20/05/2019

Category: ,

Phò mã cũng là hoa nhi EDIT

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM

Tên truyện: Phò mã cũng là hoa nhi
Tác giả: đang cập nhật
Thể loại: Bách hợp, xuyên không, cung đình, HE, đồng nhân
Tình trạng: Hoàn

Bạn có thể down bản word để xem offline trên điện thoại: Phò mã cũng là hoa nhi

Phò mã cũng là hoa nhi EDIT | bách hợpGIỚI THIỆU NHÂN VẬT

+ Doãn HIếu Ân: Cửu  phò mã gia nhưng thật chất nhìn như 1 tiểu bạch kiểm. A… thế nhưng tài dùng độc và nội công thì không ai sánh nổi


+ Cửu Công Chúa – Văn Nhân Lạc: tuy hơi trẻ con và độc tài nhưng lại vô cùng si tình, chung tình. Coi hết truyện, chắc chắn bạn sẽ thích Tiểu Cửu này.

--------------------------------

Mời các bạn chọn chương để xem:

Chương 1 - 10              Chương 11 - 20               Chương 21 - 30

Chương 31 - 40            Chương 41 - 50               Chương 51 - 60

Chương 61 - 70            Chương 71 - 80               Chương 81 - 85 (Hoàn)