích ngẩng đầu, chính đối thượng trầm tuyệt tâm đích hai tròng mắt, không để cho trao đổi, đã là ngượng đích cúi đầu. Thật lâu sau, mới vừa rồi nhỏ giọng nói:" Hôm nay là Linh nhi một vòng tuổi sinh nhật, có thể đắc trầm công tử... Lấy như vậy phong phú đích thức ăn cùng thỉnh, Linh nhi nên là vui vẻ đích, oản nương cũng cảm kích vô cùng."

Linh nhi chu tuổi sinh nhật? Trầm tuyệt tâm quả nhiên có sở kinh ngạc, nàng thật sự không nghĩ tới, lại có như vậy trùng hợp dừng ở của nàng trên người. Nhìn thấy hơn nữa nhu thuận đích Linh nhi, trầm tuyệt tâm đích trong lòng tự nhiên nhưỡng thích." Oản nương lúc này chờ một lát, ta đi đi liền đến." Nói ra đường đột, oản nương không kịp động thần, trầm tuyệt tâm đã muốn rớt ra bao sương đích môn nhân, dắt trầm từ một cũng xuống lầu xuất môn nhân.

" Thiếu gia, chúng ta đây là đi đâu nhân nha! Đồ ăn còn không có động, này tiện phải về phủ sao không?" Trầm từ bị tự gia thiếu gia duệ không hiểu kỳ diệu, tiền đầu còn làm cho hắn đến cửa hậu, điều nầy yêu trong chốc lát công phu liền lôi kéo hắn đi ra? Mạc không phải oản nương lời nói có sở không lo, đắc tội thiếu gia, toại mới làm cho nàng không lòng dạ nào lưu lại? Ai, này oản nương cũng thật sự là đích, nếu là sẽ không nói chuyện, câm miệng liền hảo, cớ gì ? loạn nói đi?

Trầm tuyệt tâm không lí hội hắn, nhìn chung quanh, như là đang tìm cái gì, lại làm như đã muốn có mục tiêu. Một trận mê người đích phân phương nghênh diện mà đến, nàng không chú ý phía sau đích trầm từ là như thế nào đích trừng lớn hai tròng mắt gắt gao đích nhìn chằm chằm cách đó không xa đích vài tên nữ tử, càng không chú ý chung quanh đích nhân lấy gì đẳng ánh mắt‘ nghỉ chân thưởng mĩ’. Chỉ cảm thấy kia cổ tử phân phương ở của nàng hơi thở gian dũ diễn dũ liệt, chưa kịp tự hỏi, ánh mắt đã muốn bị bên cạnh cửa hàng lí đích bãi hóa hấp dẫn đi, lại làm sao rõ ràng có vị hồng y mỹ nhân nhân giống như cười giống như oán đích nhìn thấy nàng đi vào cửa hàng, cặp kia nheo lại đích ánh mắt, lúc này thật giống cực kỳ sơn dã trong rừng đích hồ ly.

" Chưởng quầy đích, đem này dài mệnh khóa cho ta bao đứng lên." Không có sinh ý nhân đích cò kè mặc cả, trầm tuyệt tâm thầm nghĩ nhanh lên nhân đem thợ khéo như thế tinh xảo đích thuần kim tạo ra đích dài mệnh khóa mua được, nghĩ Linh nhi mang cho nó đích bộ dáng, đáng yêu đích tiểu nhân nhân định nhiên nhiều ti quý khí. Oản nương đáng thương, Linh nhi tiện không nên được đến nàng nương thân kia bàn đích khảm khả gặp được, lại càng không nên kéo dài oản nương từ trước đích đau khổ.

Có sinh ý làm, lại không cần tốn nhiều võ mồm cùng khách nhân cò kè mặc cả, điếm chưởng quầy hỉ nhạc trầm tuyệt tâm ra tay khoát xước đích đồng thời, lại khinh thường của nàng đại thủ đại chân. Sớm nghe nói Trầm gia đích công tử tiêu tiền như nước chảy, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên như thế. Tâm nội hỗn loạn hâm mộ ghen tị cùng khinh thường, diện nhân thượng lại ít không được bồi cười, nói:" Ai nha! Trầm thiếu gia này dài mệnh khóa là tuyển đúng rồi, cả tô châu thành liền chúng ta người này có như thế thuần kim chất đích đích, ngài tiều này khắc công, tiều này màu vàng nhân! Tuyệt đối sai không!"

Nói còn tại nói xong, điếm chưởng quầy đích thủ cũng không đắc nhàn đích đem dài mệnh khóa bao chỉnh đứng lên. Còn chưa tiếp nhận tiễn, liền có một con nắm ti quyên đích thiên thiên ngọc thủ đưa qua một thỏi chói lọi đích kim tử. Tái ngẩng đầu, điếm chưởng quầy cả mọi người lộ ra đó hứa si mê vẻ," Này vị cô nương, ngài đây là?"

Điếm chưởng quầy không biết là gì tình huống, trầm tuyệt tâm lại nhíu mày. Nàng tà mâu, đối bên người nhân đích tuyệt sắc mỹ nhân nhân đích xuất hiện không khỏi kinh ngạc, nàng tự nhiên thức đắc này vị mỹ nhân nhân, chính là thức đắc nhưng không biết này tính danh, chỉ biết đương là hồng tụ phường đích chưởng gia nhân, như vậy cái nữ tử đột nhiên đệ đến kim tử? Nên sẽ không hoành sinh chi tiết đi?

Sự thật tựa như trầm tuyệt tâm sở đoán kia bàn, mỹ nhân nhân diện có ý cười, rõ ràng là trả lời điếm chưởng quầy trong lời nói, cũng đối với trầm tuyệt tâm, chu thần khẽ mở:" Điếm chưởng quầy, ta nhưng thật ra không biết này dài mệnh khóa phải giới nhiều ít, chính là ta coi thật là thích, này đĩnh kim tử, nên cũng đủ mua hạ nó đi?"

Như thế vừa nói, điếm chưởng quầy thật do dự không ít. Một bên nhân là trầm điện điện đích kim tử, một bên nhân lại là đi trước mua hạ đích Trầm gia thiếu gia, hắn nên như thế nào chỗ chi? Nghĩ nghĩ, điếm chưởng quầy ngại vu Trầm gia đích thanh nhìn, không dám dễ dàng đem trầm tuyệt có lòng tội, chỉ phải thật có lỗi đích đối diện tiền đích mỹ nhân nhân nói:" Này vị cô nương, thật sự là thật có lỗi, trầm thiếu gia đã muốn đem nó mua hạ. Nếu không ngài tái tiều tiều đừng đích? Chúng ta người này còn có mặt khác dạng thức đích dài mệnh khóa, cũng là thuần kim tạo ra, đồng tẩu vô khi."

" Làm sao bây giờ đâu? Trầm công tử muốn, ta cũng đối nó thật là thích. Tố hỏi trầm công tử thương hương tiếc ngọc chi tâm rất nặng, tuy có trước đến sau đến, lại cũng có thể cát yêu vu ta đi? Trầm công tử, ngươi nói... Ta nói đích đối sao không?" Mỹ nhân nhân vũ mị cười, hơi hơi thiếp hướng trầm tuyệt tâm đích trước người, hơi thở khuynh phun, nói:" Nếu trầm công tử có thể bắt nó tặng cho ta, hồng tụ phường nguyện vi trầm công tử miễn đan một tháng. Như thế giao dịch, không biết trầm công tử chính là thích?"

Tuyển định đích đồ vật này nọ dễ dàng cát làm cho, khởi là nàng trầm tuyệt tâm đích tác phong? Mị hoặc chi vị đã ở thân gian vờn quanh, trầm tuyệt tâm cười mà không nói, con lấy ánh mắt dừng ở mỹ nhân nhân, kêu nàng tiều không ra trong lòng suy nghĩ. Quá một lát, trầm tuyệt tâm đích thủ bất an phân đích đi ở mỹ nhân nhân đích yêu chi, cười nói:" Nếu là ta không có nhớ lầm, dài mệnh khóa con khả tặng cùng hài đồng lấy chỉ khóa mệnh trường thọ ý. Cô nương kí là hồng tụ phường đích chưởng gia nhân, thanh lâu trong vòng, có thể có hài đồng?"

" Tục nhân ấn lẽ thường xử sự, ta cũng không muốn. Huống chi, trầm công tử không giống với muốn mua này khóa? Hay là, là đưa cho tự gia đứa nhỏ đích sao không? Nghe nói công tử tiền đó khi ngày vừa mới kết thân, sớm như vậy liền có đứa nhỏ, coi như là trầm công tử đắc thiên độc hậu đích... Công lực đâu!"" Công lực nhưng thật ra không có, tặng đứa nhỏ cũng vô sai." Trầm tuyệt tâm cười mà không não, nàng từng bước gần sát, lại ở hai người sắp thân mật bên người khi bảo trì cùng ứng đích khoảng cách. Nghĩ trên bàn đích đồ ăn đẳng lâu lắm sợ là lại đắc trọng đổi, trầm tuyệt tâm đem ngân lượng nắm trong tay, rồi sau đó thấu quá mỹ nhân nhân đích mặt, ở của nàng bên tai nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ:" Trầm tuyệt tâm thương hương tiếc ngọc chi tâm thường ở, lại cũng theo tâm tình hoặc có hoặc vô. Cô nương yêu chi thậm nhuyễn, như ta như vậy may mắn cùng hồng tụ phường đích chưởng gia nhân thân mật vô gian, thật sự làm cho người khác hâm mộ. Một tháng đích miễn đan sẽ không tất, vi của ngươi câu kia thương hương tiếc ngọc, trầm tuyệt tâm thì sẽ sai người đưa lên bạc lợi một phần. Cô nương, trầm mỗ cáo từ." Dứt lời, trầm tuyệt tâm đem ngân lượng đặt ở quầy, không cần dài mệnh khóa hay không bị bao hảo, liền đem nó cầm ở trong tay, hồi mâu cười khẽ, lắc mình rời đi.---------------

Mời các bạn chọn chương để xem!Chương 1- 10               Chương 11 - 20                Chương 21 - 30 Chương 31 - 40            Chương 41 - 50                Chương 51 - 60


Chương 61 - 70            Chương 71 - 80                Chương 81 - 90


Chương 91 - 100          Chương 101  -110            Chương 111 - 117 (Hoàn)